gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

16 ADIMDA EKG DEĞERLENDİRME

21 Mayıs 2013 Salı 23:15
Bu haber 116211 kez okundu

14 ADIMDA EKG DEĞERLENDİRME EKG DEĞERLENDİRME

16 ADIMDA EKG DEĞERLENDİRME
14 ADIMDA EKG DEĞERLENDİRME 

 

Yaş

Atım

sayısı

 

QRS aks

derecesi

PR

aralığı

saniye

QRS

aralığı

saniye

R

V1’de

mm

S

V1’de

mm

R

V6’da

mm

S

V6’da

mm

1. haf

90-160

+60*+180 (+110)

0.08-0.15

0.03-0.08

5-26

0-23

0-12

0-10

1-3 haf

100-180

+45*+160 (+100)

0.08-0.15

0.03-0.08

3-21

0-16

2-16

0-10

1-2 ay

120-180

+30*+135 (+70)

0.08-0.15

0.03-0.08

3-18

0-15

5-21

0-10

3-5 ay

105-185

0*+135 (+65)

0.08-0.15

0.03-0.08

3-20

0-15

6-22

0-10

6-11 ay

110-170

0*+135 (+60)

0.07-0.16

0.03-0.08

2-20

0.5-20

6-23

0-7

1-2 yıl

90-165

0*+110 (+60)

0.08-0.16

0.03-0.08

2-18

0.5-21

6-23

0-7

3-4 yıl

70-140

0*+110 (+60)

0.09-0.17

0.04-0.08

1-18

0.5-21

4-24

0-5

5-7 yıl

65-140

0*+110 (+60)

0.09-0.17

0.04-0.08

0.5-14

0.5-24

4-26

0-4

8-11 yıl

60-130

-15*+110 (+60)

0.09-0.17

0.04-0.09

0-14

0.5-25

4-25

0-4

12-15 yıl

65-130

-15*+110 (+60)

0.09-0.18

0.04-0.09

0-14

0.5-21

4-25

0-4

> 16 yıl

50-120

-15*+110 (+50)

0.12-0.20

0.05-0.10

0-14

0.5-23

4-21

0-4

1. EKG ÇEKİMİ DEĞERLENDİRME

Doğru çekilmiş EKG: D1 de P dalgasına pozitif ve Hız: 25 msn’dir.

Hatalı çekilmiş EKG: D1 de P dalgasına negatiftir.

2. EKG RİTM DEĞERLENDİRME

Normal Ritm: D2’de P dalgası vardır. R-R eşittir ve düzenli olarak QRS dalgasını takip eder.    

Aritmi: (bakınız aritmi konusuna:)

3. EKG  VOLTAJ DEĞERLENDİRME
Normal voltaj: Voltaj nasıl V1,2..6 ‘da R dalgası >8 küçük kareden büyüktür. 

Düşük voltaj: Voltaj nasıl V1,2..6 ‘da R dalgası 8 küçük kareden küçüktür.

Düşük voltaj nedenleri: Perikardit, hipotroidi, şişmanlık, KOAH, MI, sol pnömotorax, tamponat, plevral efüzyon, KMP, anazerka ödem, adrenal yetmezlik vb.
4. EKG AKS DEĞERLENDİRME
Aks hesaplaması: Önceki sayfaya bakınız veya ( normal değerlere bakınız)
Sağ aks sapması: D1 ve aVL’de S>R’tür. Sol aks sapması: D2, D3, ve aVF de S>R’tür.
** 2 Yaş altında sağ ventrikülün dominanttır ve sağ aks vardır.  2-3 yaştan sonra sol ventrikül dominantlaşır ve sol aks derivasyonu belirginleşir.

Sol aks deviasyonu nedenleri: Sol ventrikül hipertrofisi, Sol dal bloğu ve Sol ön hemiblok .

Sağ aks deviasyonu nedenleri: Sağ ventrikül hipertrofisi ve Sağ dal blok.

Superior aks nedenleri: (aVF’de R<S ise. – 30 ve – 90 arasında), Sol ön hemiblok (endokardiyal yastık defekti, triküspit atrezisi) ve Sağ dal bloğu.

5. EKG  P DALGASİ DEĞERLENDİRME

 ** D I, DII, D III ve aVF’de defleksiyonu daima pozitif, aVR’de defleksiyonu daima negatiftir. V4R ve V1 derivasyonlarında defeleksiyonu difazikdir.

Normal Pdalgası: D2’de P boyu 2.5 mV ( 2.5 küçük kare) ve genişliği 10 sn’dir. (2.5 küçük kare)
Uzun P nedenleri: Sağ atrium hipertrofisini ( Pul HT, pulmoner veya  triküspit kapak darlığı.
Geniş çift tepeli P nedenleri: Sol atrium hipertrofisini gözterir. (Mitral kapak darlığı, MY)

   Sol atriyal hipertrofi: D I, DII, D III ve aVF’de çocuklarda ≥ 0.10 sn, bebeklerde ≥ 0.08 sn, hörgüçlü. V1 derivasyonunda difazik olup, negatif defleksiyonu uzamıştır.

   Sağ atriyal hipertrofi: D I, DII, D III ve aVF’de ≥ 3 mm üstündedir.

6. EKG  PR ARALIĞI DEĞERLENDİRME

Normal PR aralığı: Tabloa bakınız. Yetişkinlerde: 0,12-0.20 sn’dir ve D2’ye bakılır.

Uzun PR nedenleri: (>0,20sn,> 5 küçük kare) 1. AV nodal bloklar, vagal uyarı, Miyokardiyal disfonkisyonlar, Dijital intoksikasyonu, Miyokarditler, Konj. KH, ASD, Ebstein anomalisi

Kısa PR nedenleri: (<0,12sn, <3 küçük kare) Wolff-Park-White send, Lown-Ganong-Lev. send. (PR kısa, QRS dar), erken uyarı

7. EKG  QRS ARALIĞI DEĞERLENDİRME

Normal QRS aralığı: Tabloa bakınız (Yetişkin: 0,06-0.10 sn, 1,5-2,5 küçük kare)

Uzun QRS nedenleri: Sol dal bloğu, Sağ dal bloğu, Hiperkalemi, Kinidin, Miyokardiyal disfonksiyon,WPW, Prematüre ventriküler atımlar, Ventriküler taşikardi

8. EKG  QT ARALIĞI DEĞERLENDİRME

Normal QT aralığı: D2’ye bakılır Yetişkin: <0.44 sn, <11 küçük kare (hıza bağımlıdır.)

Uzun QT nedenleri: Hipokalsemi, hipopotasemi, hipotroidi, antikolinerjikler, post MI, Kafa travması, Antiaritmikler, Antipsikotikler, Antidepresanlar, Organofosfatlar, Antibiyotikler ve Antihistaminikler.

Kısa QT nedenleri: Hiperkalsemi ve Dijital etkisi.

9. EKG  Q DAİGASI DEĞERLENDİRME
Patolojik Q:  V1 V2 V3 ve D3 deki tüm Q dalgaları patolojikdir.  Diğer derivasyonlardaki Q/R >1/4 ,se yine patolojiktir. dalgaları aynı derivasyondaki R dalgasının boyunun ¼ ünden büyükse patolojik olarak yorumlanır.

** V4R, V1 ve V2 de derin Q dalgası sağ ventrikül hipertrofisini düşündürür.

** Derin ve geniş Q dalgası miyokardiyal enfarktüslerde gözlenir.

** V5 ve V6 derivasyonlarında Q dalgasının görülmemesi Sol dal bloğunda gözlenir.

10. EKG  T SİVRİLİĞİ DEĞERLENDİRME:
** V4 V5 V6 ‘ de T/S >2/3 ise T sivriliği vardır.

T sivriliği: Hiperkalemi, hiperakut Mİ, zayıflarda ve Sol ventrikül hipertrofisinde görülür.

** T dalgası sivri ve bacakları arasındaki mesafe normal ise hiperpotasemi düşünülmelidir.
** T dalgası sivri ve bacaklar arası mesafe geniş ise subendokardial iskemi söz konusu iken, sivri ve negatif T dalgası varsa subepikardial iskemi düşünülebilir.
11.  EKG  NEGATİFLİĞİ DEĞERLENDİRME
** Tüm derivasyonlara bakılır.
Normal T negatifliği: 6 – 9 yaş için V1 V2 deki T (-) olması, aks sapmalarında T negatifliği olabilir.

T düzleşmesi, negatifliği nedenleri:Hipokalemi, ST depresyonu yapan nedenler, perikarditin geç dönemi, hipotroidi, perikardit, miyokardit (yaygın T negatifliği),  iskemideve digital zehirlenmesinde.

12. EKG  ST ARALIĞI DEĞERLENDİRME

** Tüm derivasyonlara bakılır. Normalde ST İzoelektrik hattadır. J şeklindeki depresyonu normaldir.

ST elevasyonu nedenleri: Akut MI, akut perikardit, anevrizma, hiperkalemi ve  hipotermi

Tüm derivasyonlarda ST çökmesi nedenleri: Perikardit ( frotmanda vardır.), digital zehirlenmesi ve subendokardial MI

ST depresyonu nedenleri: Mİ, posterior Mİ, digoksin, entrikül hipertrofisi, sol dal bloğu, pul. emboli

13. EKG  BLOK DEĞERLENDİRMESİ
I derece blok: PR mesafesi aynıdır ve uzundur. Her P yi QRS takip eder.
II derce blok Mobitz tip 1: PR giderek artar ve bir QRS oluşmaz. Sonra  PR normale döner yine PR giderek artar ve bir QRS oluşmaz,
II derce blok:Mobitz tip 2 :PR normal veya uzun ama tüm PR aynıdır ve arada bir QRS oluşmaz,
III derece A – V blok: ( A – V tam blok ): P, QRS ilişkisizdir. P-P ve QRS-QRS mesafeleri eşittir.

Sol dal bloğu: V1 de patolojik Q vardır, R dalgası yoktur ve V6 da QRS geniştir.

** Sol dal bloğunda V6 da Q ve aVL de Q dalgası olması MI düşündürür.

Sağ dal bloğu: .V1’de RSR görülür. QRS geniş ise komplet dar ise inkomplet dal bloğu vardır.
14. EKG  HİPERTROFİLERİ DEĞERLENDİRME

     ** Vent. hipertrofi tanısında QRS yüksekliği ve R/S oranı önemlidir. Yaşa göre değişiklik gösterir.

Sol ventrikül. Hipertrofisi: V1de S daha derin >26mV ve RV6 da  >35 küçük kare ise sol aks vardır.

Sağ ventrikül. Hipertrofisi:R, V1’de S’den daha uzun, S V6 da daha derindir (95%). Sağ aks olabilir.

Sağ atriyal dilatasyon: P dalgası amplitüdü > 2.5 mmdir.

Sol atriyal dilatasyon: P dalgası çentikli ve süresi >0.10 sn’den uzundur.

Sol atriyal hipertrofi: D I, DII, D III ve aVF’de P çocuklarda: ≥ 0.10 sn, bebeklerde: ≥ 0.08 sn, P dalgası hörgüçlüdür. V1 derivasyonunda difazik olup, negatif defleksiyonu uzamıştır.

Sağ atriyal hipertrofi: D I, DII, D III ve aVF’de P ≥ 3 mm’dir.

     ** Her iki atriumda da hipertrofi varsa hem genişlik hem de amplitüd artmıştır.

Sol Vent. Hipertrofisi (15 yaş): V4-6 da Q dalgası, V4-6 da yüksek R dalgası ve V3-6’de ters T olur.

Sağ vent. hipertrofisi (15 yaş): V1,de Q dalgası, V1-3 de yüksek R dalgası ve V1-2 de ters T dalgası

EKG’ ÖNEMLİ BİLGİLER:

1 günlük yenidoğan: Doğum hipoksisi ve miyokardiyal defekt olan bebekte tüm V’ lerde ters ve alt derivasyonlarda dar Q dalgası olabilir. Ayrıca Miyokardiyal disfonksiyon ve yüksek troponin olabilir.

Miyokardit (18 ay çocuk): Sinüs Taşikardisi ile beraber düşük voltaj ve V1-6.de ters T dalgası olur.

Perikardit (3 yaş çocuk) :II, III & AVFV1-6 ’de yaygın ST elvasyonu olur.

EKG OKUMA, EKG YORUMLAMA, NORMAL EKG DEĞERLERİ, HIZLI EKG YORUMU, EKG SONUÇLARI, EKG NEDİR

 

Kalbin elektriksel aktivitesinin özel kâğıtlara yazdırılma işlemine elektrokardiyografi (EKG) denilmektedir.

 

EFORLU EKG NEDİR

Hastaya belirli programlara göre spor yaptırılarak, kalbin beslenme durumunun elektrokardiyografi ile saptanmasına eforlu EKG denir.

 

 

 


Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder