gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

Sorularla ATEŞLİ HAVALE

04 Nisan 2013 Perşembe 01:21
Bu haber 3088 kez okundu

Ateşli havale nedir? Ateşli havale kısacası çocuklar ateşli yüksek iken havale geçirmesi olarak tanımlanır . Verdiği rahatsızlık nedeniyle bir yada birden çok organı etkileyebilen, hastalarda büyük rahatsızlığa neden olan çeşitli nedenler nedeniyle gelişen ,kişiden kişiye farklı bulgu ve belirtiler gösterebilen doktorlar tarafından tedavi edilebilen toplumda sık rastlanılan bir hastalıktır.

Sorularla  ATEŞLİ HAVALE
 Ateşli havale resmi (resimlerini), görüntüsü (görüntüleri, görselleri)

Ateşli havale resimlerini ve görüntülerini  aşağıdaki web adresini tıklayarak görebilirsiniz.

  

Ateşli havale  nedenleri nelerdir?

MSS enf, elektolit bozukluğu, matabolik hast vb patolojik nedenlerin olmadığı, ateşin eşlik ettiği (en az 38 ˚C,) konvulziyonlara denir. En sık 6 ay-3 yaş arasında görülür . Çocukların %2-5’inde görülür. En sık görülen çocukluk çağı nöbetleridir. Saptanabilen beyin hasarı yoktur.

 

Ateşli havale  belirtileri (belirtisi) nelerdir?

FK geçiren çocuklarda epilepsi gelişme sıklığı %2’dir. FK’nin yineleme riski ortalama %30'dür. Tekrarlayan FK’larda az oranda da olsa kalıcı beyin hasarı oluşabilmektedir.

Basit Ateşli havale:

İlk FK’ların %80-90’ı basit tiptedir. genelde Jeneralize, 15 dakikadan kısa ve 24 saat içinde tekrarlamayan tiptir. 6 ay-3 yaş görülür.ailede epilepsi yoktur.

Komplike Ateşli havale :

Genelde fokal başlangıçlı, 15 dakikadan uzun ve 24 saat içinde tekrarlayan tiptir.

Ateşli havale  tanısı nasıl konulur?

Ateşli havale   tanısı  fizik muayene, laboratuar testleri ve diğer testler ile tanısı tecrübeli doktorlar tarafından rahatlıkla konulur. Ateşli havale  tanısı laboratuar testleri ve diğer testler normal olduğunda sadece fizik muayeneye göre bile tanısı konulabilir  Özellikle çocuklarda tüm testlere rağmen Ateşli havale   tanısı koymak oldukça zordur.

Tanı için konvulsiyon durdurulduktan sonra hasta öyküsü, fizik ve nörolojik muayenesi ile ayrıntılı olarak değerlendirilmeli; ateş odağı saptanmalı, ayırıcı tanı için hastanın kliniğine göre hemogram, biyokimya, TİT ve gereğinde LP, BT, MR incelemeleri yapılabilir.

Ateşli havale Lombar Ponksiyon endikasyonları:

KFK, < 12 yaş altı, toksik, apatik görünüm, İrritabilite, beslenmenin bozulması, letarji, uzamış, fokal veya tekrarlayan nöbetlerde, menenjit veya ensefalit bulgusu varsa, uzamış post iktal dönem veya nörolojik defisit varsa, FK öncesi antibiyotik alım öyküsü varsa LP yapılmalıdır. FK’la hastaneye başvuran çocukların % 2-5’i SSS enfeksiyonudur

Ateşli havale EEG:

İlk basit FK sonrası EEG önerilmemektedir. Çünkü EEG anomalisi saptanma olasılığı fazladır. Ancak bu anomalilerle febril konvulziyonların rekürransı ve gelecekte epilepsi gelişimi arasında ilişki saptanmamıştır. Ama. komplike FK’larda EEG çekilmesi önerilmektedir.

Ateşli havale  BT veya MR :

İlk basit febril konvulziyonda rutin kraniyal görüntüleme önerilmemektedir. febril konvulziyonların yapısal beyin hasarına yol açtığını gösteren kanıt yoktur.

 

Ateşli havale   tedavisi nasıl olur

Basit Ateşli havale  

En az 12-24 saat gözleme alınmalıdır.

Konplike Ateşli havale   ve risk faktörü olan hastalar:

Yatırılarak takip edilmelidir.

** Öncelikle hastanın solunum yolu açık tutulmalı, oksijen verilmeli ve intravenöz diazepam (0,2-0,3 mg/kg yavaşça ) veya 5 yaş altı için 5 mg, 5 yaş üstü için 10 mg rektal diazem veya dormicum (0,2-0,3 mg/kg puşe) kullanılmalıdır. Konvulzyon durmasa dozlar tekrarlanabilir. Gene durmasa status epileptikus protokolü uygulanabilir. Hastanın başında hazır diazem ve ambu bulundurulmalıdır.

DİAZEM 10mg/2ml AMP (Bire bir sulandırılarak 1 kg/dzm yapılabilir.)

Ateşli havale   PROFİLAKSİ TEDAVİSİ

Amaç  FK tekrarını önlemektir. Tekrarı %90 önler. Tekrarlama riski yüksek hastalarda  uygulanmalı ve en az 2 yıl uygulanmalıdır. Ancak bu ilaçların anlamlı yan etkileri vardır. Antikonvülzanlar epilepsi gelişme riskini azaltmazlar. Proflaksi tedavisi için EEG ye gerek yoktur.

 Ateşli havale      Proflaksi başlama prensipleri ve endikasyonları:

FK  tekrarı için risk faktörü yoksa erkeklerde 3.  kızlarda 2. nöbete kadar beklenebilir. Tek risk faktörü varsa 2. nöbete kadar beklenebilir. 2 veya daha fazla risk faktörü varsa ilk nöbette profilaksi başlanabilir.

  Ateşli havale   Risk faktörleri:

Komplike FK, Ailede FK öyküsü (4 kat risk), düşük derece ateşle konvulziyon, ateşin süresi, ailede epilepsi öyküsü (%5 risk)

** Tüm hastalar için aileye tedbir amaçlı rektal diazem yazılmalıdır. Hastalar birkaç aylık kontrole çağırılıp ilaç (sodyum valproat, Fenobarbital (düzey 15-40 μg/mL) düzeyleri ayarlanmalıdır.

Ateşli havale   geç tedavi edilirse Ateşli havale olan kişi hastalık esnasında ciddi sağlık problemleri ile karşılaşabilir. Ateşli havale   olan kişi bu hastalığı  hafif şekilde ve kısa sürede geçireceği hastalığı çok daha ağır ve uzun süre geçirebilir. Buda hem hayat konforunu bozabilir hem de iş gücü kaybına neden olabilir.

Ateşli havale   tedavisi için yasal Uyarı: Unutmayın  Ateşli havale  tedavisini tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan kişiler eczacılar veya diğer sağlık personeli gibi kişilerin ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Yarım doktor öldürür.  Aynı şekilde bir hasta Ateşli havale  tedavisi  için başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz Ateşli havale    tedavisi için   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın. Zaten  Ateşli havale için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz detaylı Ateşli havale  tedavisi  için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

 

Ateşli havale   reçetesi

Ateşli havale   reçetesi için yasal Uyarı: Unutmayın  Ateşli havale   reçetesi   tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan eczacı sağlık personeli dahil diğer kişilerin  Ateşli havale reçetesi yazarak  ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Aynı şekilde  Ateşli havale     için  bir hasta başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Çünkü reçete hastanın kendisine özeldir. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz hekim tarafından yazılmış  Ateşli havale reçetesi   yoksa   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın.  Zaten Ateşli havale    için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz Ateşli havale  örnek reçeteleri için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

Bu Ateşli havale   reçete örnekleri sadece hekimler için yazılmış basit bir reçete örnekleridir.. Yoksa bu ilaçların isimleri, ilaçların kullanma dozları, veriliş şekilleri, dozları , yan etkileri  hastadan hastaya büyük oranda farklılık gösterebilir. Bu yüzden Ateşli havale  reçetesi uzman bir hekim tarafından hastanın özelliklerine göre yazılmalıdır.

 

ATEŞLİ HAVALE   VİDEOLARI, RESİMLERİ VE DİĞER GÖRSEL KONU ANLATIMLARI

Konvülsiyon, havale, epilepsi nedir?

Havale Nedir?

Çocuklarda Havale Nedir, Ne Değildir?

 

Acil servise ne zaman gidilmeli?Çocuklarda Yüksek Ateş

 

DİĞER MERAK EDİLEN SORULAR

Ateşli havale  kimlerde sık görülür?

Genelde  Ateşli havale ateşi  çocuk  ve bebeklerde ateşe  bağlı olarak sık görülür. Tabi ki kendine çok iyi bakan iyi beslenen şahıslarda da Ateşli havale   görülebilir. Ama Ateşli havale  kendine iyi bakan, iyi beslenen kişilerde sağlıklı bireylerde daha az oranda görülür.

 

Çocuklarda ve bebeklerde Ateşli havale   görülür mü ?

Ateşli havale  bebeklerde ve çocuklarda da yetişkinlerde olduğu gibi görülebilir. Ateşli havale   tanı tedavisi belirtileri yine yetişkinlere benzerlik gösterdiği gibi bazen çok farklılıkta gösterebilir.. Sadece Ateşli havale   tanı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, dozlar ve testler değişiklik gösterebilir. Ateşli havale   çocuklardaki tanısında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından konmalıdır.

Ateşli havale   nasıl oluşur ?

Ateşe  bağlı olarak  sonucu Ateşli havale  oluşur. Ateşli havale   bazen çok ağır seyredebileceği gibi bazen de çok hafif seyredebilir.  Bu durum kişinin bünyesine göre değişebilir. Genelde sağlıklı bir bünyeye sahip kişilerde Ateşli havale  hafif seyrederken bünyesi zayıf olan kişilerde daha ağır seyreder.

 

Ateşli havale    için  korunma yolları?

Ateşli havale  gelişimini engellemek için çocuk iyi ve dengeli beslenmelidirler, çevre temizliğine ve bireysel temizliklerine azami dikkat etmeliler, sigara alkol ve dumanlı ortamlardan uzak durmalılar, gereğinde sağlıkları için aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmelidirler. Eğer ailede  Ateşli havale    benzer şikayetlere sık rastlanılıyorsa doktor kontrolünün önemi Ateşli havale   için bir kat daha artmaktadır.

 

Ateşli havale  geçici midir?

Evet tedavi edilebilir nedenlere bağlı Ateşli havale geliştiği için  genelde Ateşli havale   uygun  tedavi ile tam düzelir ve  geçicidir. Ama bazen  Ateşli havale  kronikleşebilir yada  tekrarlayabilir. Eğer Ateşli havale   olan  hastalar hastalıklarının tekrar etmesini muhakkak hekimler tarafından iyi bir şekilde tedavi edilmelidirler.

 

 

Ateşli havale  ilaçları

Havale ilaçları  gibi ilaçlar Ateşli havale  tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardır. Tabi ki bunun dışında da Ateşli havale   tedavisinde    doktorlarca kullanılabilecek bir çok alternatif ilaç vardır. Hastalar bu ilaçları kullanarak Ateşli havale şikayetlerinde kurtulabilirler.

 

Ateşli havale   tedavisinde ilaçsız öneriler nelerdir ?

Ateşli havale  tedavisi için temel tedavi ilaç tedavisi olmakla birlikte hastalar kendi kişisel temizliklerine daha çok dikkat etmeliler, çevresel kirliliklerden uzak durarak, ayrıca iyi beslenerek Ateşli havale   iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler.

 

Ateşli havale  ilaçları nasıl kullanılır?

Ateşli havale  için genelde hem şikayetleri hafifletecek hem de Ateşli havale   için tam düzelme sağlayan ilaçlar kullanılır. Ateşli havale ilaçları ağızdan (oral), damardan (intravenöz), kas içi (intramüskükler),    kullanılır.  

 

Ateşli havale ilaçsız doğal tedavisi?

Ateşli havale  ilaç tedavisi ile daha hızlı ve etkili şekilde düzelir. hastalar daha erken normal hayatlarına dönebilirler. Ateşli havale    için İlaçsız tedavi etkisiz kalabilir ve hasta için ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle Ateşli havale   için temel tedavinin ilaç tedavisi olduğu unutulmamalı ama diğer önerilerle Ateşli havale   için iyileşme süreci hızlandırılabilir.

 

Ateşli havale testleri

Ateşli havale    testleri tanı ve takibi  için kullanılır. En çok kullanılan Ateşli havale   testleri kan testleridir. Bunlar bazen Ateşli havale   olsa bile normal sonuçlar olabilir. O yüzden testler her zaman tam güvenilir değildir. Diğer muayene bulguları ve şikayetler önem kazanır.

 

Ateşli havale  bulaşıcı mıdır.

Hayır Ateşli havale.....  bulaşıcı bir hastalık değildir, nefesle , dokunmakla, öpmekle,  aynı eşyaları kullanmakla, aynı kaptan yemek yemekle, aynı ortamda bulunmakla ve bunun gibi nedenlerle bulaşmaz.

 

Bitkisel Ateşli havale  tedavisi nedir ?

Daha öncede belirttiğimiz gibi Ateşli havale  için temel tedavi doktorunuzun vereceği ilaçlar oluşturur. Hiç bir tedavi doktorunuzun verdiği Ateşli havale tedavisinin yerini tutamaz ve tedaviyi terk etmeye mazeret olamaz.  Diğer alternatif bitkisel, diğer tedavileri (Ayurveda , Akupunktur , Geleneksel Anadolu Halk Hekimliği , Herbalism , Hipertermi , Siddha , Unani , Bitkisel tıp , Geleneksel Moğol Tıbbı , Çigong, Tui Na, Yoga , Ortomoleküler tıp, Oksijen terapisi , Ozon terapisi , Detoksifikasyon terapisi , Aromaterapi , Şelasyon terapisi , Homeopati , Kiropraktik , Osteopati , Diyet takviyesi , Elektromanyetik alanlar , Masaj , Reiki , Terapötik Dokunuş , Johrei , Manyetik Terapi , Ses Enerjisi Terapisi , Işık Terapisi , Aleksandr Tekniği , Refleksoloji , Feldenkrais Metodu , Craniosakral Terapi , Rolfing , Nöral Terapi , Hipnoz .. ) dünyada gelişmiş ülkelerde dahi özellikle bitkisel tedavi bazen Ateşli havale  tedavisi için kullanılmaktadır. Ama bu tedavilerin bazıları Ateşli havale   için sadece destek amacıyla bu işin ehli gerçekten eğitimini almış profesyonel kişilerce yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde Ateşli havale   için  bu tür tedavileri verecek düzeyde eğitime ve olanaklara sahip kişiler çok  çok azdır. Özellikle sürekli olarak televizyon programlarında reklam veren ve her şeyi bitki taş vb gibi şeylerle iyileştireceğini söyleyen doktor, profesör gibi sıfatlar kullanan genellikle gümüş yüzük takan ve insanların dini duygularını da sömüren kişilerden uzak durulmalıdır.  aksi takdirde Ateşli havale    hastaları tedavi olayım derken  çok ciddi zehirlenmelere maruz kalabilirler. 2 tutam şu ottan 2 tutam bu ottan karışımlarla hastalar düzelseydi zaten  tıp diye bir şey olmazdı. Tıp doktorları da Ateşli havale    için  alternatif tedavilere karşı değiller sadece profesyonel olmayan kişilerce ve doğru şekilde suiistimal amacıyla kullanılmasından yakınmaktadırlar.

 

www.saglikmeydani.com

Anahtar kelimeler: Ateşli havale     tedavisi, Düşük   Ateşli havalein tedavisi,       Ateşli havale aku,t  alerjik   alerji Ateşli havale,  Ameliyatları  Ateşli havale   alerji.   Ateşli havale      tedavi,   Ateşli havale  alerjisi,   allerjik Ateşli havale,     alerjık Ateşli havale Ameliyatı,     Ateşli havale    hastalıgı,      Ateşli havale    hastalıkları, Ateşli havale ne iyi gelir. Ateşli havale kesin çözüm,  Ateşli havale nasıl düzelir,    Ateşli havale   nasıl gelişir.   Ateşli havale   nedır,,     Ateşli havale      ilaci,   kronik Ateşli havale Ateşli havale   başlangıcı tedavisi   Ateşli havalea kesin çözüm, ,    Ateşli havale  için   belirtiler ve hastalıklar ,   Ateşli havale   ilaclari,    Ateşli havale     tedavisi ilaçları,    Ateşli havale    bitkisel,    yenidoğanlarda Ateşli havale,  Ateşli havale   tedavisi ,Ateşli havale    hastalığı duası, Ateşli havale   duası,,,,  bebeklerde Ateşli havale,,    çocuklarda Ateşli havale,,      Ateşli havale bitkisel tedavi,    Ateşli havale      alerji tedavisi ,   alerji Ateşli havale     tedavisi,   çocuk Ateşli havale    ,   Ateşli havale     çocuk,    Ateşli havale    krizi,    bebeklerde Ateşli havale,      Ateşli havale   bitkisel tedavisi,    kronik Ateşli havale    , Ateşli havale     tedavisi,    bitkisel   bitkisel Ateşli havale    tedavisi,     Ateşli havaleın bitkisel tedavisi,      bitkilerle Ateşli havale  tedavisi ,      akut   Ateşli havale    alerjik belirtileri,     alerjik Ateşli havale     belirtileri,    çocuk Ateşli havaleı,      alerjik Ateşli havaleın belirtileri ,      akut    Ateşli havale     hastasi,   allerjik Ateşli havale      belirtileri,    Ateşli havale     hastalari,    Ateşli havale     alerji belirtileri,    alerji Ateşli havale      belirtileri ,   akut  Ateşli havale     şifalı bitkiler,    şifalı bitkiler Ateşli havale ,    kronik Ateşli havale     çocukta,  Ateşli havale  Ateşli havale    şifalı bitki ,  Ateşli havale     astimin belirtileri,,    Ateşli havale     için şifalı bitkiler,    Ateşli havale    hastalığı tedavisi,    Ateşli havalee   iyi gelen bitkiler,    Ateşli havale     hastalığının tedavisi ,   Ateşli havale    hastanesi,       Ateşli havale    hastaligi nedir,    Ateşli havale     hastaligi belirtileri ,   Ateşli havale     bronşit belirtileri,    bronşit Ateşli havale    belirtileri,    Ateşli havale    hastaliginin belirtileri,    Ateşli havale    baslangici ,     çocuklarda Ateşli havale   tedavisi,    Ateşli havale    testi,    bebeklerde Ateşli havale   tedavisi,    Ateşli havale    makinası ,   Ateşli havale   öksürüğü  ,  kronik Ateşli havale,    alerjik Ateşli havale   nedir ,   Ateşli havale     belirtileri nelerdir,    kronik Ateşli havale,   Ateşli havale     alerjisi nedir,    bebeklerde Ateşli havale     belirtileri ,   Ateşli havale   testleri ,   ahmet maranki Ateşli havale  Ateşli havale   atakları ,   Ateşli havale    doktorları ,   Ateşli havale   ilaçları isimleri ,   Ateşli havalea bitkisel çözüm ,    Ateşli havale    bronşiale,   Ateşli havale     bronşit,   bitkisel tedavi  ,  Ateşli havale   nedir,    çocuklarda Ateşli havale,m    Ateşli havale   ve tedavisi ,   Ateşli havale    atağı  , alerjik Ateşli havale   neden olur,    Ateşli havale    nedir nasıl tedavi edilir,    kronik Ateşli havale   bronşit tedavisi,    sinirsel Ateşli havale  Ateşli havale   ölümcülmüdür ,    Ateşli havale     tedavisi nasıl olur,    alerjik reaksiyon tedavisi ,   Ateşli havale    tedavi merkezleri,    alerjik Ateşli havale     belirtileri  nelerdir,   alerjik Ateşli havale     nedenleri ,   Ateşli havale     hastalığı geçermi ,   Ateşli havale   sprey isimleri  ,    alarjik Ateşli havale    Ameliyatı,    çocuklarda alerjik Ateşli havale     belirtileri,     Ateşli havale    geçicimidir,    çocuklarda alerjik kronik Ateşli havale ,   Ateşli havale    tedavisi  ,   alerjik Ateşli havale   bronşit tedavisi ,    çocuklarda Ateşli havale      hastalığı,    Ateşli havale      ve öksürük,    Ateşli havale    ilaçları nelerdir,    Ateşli havale     bronşit hastalığı,    Ateşli havale     tedavi yöntemleri  ,  kronik Ateşli havale      nedir,    alerji tedavi yöntemleri ,   kronik Ateşli havale    ,  Ateşli havale      hastalığı için şifalı bitkiler,     Ateşli havalea    faydalı bitkiler,    Ateşli havaleın   tedavisi varmı ,    Ateşli havale    bronşit ilaçları,      Ateşli havale    tedavisi varmı ,     Ateşli havale    başlangıcı tedavisi ,   Ateşli havalea kesin çözüm,    kronik Ateşli havale     tedavisi ,   Ateşli havale      krizi belirtileri,    Ateşli havale      belirtileri ve tedavisi  ,  ahmet maranki Ateşli havale     tedavisi,    Ateşli havale     alerji testi  ,  Ateşli havale    tedavisi için şifalı bitkiler ,    Ateşli havale    nasıl tedavi edilir  ,   nefes darlığı Ateşli havale     alerji nasıl tedavi edilir ,    Ateşli havale     tedavisinde şifalı bitkiler ,   Ateşli havale   atak tedavisi ,  Ateşli havale    ve belirtileri ,   Ateşli havale     tedavisinde kullanılan bitkiler,    bronşit hastalığı tedavisi ,   Ateşli havale    tedavisi şifalı bitkiler,     maranki Ateşli havale   tedavisi ,  Ateşli havale ilk yardım ,    Ateşli havale    öldürürmü ,    Ateşli havale     çeşitleri,    Ateşli havale     krizi tedavisi ,    Ateşli havale    aşısı ,   alerjik Ateşli havale   ilaçları ,   alerjik Ateşli havale   bronşit,    Ateşli havale    spreyleri , Ateşli havale    en iyi ilaç,  Ateşli havale iyi gelen ilaçlar,   Ateşli havale  krem merhem şampuanı,  Ateşli havale   iyi gelen ilaç ,   bebeklerde Ateşli havale    bronşit ,   Ateşli havale   bronşit şifalı bitkiler ,    çocuklarda Ateşli havale   bronşit ,   Ateşli havale   hastalığının nedenleri ,     bebeklerde alerjik Ateşli havale ,   Ateşli havale   için bitkisel tedavi ,,    Ateşli havale    geçermi,     Ateşli havale   doğal tedavi ,   Ateşli havale   tedavileri ,  Ateşli havale son gelişmeler

 

 

 

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder