gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

Sorularla BEBEK SARILIĞI

04 Nisan 2013 Perşembe 01:27
Bu haber 2509 kez okundu

Bebek sarılığı nedir? Prematur ve miad bebeklerde 3 hafta sonunda TB >10 gr/dl ise uzamış Bebek sarılığı olarak kabul edilir. Verdiği rahatsızlık nedeniyle bir yada birden çok organı etkileyebilen, hastalarda büyük rahatsızlığa neden olan çeşitli nedenler nedeniyle gelişen ,kişiden kişiye farklı bulgu ve belirtiler gösterebilen doktorlar tarafından tedavi edilebilen toplumda sık rastlanılan bir hastalıktır.

Sorularla  BEBEK SARILIĞI
 Bebek sarılığı  resmi (resimlerini), görüntüsü (görüntüleri, görselleri)

Bebek sarılığı  resimlerini ve görüntülerini  aşağıdaki web adresini tıklayarak görebilirsiniz.

RESİMLER

Bebek sarılığı   çeşitleri nelerdir.

Akut Bebek sarılığı

Bebek sarılığı   genel olarak akut  Bebek sarılığı    ve   kronik  Bebek sarılığı   tipi olarak iki tipten oluşur.  akut  Bebek sarılığı   1-6 haftadan kısa sürerken   ve   kronik  Bebek sarılığı   tipi 6 haftadan daha uzun sürer.   akut  Bebek sarılığı    belirtileri   ve   kronik  Bebek sarılığı   belirtileri   genelde  farklılık gösterir.. akut  Bebek sarılığı    nedenleri   ve   kronik  Bebek sarılığı   nedenleri   genelde  farklı olabilir..  akut  Bebek sarılığı    tedavisi   ve   kronik  Bebek sarılığı   tedavisi farlı şekilde olabilir.  

 

 

Bebek sarılığı   nedenleri nelerdir?

En sık Bebek sarılığı nedenleri:

 Başta anne sütü sarılığı olmak üzere, konj hipotiroidi, hemolitik hastalıklar (G6PD talesemi, Rh, ABO uygunsuzluğu vb.), pilor stenozu, ekimoz, hematom, sepsis, sefal hematom, metabolik hastalıkları (Crigler-Najjar Sendromu Gilbert  Sendromu, Tirozinemi, Hipermetioninem)

** Term bebeklerin % 60-70’i, prematüre bebeklerin ise büyük çoğunluğunda sarılı görülür.

 

Bebek sarılığı   belirtileri (belirtisi) nelerdir?

  Fizyolojik Bebek sarılığı:

24 saatten sonra başlar. Termlerde 3-5. günlerde, pretermlerde 5- 6. günlerde pik yapar. Maksimum düzeyi termlerde 12.9 mg/dL’yi, pretermlerde 10 mg/dL’yi geçmez. Termlerde 2-3 gün pramaturlerde daha uzun sürede normal sınırlara iner.

    Patolojik Bebek sarılığı:

 İlk 24 saat içinde çıkan, artış 5 mg/dL/gün  veya 0.5 mg/dL/saat’den fazla olan. termlerde 1 haftadan, pretermlerde 15 günden fazla süren, direkt bilirubin düzeyi 1.5 mg/dL’den fazla olan, termlerde 12.9, pretermlerde 10 mg/dL’yi geçen Bebek sarılığıtır.

    Bebek sarılığılı yenidoğanlarda tehlike işaretleri :

 Ailede ciddi Bebek sarılığı hikayesi olması, sarılığın 3. günden sonra başlaması, kusma, letarji, sarılığın ilk 24 saat içersinde başlaması, beslenme bozukluğu, ateş, tiz sesli ağlama, koyu renkli idrar, akolik gaita

  Bebek sarılığı Bilirubin ensefalopatisi:

 Akut dönemde ortaya çıkar ve genellikle reversibldir. 

  Bebek sarılığı Kernikterus: Otopside bazal ganglionların ve kranial sinir çekirdeklerinin sarı boyalı olarak bulunması ve nörolojik bulguların kalıcı olmasıdır.

Bebek sarılığı   tanısı nasıl konulur?

** Prematur ve miad bebeklerde 3 hafta sonunda TB >10 gr/dl ise uzamış Bebek sarılığı olarak kabul edilir.

Etyoloji için istenecek tetkikler: Total ve direk bilirübin, hemogram, retikülosit, PY, TFT, TİT, idrar kültürü ve idrar redüktan madde tüm hastalarda istenmelidir.

** Vucutta Bebek sarılığı olan bölgeye göre kan bilirübin düzeyi tahmin edilebilir.

 

 

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5 Bölge

Kan Bilirübin

(mg/dl)

5-7

6-11

9-16

13-17

>15

** Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında Bebek sarılığı gözlendiğinde, yüksek Bebek sarılığı söz konusudur.

 

Bebek sarılığı    tedavisi nasıl olur ? .

 

      UZAMIŞ BEBEK SARILIĞI TEDAVİSİ:

** Normalde ensefalopati yoksa >10 gün matür ve >10 gün prematürlerde kan değişimi yapılmıyor.

Normalde ensefalopati dışında miadlarda 1 hft prematürlerde 10. günden sonra exchange önerilmiyor.

Bebek sarılığı foto sınırında ise tedavi:

 Bebeğe Fenobarbital (5 mg/kg 2 dozda 5 gün verilir.) başlanıp bir hafta sonra kontrole çağırılır. Etkisi 3. gün başalar 5 . gün max etki görülür.

Bebek sarılığı Exchange sınırında ise tedavi:

Bebeğe foto terapi ve fenobarbital (5 mg/kg 2 dozda) başlanır.

Bebek sarılığı Foto sınırlarının altında ise:

 Tedavisiz izlenmelidir.

** Yoğun fototerapi ile kan bilirübin 4-6 saatte 1-2 mg/dl azalır.

Bebek sarılığı    geç tedavi edilirse Bebek sarılığı  olan kişi hastalık esnasında ciddi sağlık problemleri ile karşılaşabilir. Bebek sarılığı    olan kişi bu hastalığı  hafif şekilde ve kısa sürede geçireceği hastalığı çok daha ağır ve uzun süre geçirebilir. Buda hem hayat konforunu bozabilir hem de iş gücü kaybına neden olabilir.

ANNNE SÜTÜ SARILIĞI

     Tanım: Annesütü ile beslenen bebeklerin yaklaşık %20-30’da, ilk 2-4 günlerinde görülen çoğunlukla 2-3 hafta bazen de 3 aya kadar uzayabilen Bebek sarılığıtır. Genelde asıl neden anne sütünün kendisi değil bebeği yatersiz beslenmesine bağlı bağırsa pasajının azalmasıdır.

** Anne sütü ile sık ve yeterli beslenme ile kısa sürede düzeltilebilir.

** TB 18-20 mg/dl’yi geçmedikçe FT veya formül süt ile ek beslenme yapılması gerekmez.

 ** TB genelde 15 mg/dl altındadır. ve Nadiren 25 mg/dl’yi geçer.

   Bilirübin seviyesi 20-25 mg/dl arasında ise:

İyi beslenme ile düzelmezse  bu bebeklere 24-48 saat süreyle anne sütüne ek, formul mama başlanarak barsaktan bilirubin absorbsiyonu azaltılabilir.

   Bilirübin seviyesi 25 mg/dl’yi gecerse:

  Fototerapi uygulanmalı ve annesütü 24 saat süreyle kesilerek yerine formul mama başlanmalıdır.

Bebek sarılığı    tedavisi için yasal Uyarı: Unutmayın  Bebek sarılığı   tedavisini tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan kişiler eczacılar veya diğer sağlık personeli gibi kişilerin ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Yarım doktor öldürür.  Aynı şekilde bir hasta Bebek sarılığı   tedavisi  için başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz Bebek sarılığı     tedavisi için   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın. Zaten  Bebek sarılığı  için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz detaylı Bebek sarılığı   tedavisi  için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

 

BEBEK SARILIĞI DEĞERLERİ

YENİ DOĞANLARDA EXCHANGE VE FOTOTERAPİ SINIRLARI

 

Doğum ağırlığı(gr)

0-24 saat (TB)

24-48 saat(TB)

48-72 saat(TB)

>72 saat(TB)

<1000 gr

>3 - >10

>3 - >10

>3 - >10

>5 - >12

1000-1500 gr

>5 - >12

>5 - >12

>5 - >12

>7 - >12

1500-2000 gr

>10 - >17

>7 - >15

>9 - >16

>10 - >17

2000-2500 gr

>10 - >18

>8 - >17

>12 - >18

>15 - >20

>2500 gr

>10 - >20

>12 - >20

>15 - >23

>17 - >25

             Tablodaki  ilk değerler fototerapi 2. değerler exchange sınırıdır.(indirekt bilirubin üzerinden)

** Bebekte asfixi, RDS,sepsis varsa 2 mg/dl daha erken fototerapi veya kan değişimi yapılır.

** Ellerde ve ayaklarda Bebek sarılığı varsa mühtemelen bebek foto sınırına gelimiştir.

** Fototerapi sırasında bebeğin gözleri kapatılmalı mayisi %10-20 arttırılması (hidrasyon) faydalı olacaktır. Foto terapi en az 24 saat sürmeli ve bilirübin değeri sınırın 2-3 mg/dl altına inilmelidir.

** Lambalar 425-475 nm dalga boyunda olmalı ve foto terapi çift yönlü olmalıdır. ( Altan üstten)

   Fototerapi komplikasyonları: Bronz bebek sendromu, DH, sulu dışkılama, retina hasarı, deri döküntüleri, deri yanıkları, PDA, trombositopeni, hipokalsemi, büyümede geçici duraklama

KAN DEĞİŞİMİNDE KULLANILABİLECEK KAN GRUPLARI

** Rh ve ABO kan uygunsuzluğu yoksa bebeğin kan grubu kullanılır. Ya tam kan (<5 günlük) kullanılır. Veya eritrosit süspansiyonu + (kristoloid veya kolloidler) kullanılır. Kan taze (< 72 saat) ve bebeğin kanıyla cross-match edilmiş ışınlanmış olmalıdır. ve HCT değeri % 50-55 arasında olmalıdır.

    Değiştirilecek kan miktarı: Matur bebeklerde: 80-160 ml/kg, prematürlede: 100-200 ml/kg’dır.

** Her seansta 3 dk bir <2000gr bebeklerde 5-10ml, >2000gr’de 10-15ml yavaş  şekilde verilip alınır.

** Kan değişinden 4 saat öncesine kadar bebek beslenmemelidir.

** Kan değişimi sırasında hipokalsemiyi engellemek için değitirilen her 100ml kandan sonra birebir sulandırılmış % 10’lukCa glukonattan, 1ml/kg yavaş bir şekilde kalp dinlenerek verilir.

** Ortam steril ve uygun ısıda olmalı ve Resusitasyonda kullanılacak malzemeler hazır bulunmalıdır.

    Kan değişimi öncesi alınacak kanlar: En az 3 adet BK tüpü: (TSH, G6PD, BK ve diğer işlemler için.),  PY, kan kültürü, Tam kan

    Değişimi sonrasında alınacak kanlar: TK, BK(bilirubini Ca, elektrolit seviyesi), ve kan kültürü

    Değişimi sonrasında yapılacaklar: Bebek foto terapiye alınmalı , 1mg K1 vitamini (IV/IM) yapılmalı, en az 4 saat gözlenmeli ve oral beslenmemelidir. Tek doz sefotaksim (100mg/kg) yapılmalı, 4 saat sonra bilirübin, Hct takibi yapılmalıdır..

** Exchange yapılacak hastanın ailesine exchange in riskli bir işlem olduğu ölüm riski dahi olduğu anlatılmalı. Ailenin onay imzası alınmalıdır. Getirilen kan uyum açısından kontroledildikten. Sonra exchange başlanmalıdır. Rh ve ABO uyğunsuzluğunda  IVIG (0.5gr/kg 2 saatte tek doz )verilebilir.

 

Rh ve ABO UYUŞMAZLIĞINDA KAN DEĞİŞİMİNDE KULLANILACAK KAN GRUPLARI

 

Anne kan grubu

Bebek kan grubu

1. seçenek

2. seçenek

A Rh(-)

A Rh(+)

A Rh(-)

O Rh(-)

B Rh(-)

B Rh(+)

B Rh(-)

O Rh(-)

AB Rh(-)

B Rh(+)

B Rh(-)

O Rh(-)

AB Rh(-)

A Rh(+)

A Rh(-)

O Rh(-)

AB Rh(-)

AB Rh(+)

AB Rh(-)

ARh(-)  BRh(-)

O Rh(-)

O Rh(+)

O Rh(-)

YOK

O Rh(-)

ARh(+) BRh(+) ABRh(+)

O Rh(-)

Bebek Rh(-) Kan Grubu,

O Rh(+)

ARh(+)

ORh(+) Ert,ARh(+)plaz

ARh(+)

O Rh(+)

BRh(+)

ORh(+)Ert,BRh(+)plaz

BRh(+)

A Rh(+)

B Rh(+)

O Rh(+)

B Rh(+)

B Rh(+)

A Rh(+)

O Rh(+)

A Rh(+)

A Rh(-)

AB Rh(+)

A Rh(-)

O Rh(-)

B Rh(-)

AB Rh(+)

B Rh(-)

O Rh(-)

A Rh(-)

B Rh(+)

O Rh(-)

B Rh(-)

B Rh(-)

A Rh(+)

O Rh(-)

A Rh(-)

 

BEBEK SARILIĞI    VİDEOLARI, RESİMLERİ VE DİĞER GÖRSEL KONU ANLATIMLARI

 

 

DİĞER MERAK EDİLEN SORULAR

Bebek sarılığı   bulaşıcı mıdır.

Hayır Bebek sarılığı .....  bulaşıcı bir hastalık değildir, nefesle , dokunmakla, öpmekle,  aynı eşyaları kullanmakla, aynı kaptan yemek yemekle, aynı ortamda bulunmakla ve bunun gibi nedenlerle bulaşmaz.

 .

Bitkisel Bebek sarılığı   tedavisi nedir ?

Daha öncede belirttiğimiz gibi Bebek sarılığı   için temel tedavi doktorunuzun vereceği ilaçlar oluşturur. Hiç bir tedavi doktorunuzun verdiği Bebek sarılığı  tedavisinin yerini tutamaz ve tedaviyi terk etmeye mazeret olamaz.  Diğer alternatif bitkisel, diğer tedavileri (Ayurveda , Akupunktur , Geleneksel Anadolu Halk Hekimliği , Herbalism , Hipertermi , Siddha , Unani , Bitkisel tıp , Geleneksel Moğol Tıbbı , Çigong, Tui Na, Yoga , Ortomoleküler tıp, Oksijen terapisi , Ozon terapisi , Detoksifikasyon terapisi , Aromaterapi , Şelasyon terapisi , Homeopati , Kiropraktik , Osteopati , Diyet takviyesi , Elektromanyetik alanlar , Masaj , Reiki , Terapötik Dokunuş , Johrei , Manyetik Terapi , Ses Enerjisi Terapisi , Işık Terapisi , Aleksandr Tekniği , Refleksoloji , Feldenkrais Metodu , Craniosakral Terapi , Rolfing , Nöral Terapi , Hipnoz .. ) dünyada gelişmiş ülkelerde dahi özellikle bitkisel tedavi bazen Bebek sarılığı   tedavisi için kullanılmaktadır. Ama bu tedavilerin bazıları Bebek sarılığı    için sadece destek amacıyla bu işin ehli gerçekten eğitimini almış profesyonel kişilerce yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde Bebek sarılığı    için  bu tür tedavileri verecek düzeyde eğitime ve olanaklara sahip kişiler çok  çok azdır. Özellikle sürekli olarak televizyon programlarında reklam veren ve her şeyi bitki taş vb gibi şeylerle iyileştireceğini söyleyen doktor, profesör gibi sıfatlar kullanan genellikle gümüş yüzük takan ve insanların dini duygularını da sömüren kişilerden uzak durulmalıdır.  aksi takdirde Bebek sarılığı     hastaları tedavi olayım derken  çok ciddi zehirlenmelere maruz kalabilirler. 2 tutam şu ottan 2 tutam bu ottan karışımlarla hastalar düzelseydi zaten  tıp diye bir şey olmazdı. Tıp doktorları da Bebek sarılığı     için  alternatif tedavilere karşı değiller sadece profesyonel olmayan kişilerce ve doğru şekilde suiistimal amacıyla kullanılmasından yakınmaktadırlar.

 

www.saglikmeydani.com

Anahtar kelimeler: Bebek sarılığı      tedavisi, Düşük   Bebek sarılığı in tedavisi,       Bebek sarılığı  aku,t  alerjik   alerji Bebek sarılığı ,  Ameliyatları  Bebek sarılığı    alerji.   Bebek sarılığı       tedavi,   Bebek sarılığı   alerjisi,   allerjik Bebek sarılığı ,     alerjık Bebek sarılığı  Ameliyatı,     Bebek sarılığı     hastalıgı,      Bebek sarılığı     hastalıkları, Bebek sarılığı  ne iyi gelir. Bebek sarılığı  kesin çözüm,  Bebek sarılığı  nasıl düzelir,    Bebek sarılığı    nasıl gelişir.   Bebek sarılığı    nedır,,     Bebek sarılığı       ilaci,   kronik Bebek sarılığı  Bebek sarılığı    başlangıcı tedavisi   Bebek sarılığı a kesin çözüm, ,    Bebek sarılığı   için   belirtiler ve hastalıklar ,   Bebek sarılığı    ilaclari,    Bebek sarılığı      tedavisi ilaçları,    Bebek sarılığı     bitkisel,    yenidoğanlarda Bebek sarılığı ,  Bebek sarılığı    tedavisi ,Bebek sarılığı     hastalığı duası, Bebek sarılığı    duası,,,,  bebeklerde Bebek sarılığı ,,    çocuklarda Bebek sarılığı ,,      Bebek sarılığı  bitkisel tedavi,    Bebek sarılığı       alerji tedavisi ,   alerji Bebek sarılığı      tedavisi,   çocuk Bebek sarılığı     ,   Bebek sarılığı      çocuk,    Bebek sarılığı     krizi,    bebeklerde Bebek sarılığı ,      Bebek sarılığı    bitkisel tedavisi,    kronik Bebek sarılığı     , Bebek sarılığı      tedavisi,    bitkisel   bitkisel Bebek sarılığı     tedavisi,     Bebek sarılığı ın bitkisel tedavisi,      bitkilerle Bebek sarılığı   tedavisi ,      akut   Bebek sarılığı     alerjik belirtileri,     alerjik Bebek sarılığı      belirtileri,    çocuk Bebek sarılığı ı,      alerjik Bebek sarılığı ın belirtileri ,      akut    Bebek sarılığı      hastasi,   allerjik Bebek sarılığı       belirtileri,    Bebek sarılığı      hastalari,    Bebek sarılığı      alerji belirtileri,    alerji Bebek sarılığı       belirtileri ,   akut  Bebek sarılığı      şifalı bitkiler,    şifalı bitkiler Bebek sarılığı  ,    kronik Bebek sarılığı      çocukta,  Bebek sarılığı   Bebek sarılığı     şifalı bitki ,  Bebek sarılığı      astimin belirtileri,,    Bebek sarılığı      için şifalı bitkiler,    Bebek sarılığı     hastalığı tedavisi,    Bebek sarılığı e   iyi gelen bitkiler,    Bebek sarılığı      hastalığının tedavisi ,   Bebek sarılığı     hastanesi,       Bebek sarılığı     hastaligi nedir,    Bebek sarılığı      hastaligi belirtileri ,   Bebek sarılığı      bronşit belirtileri,    bronşit Bebek sarılığı     belirtileri,    Bebek sarılığı     hastaliginin belirtileri,    Bebek sarılığı     baslangici ,     çocuklarda Bebek sarılığı    tedavisi,    Bebek sarılığı     testi,    bebeklerde Bebek sarılığı    tedavisi,    Bebek sarılığı     makinası ,   Bebek sarılığı    öksürüğü  ,  kronik Bebek sarılığı ,    alerjik Bebek sarılığı    nedir ,   Bebek sarılığı      belirtileri nelerdir,    kronik Bebek sarılığı ,   Bebek sarılığı      alerjisi nedir,    bebeklerde Bebek sarılığı      belirtileri ,   Bebek sarılığı    testleri ,   ahmet maranki Bebek sarılığı   Bebek sarılığı    atakları ,   Bebek sarılığı     doktorları ,   Bebek sarılığı    ilaçları isimleri ,   Bebek sarılığı a bitkisel çözüm ,    Bebek sarılığı     bronşiale,   Bebek sarılığı      bronşit,   bitkisel tedavi  ,  Bebek sarılığı    nedir,    çocuklarda Bebek sarılığı ,m    Bebek sarılığı    ve tedavisi ,   Bebek sarılığı     atağı  , alerjik Bebek sarılığı    neden olur,    Bebek sarılığı     nedir nasıl tedavi edilir,    kronik Bebek sarılığı    bronşit tedavisi,    sinirsel Bebek sarılığı   Bebek sarılığı    ölümcülmüdür ,    Bebek sarılığı      tedavisi nasıl olur,    alerjik reaksiyon tedavisi ,   Bebek sarılığı     tedavi merkezleri,    alerjik Bebek sarılığı      belirtileri  nelerdir,   alerjik Bebek sarılığı      nedenleri ,   Bebek sarılığı      hastalığı geçermi ,   Bebek sarılığı    sprey isimleri  ,    alarjik Bebek sarılığı     Ameliyatı,    çocuklarda alerjik Bebek sarılığı      belirtileri,     Bebek sarılığı     geçicimidir,    çocuklarda alerjik kronik Bebek sarılığı  ,   Bebek sarılığı     tedavisi  ,   alerjik Bebek sarılığı    bronşit tedavisi ,    çocuklarda Bebek sarılığı       hastalığı,    Bebek sarılığı       ve öksürük,    Bebek sarılığı     ilaçları nelerdir,    Bebek sarılığı      bronşit hastalığı,    Bebek sarılığı      tedavi yöntemleri  ,  kronik Bebek sarılığı       nedir,    alerji tedavi yöntemleri ,   kronik Bebek sarılığı     ,  Bebek sarılığı       hastalığı için şifalı bitkiler,     Bebek sarılığı a    faydalı bitkiler,    Bebek sarılığı ın   tedavisi varmı ,    Bebek sarılığı     bronşit ilaçları,      Bebek sarılığı     tedavisi varmı ,     Bebek sarılığı     başlangıcı tedavisi ,   Bebek sarılığı a kesin çözüm,    kronik Bebek sarılığı      tedavisi ,   Bebek sarılığı       krizi belirtileri,    Bebek sarılığı       belirtileri ve tedavisi  ,  ahmet maranki Bebek sarılığı      tedavisi,    Bebek sarılığı      alerji testi  ,  Bebek sarılığı     tedavisi için şifalı bitkiler ,    Bebek sarılığı     nasıl tedavi edilir  ,   nefes darlığı Bebek sarılığı      alerji nasıl tedavi edilir ,    Bebek sarılığı      tedavisinde şifalı bitkiler ,   Bebek sarılığı    atak tedavisi ,  Bebek sarılığı     ve belirtileri ,   Bebek sarılığı      tedavisinde kullanılan bitkiler,    bronşit hastalığı tedavisi ,   Bebek sarılığı     tedavisi şifalı bitkiler,     maranki Bebek sarılığı    tedavisi ,  Bebek sarılığı  ilk yardım ,    Bebek sarılığı     öldürürmü ,    Bebek sarılığı      çeşitleri,    Bebek sarılığı      krizi tedavisi ,    Bebek sarılığı     aşısı ,   alerjik Bebek sarılığı    ilaçları ,   alerjik Bebek sarılığı    bronşit,    Bebek sarılığı     spreyleri , Bebek sarılığı     en iyi ilaç,  Bebek sarılığı  iyi gelen ilaçlar,   Bebek sarılığı   krem merhem şampuanı,  Bebek sarılığı    iyi gelen ilaç ,   bebeklerde Bebek sarılığı     bronşit ,   Bebek sarılığı    bronşit şifalı bitkiler ,    çocuklarda Bebek sarılığı    bronşit ,   Bebek sarılığı    hastalığının nedenleri ,     bebeklerde alerjik Bebek sarılığı  ,   Bebek sarılığı    için bitkisel tedavi ,,    Bebek sarılığı     geçermi,     Bebek sarılığı    doğal tedavi ,   Bebek sarılığı    tedavileri ,  Bebek sarılığı  son gelişmeler

 

 

 

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder