gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

Sorularla BEBEKLERDE GASTROENTERİT

05 Nisan 2013 Cuma 12:31
Bu haber 3057 kez okundu

Bebeklerde gastroenterit nedir? Bebeklerde gastroenterit kısacası 24 saatte 3’ten fazla veya her zamankinden daha sık veya daha sulu dışkılama olarak olarak tanımlanır . Verdiği rahatsızlık nedeniyle bir yada birden çok organı etkileyebilen, hastalarda büyük rahatsızlığa neden olan çeşitli nedenler nedeniyle gelişen ,kişiden kişiye farklı bulgu ve belirtiler gösterebilen doktorlar tarafından tedavi edilebilen toplumda sık rastlanılan bir hastalıktır.

Sorularla  BEBEKLERDE GASTROENTERİT
 Yenidioğan Bebeklerde gastroenterit

** Yeni doğanlarda bol sulu veya 3-10 kez dışkılama olabılır. Özellikle 1 yaşına kadar anne sütü ile beslenen bebeklerde günde 2-7 kez sulu dışkılama normal kabul edilir.

 

Bebeklerde gastroenterit resmi (resimlerini), görüntüsü (görüntüleri, görselleri)

Bebeklerde gastroenterit resimlerini ve görüntülerini  aşağıdaki web adresini tıklayarak görebilirsiniz.

 

Bebeklerde gastroenterit  nasıl bir hastalıktır?

Bebeklerde gastroenterit   24 saatte 3’ten fazla veya her zamankinden daha sık veya daha sulu dışkılamaya   bağlı gelişen ve genelde tedavi ile tam olarak düzelen ama bazen de tekrarlayabilen bir hastalıktır. Bebeklerde gastroenterit  mutlaka doktorlar tarafından ilaçla tedavi edilmelidir. Yoksa Bebeklerde gastroenterit  ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka Bebeklerde gastroenterit  iyi bir şekilde tedavi  edilmelidir.

 

Bebeklerde gastroenterit  çeşitleri nelerdir.

Akut Bebeklerde gastroenterit

Bebeklerde gastroenterit  genel olarak akut  Bebeklerde gastroenterit   ve   kronik  Bebeklerde gastroenterit  tipi olarak iki tipten oluşur.  akut  Bebeklerde gastroenterit  1-6 haftadan kısa sürerken   ve   kronik  Bebeklerde gastroenterit  tipi 6 haftadan daha uzun sürer.   akut  Bebeklerde gastroenterit   belirtileri   ve   kronik  Bebeklerde gastroenterit  belirtileri   genelde  farklılık gösterir.. akut  Bebeklerde gastroenterit   nedenleri   ve   kronik  Bebeklerde gastroenterit  nedenleri   genelde  farklı olabilir..  akut  Bebeklerde gastroenterit   tedavisi   ve   kronik  Bebeklerde gastroenterit  tedavisi farlı şekilde olabilir.  

 

Bebeklerde gastroenterit  nedenleri nelerdir?

Bebeklerde gastroenterit  sebepleri ve  nedenleri arasında bir çok neden sayılabilir. Ailevi, çevresel faktörler, kişinin bünyesinin durumu  gibi  nedenler Bebeklerde gastroenterit  için başlıca nedenlerdir. Kişiler bu nedenlerden biri yada bir çoğuna bağlı olarak Bebeklerde gastroenterit  olabilirler. Bu nedenlerin veya sebeplerin engellenmesi Bebeklerde gastroenterit gelişimini ve şiddetini otomatikman engeller.

                 AKUT  İSHAL YAPAN ETKENLER VE TEDAVİLERİ:

 

               Rotavirüslere bağlı  Bebeklerde gastroenterit:

     Hastaneye yatmayı gerektiren ağır ishallerin yarısı Rotavirüs’e bağlıdır. Kreş ve çocuk yuvalarında tekrarlayan ishallerde sık etkendir. Bulaşıcılık ishal öncesi dönemde başlayıp, ishalin kesilmesinden 10 gün sonraya kadar devam edebilir. İshal hafif ateş, kusma ve bol sulu dışkılama ile birden bire başlar. Dışkıda kan ve mukus yoktur. Kusma 2-3 gün, ishal 4-5 gün sürer. Seyrek olarak kronikleşebilir. Sıvı ve elektrolit kaybına bağlı asidoz gelişebilir. Antibiyotik tedavisine gerek yoktur.

Tedavi: Sıvı ve destek tedavisi yeterlidir.

             Giardiasis, (Etken Giardia lamblia) Bebeklerde gastroenterit :

    Dünyanın her bölgesinde ve tüm yaş gruplarında görülmekle birlikte, çocuklarda daha sıktır. Kuluçka süresi 1-3 haftadır. Kansız, yeşil, bol, sık, pis kokulu, yağlı dışkılama, kilo kaybı, malabsorbsiyon, kronik ishal, çocuklarda gelişme geriliği ve dışkıda giardia görülür.

Tedavi: Metronidazol: NİDAZOL 50-200mg 100 ml SÜSP, 250-500 mg 20 TABLET

 

             Basilli Dizanteri (Şigelloz, etken Shigella) Bebeklerde gastroenterit

    Şigella cinsi bakterilerin neden olduğu, kanlı mukuslu ishal, karın ağrısı ve ateşle seyreden akut, enfeksiyöz bir kolittir. Klinikte konfüze tarzda başağrısı olabilir. En çok 1-5 yaşındaki çocuklarda görülür. Kuluçka süresi 1-3 gündür. Dışkılama sayısı 20-40’dir. Antibiyotikler, tabloyu 2-3 gün içinde düzeltir.

               Tedavi: Sefiksim: FİXEF®  100mg 50/100ml  ŞURUP 400 mg 5/ 10  TABLET

            Amipli Dizanteriye bağlı  (Amebiyaz) Bebeklerde gastroenterit:

   Entamoeba histolytica’nın neden olduğu kolittir. Kuluçka dönemi bir kaç gün- ay arasında olabilir. Klinikte hafif ateş  bulantı, kusma, karın ağrısı, kramplar, ishal, tenezm olabilir. Dışkı bol-kanlı-mukuslu, ancak cerahatsız olup, parlak kırmızı renkte ve kırmızı jöleye benzer görünümdedir. Çocuklarda ateşle birlikte ölümcül seyreder. Hastaların ¾’ünde 4 hafta kadar sürer.

     ** Taşıyıcılarda 2 çekirdekli kist hastalarda 4 çekirdekli kist ve trofozit görülür. Dışkıdaki Charcot-Leyden kristalleri tanı koydurucu bir özelliktir. Tedavi edilmezse kronikleşebilir.

    ** Amipte karaciğer tutulduğunda (hepatik amibiazis) ateş terleme karaciğerde hassasiyet ve karaciğer büyümesi görülür. 2-3 haftada tüm karaciğer tutulur.

 Tedavi: Metronidazol: 

Antibiyotik Bebeklerde gastroenterit

Antibiyotiklere bağlı gelişen ishaldir. Antibiyotikler bağırsak baktrerilerini öldürünce ishal olur.

 

        Koleraya bağlı  Bebeklerde gastroenterit :

     İnsanlara su ve besinlerle sindirim kanalından bulaşan; kusma ile başlayıp, pirinç yıkantı suyu (beyaz su) görünümünde şiddetli ishal ile seyreden bir ince barsak enfeksiyonudur. Tedavi edilmediğinde dehidretasyona ve ölüme yol açabilir.

Kişi sıhhatte iken, boşalır gibi bir kusma, karın ağrısı ve boşalır gibi diare ortaya çıkar. Hasta tuvalete gitmeye fırsat bulamaz. Zaman geçtikçe kusmuk ve dışkının volümleri artar, rengi açılır ve pirinç yıkantı suyu görünümünü alır. Hasta günde 8-10 hatta 15 litre sıvı kaybeder.

Organizmada dokusal bir tahribat olmaz. Kaybedilen sıvı ve elektrolitler yerine konur ve asidoz önlenirse 1-2 gün gibi kısa bir sürede şifa sağlanabilir. Bu tür olgularda eğer gerekli tedavi uygulanmaz ise ölüm oranı %50’ye kadar çıkabilmektedir.

Tedavi: TMP-SMZ, tetrasiklin veya ofloksasin kullanılabilir.

 

Bebeklerde gastroenterit  belirtileri (belirtisi) nelerdir?

** Üst solunum yolu infeksiyonu ve beraberinde ishal yapabilen virüsler de sıklıkla görülür.

** İnce bağırsak hastalığı tarzında ishallerde dışkının miktarı ve sıvı içeriği fazla olur. Kalın bağırsak hastalığında ise az olur.

** Kalın bağırsak hastalığıyla giden ishallerde dışkı iltihaplı, sümüksü ve kanlı olur. Bu tabloya dizanteri denir. Bakterilerden şigella bakteriyel dizanteri, protozoonlardan amip buna yol açar.

** Sıvı içeriği fazla olanlarda parazitlerden sıklıkla giardia etken olabilir.

** Kolera bakterisi ise pirinç suyu görüntüsünde, ciddi sıvı elektrolit kaybıyla giden ishale neden olur.

** Tifo ve tifo benzeri tablolara neden olan salmonella bakterileri, yüksek ateşle ve genel durum bozukluğuyla seyreder.

   Bebeklerde gastroenterit,  pratik ayırıcı tanı:

  

  Kansız Bebeklerde gastroenterit,

 çok volüm, çok dışkılama, fekal lökosit yok ve toksik tablo yok ise :

 Hafif ateş varsa viral, ateş yoksa giardia, çok fazla volum kolera düşünülebilir. 

 

     Kanlı Bebeklerde gastroenterit,

, az volumlu, sık dışkılama, fekal lökosit var, ateş var ve toksik tablo varsa:

Şigelle, ETEC, veya salmonella, membranöz enterokolit (ilaç hikayesi) düşünülebilir.

 

   az volumlu  Kanlı Bebeklerde gastroenterit,, az volumlu sık dışkılama, fekal lökosit yok, ateş yok ve toksik tablo yok ise:

 Amip (E histolitika) düşünülebilir.

Bebeklerde gastroenterit  tanısı nasıl konulur?

Bebeklerde gastroenterit   tanısı  fizik muayene, laboratuar testleri ve diğer testler ile tanısı tecrübeli doktorlar tarafından rahatlıkla konulur. Bebeklerde gastroenterit  tanısı laboratuar testleri ve diğer testler normal olduğunda sadece fizik muayeneye göre bile tanısı konulabilir. Gaita tahlili ve anemnez gibi  tanı yöntemleri Bebeklerde gastroenterit   tanısı en sık kullanılan tanı testleridir. Özellikle çocuklarda tüm testlere rağmen Bebeklerde gastroenterit   tanısı koymak oldukça zordur.

 

Bebeklerde gastroenterit   tedavisi nasıl olur ? .

 

Bebeklerde gastroenterit  GENEL TEDAVİ YAKLAŞIMI:

  Ayaktan Tedavi :

Gereğinde oral antibiyotik + prebiyotik + G ORAL ±  çinko +bolsıvı alımı.

  Yatarak Tedavi:

Gereğinde oral/IV antibiyotik + dehidretasyon tedavisi + çinko + prebiyotik.

Bebeklerde gastroenterit Yatış endikasyonu:

 Belirgin dehidratasyon olanlar, oral alımı olmayanlar, 3 aydan küçük gaitada kan olanlar, basilli dizanteri olanlar ve kliniği ağır olan vakalar yatırılarak tedavi edilmelidir.

           Bebeklerde gastroenterit Dehidratasyon bulguları:

 Turgor tonusu bozuk (Karın derisi sıkıldığında hamur gibi eski şekline geç dönüyorsa), taşikardi, göz küreleri çökük ve ağız kuru ise 4-6 saat idrar çıkışı yoksa hasta dehidrate demektir

Bebeklerde gastroenterit Dehidratasyon tedavisi:

 Hafif DH: 20-50 cc/kg 4 saate, Orta derece DH: 50-75cc/kg 4 saate, İleri derece DH: 100cc/kg 4 saatte  İZOTONİK ® verilir. Çok şiddetli vakalarda idrar çıkarıncaya kadar mayi verilir. Ardından idame: 2000-2500cc/m2/gün mayi verilir. (bakınız sayfa: )

Bebeklerde gastroenterit  ORAL SIVI ORS (Oral rehidrasyon sıvısı hazırlanışı):

1 litre kaynatılmış su içine, 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat eklenip karıştırılarak hazırlanır. Veya hazır GE-ORAL ® TOZ 2 POŞET, 1 litre suya 1 poşet katılarak hazırlanır. Kusan bebeklerde az ve sık beslenme önerilir. Her ishalli dışkıdan sonra 2 yaşın altındakilere bir çay bardağı, 2 yaşından büyüklere yarım veya bir su bardağı, büyük çocuk ve yetişkinlerde içebildiği kadar sıvı verilmelidir.

 

Bebeklerde gastroenterit yapan meyveler

Muz, yoğurt, pirinç, çay, ekmek yağsız çorba, ayran, elma, şeftali, yağsız makarna, pirinç lapası, haşlanmış patates, çorba (havuçlu, patatesli, pirinçli ve yağsız) verilebilir. Şekerli, kızarmış ve baharatlı yiyecekler verilmez.

 

Bebeklerde gastroenterit DİĞER İLAÇLAR.

 

     Çinko: ZİNCO® 15mg/5ml 100 ml ŞURUP,  

    Prebiyotik: REFLOR ® ŞAŞE / MAFLOR ® ŞASE  1X1 veya 2x1/2

    K Vit: İshallerde Vit. K eksikliği görülebilir. Libavit K Büyük çocukta 1x5 dzm, bebeklerde 1x3 dzm, tüm yenidoganlara 1x1dzm tek doz  yapılır. (K vit eksikliğine bağlı bilhassa yeni doğanlarda İKK görülebilir.)

     Antiemetik :AMETİK ® DAMLA (Şiddetli kusma varsa kullanılır  Bebeklerde gastroenterit   geç tedavi edilirse Bebeklerde gastroenterit olan kişi hastalık esnasında ciddi sağlık problemleri ile karşılaşabilir. Bebeklerde gastroenterit   olan kişi bu hastalığı  hafif şekilde ve kısa sürede geçireceği hastalığı çok daha ağır ve uzun süre geçirebilir. Buda hem hayat konforunu bozabilir hem de iş gücü kaybına neden olabilir.

Bebeklerde gastroenterit   tedavisi için yasal Uyarı: Unutmayın  Bebeklerde gastroenterit  tedavisini tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan kişiler eczacılar veya diğer sağlık personeli gibi kişilerin ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Yarım doktor öldürür.  Aynı şekilde bir hasta Bebeklerde gastroenterit  tedavisi  için başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz Bebeklerde gastroenterit    tedavisi için   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın. Zaten  Bebeklerde gastroenterit için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz detaylı Bebeklerde gastroenterit  tedavisi  için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

 

Bebeklerde gastroenterit   reçetesi

Bebeklerde gastroenterit   reçetesi için yasal Uyarı: Unutmayın  Bebeklerde gastroenterit   reçetesi   tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan eczacı sağlık personeli dahil diğer kişilerin  Bebeklerde gastroenterit reçetesi yazarak  ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Aynı şekilde  Bebeklerde gastroenterit     için  bir hasta başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Çünkü reçete hastanın kendisine özeldir. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz hekim tarafından yazılmış  Bebeklerde gastroenterit reçetesi   yoksa   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın.  Zaten Bebeklerde gastroenterit    için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz Bebeklerde gastroenterit  örnek reçeteleri için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

Bu Bebeklerde gastroenterit   reçete örnekleri sadece hekimler için yazılmış basit bir reçete örnekleridir.. Yoksa bu ilaçların isimleri, ilaçların kullanma dozları, veriliş şekilleri, dozları , yan etkileri  hastadan hastaya büyük oranda farklılık gösterebilir. Bu yüzden Bebeklerde gastroenterit  reçetesi uzman bir hekim tarafından hastanın özelliklerine göre yazılmalıdır.

Bebeklerde gastroenterit yemekleri

Muz, yoğurt, pirinç, çay, ekmek yağsız çorba, ayran, elma, şeftali, yağsız makarna, pirinç lapası, haşlanmış patates, çorba (havuçlu, patatesli, pirinçli ve yağsız) verilebilir. Şekerli, kızarmış ve baharatlı yiyecekler verilmez.

 

 

BEBEKLERDE GASTROENTERİT   VİDEOLARI, RESİMLERİ VE DİĞER GÖRSEL KONU ANLATIMLARI

0-5 yaş arası çocuklarda ölümlerin en önemli ikinci nedeni Bebeklerde gastroenterit.

Bebeklerde gastroenterit den korunmak için nelere dikkat etmeli?

Bebeklerde gastroenterit olursa ne yapmalı?

 

DİĞER MERAK EDİLEN SORULAR

Bebeklerde gastroenterit  kimlerde sık görülür?

Genelde  Bebeklerde gastroenterit  çocuklarda   enfeksiyonlara, alerjiye, zehirlenme     durumlara bağlı olarak sık görülür. Tabi ki kendine çok iyi bakan iyi beslenen şahıslarda da Bebeklerde gastroenterit   görülebilir. Ama Bebeklerde gastroenterit  kendine iyi bakan, iyi beslenen kişilerde sağlıklı bireylerde daha az oranda görülür.

 

Bebeklerde gastroenterit   nasıl oluşur ?

Çeşitli nedenlere bağlı dışkının yumuşaması ve artması  sonucu Bebeklerde gastroenterit  oluşur. Bebeklerde gastroenterit   bazen çok ağır seyredebileceği gibi bazen de çok hafif seyredebilir.  Bu durum kişinin bünyesine göre değişebilir. Genelde sağlıklı bir bünyeye sahip kişilerde Bebeklerde gastroenterit  hafif seyrederken bünyesi zayıf olan kişilerde daha ağır seyreder.

 

Bebeklerde gastroenterit    için  korunma yolları?

Bebeklerde gastroenterit  gelişimini engellemek için çocuk yetişkinler iyi ve dengeli beslenmelidirler, çevre temizliğine ve bireysel temizliklerine azami dikkat etmeliler, sigara alkol ve dumanlı ortamlardan uzak durmalılar, gereğinde sağlıkları için aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmelidirler. Eğer ailede  Bebeklerde gastroenterit    benzer şikayetlere sık rastlanılıyorsa doktor kontrolünün önemi Bebeklerde gastroenterit   için bir kat daha artmaktadır.

 

Bebeklerde gastroenterit  geçici midir?

Evet tedavi edilebilir nedenlere bağlı Bebeklerde gastroenterit geliştiği için  genelde Bebeklerde gastroenterit   uygun  tedavi ile tam düzelir ve  geçicidir. Ama bazen  Bebeklerde gastroenterit  kronikleşebilir yada  tekrarlayabilir. Eğer Bebeklerde gastroenterit   olan  hastalar hastalıklarının tekrar etmesini muhakkak hekimler tarafından iyi bir şekilde tedavi edilmelidirler.

 

 

Bebeklerde gastroenterit  ilaçları

Prebiyotik, serom, çinko    gibi ilaçlar Bebeklerde gastroenterit  tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardır. Tabi ki bunun dışında da Bebeklerde gastroenterit   tedavisinde    doktorlarca kullanılabilecek bir çok alternatif ilaç vardır. Hastalar bu ilaçları kullanarak Bebeklerde gastroenterit şikayetlerinde kurtulabilirler.

 

Bebeklerde gastroenterit   tedavisinde ilaçsız öneriler nelerdir ?

Bebeklerde gastroenterit  tedavisi için temel tedavi ilaç tedavisi olmakla birlikte hastalar kendi kişisel temizliklerine daha çok dikkat etmeliler, çevresel kirliliklerden uzak durarak, ayrıca iyi beslenerek Bebeklerde gastroenterit   iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler.

 

Bebeklerde gastroenterit  ilaçları nasıl kullanılır?

Bebeklerde gastroenterit  için genelde hem şikayetleri hafifletecek hem de Bebeklerde gastroenterit   için tam düzelme sağlayan ilaçlar kullanılır. Bebeklerde gastroenterit ilaçları ağızdan (oral), damardan (intravenöz), kas içi (intramüskükler kullanılır.  

 

Bebeklerde gastroenterit ilaçsız doğal tedavisi?

Bebeklerde gastroenterit  ilaç tedavisi ile daha hızlı ve etkili şekilde düzelir. hastalar daha erken normal hayatlarına dönebilirler. Bebeklerde gastroenterit    için İlaçsız tedavi etkisiz kalabilir ve hasta için ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle Bebeklerde gastroenterit   için temel tedavinin ilaç tedavisi olduğu unutulmamalı ama diğer önerilerle Bebeklerde gastroenterit   için iyileşme süreci hızlandırılabilir.

 

Bebeklerde gastroenterit testleri

Bebeklerde gastroenterit    testleri tanı ve takibi  için kullanılır. En çok kullanılan Bebeklerde gastroenterit   testleri kan testleridir. Bunlar bazen Bebeklerde gastroenterit   olsa bile normal sonuçlar olabilir. O yüzden testler her zaman tam güvenilir değildir. Diğer muayene bulguları ve şikayetler önem kazanır.

 

 

Bebeklerde gastroenterit  bulaşıcı mıdır. Bebeklerde gastroenterit nasıl bulaşır ?

Hayır Bebeklerde gastroenterit.....  bulaşıcı bir hastalık değildir, nefesle , dokunmakla, öpmekle,  aynı eşyaları kullanmakla, aynı kaptan yemek yemekle, aynı ortamda bulunmakla ve bunun gibi nedenlerle bulaşmaz.

 

Bebeklerde gastroenterit  aşısı

Bebeklerde gastroenterit    aşısı oldukça faydalıdır. Genelde kişiyi Bebeklerde gastroenteritgeçirmeye karşı tam  korur yada en azından hafif geçirmesini sağlar.  Bu yüzden Bebeklerde gastroenterit   geçirme riski yüksek olan kişiler muhakkak Bebeklerde gastroenterit   aşısı yaptırmaları önerilir. Bebeklerde gastroenterit   aşısının  yan etkileri veya komplikasyonları çok azdır.  Bunlar Bebeklerde gastroenterit  aşısının yararları yanında halk tabiri ile devede kulak  kalır.  O yüzden doktorunuz Bebeklerde gastroenterit  aşısı öneriyorsa  Bebeklerde gastroenterit  aşısı yaptırmanızda fayda olacaktır.

 

Bitkisel Bebeklerde gastroenterit  tedavisi nedir ?

Daha öncede belirttiğimiz gibi Bebeklerde gastroenterit  için temel tedavi doktorunuzun vereceği ilaçlar oluşturur. Hiç bir tedavi doktorunuzun verdiği Bebeklerde gastroenterit tedavisinin yerini tutamaz ve tedaviyi terk etmeye mazeret olamaz.  Diğer alternatif bitkisel, diğer tedavileri (Ayurveda , Akupunktur , Geleneksel Anadolu Halk Hekimliği , Herbalism , Hipertermi , Siddha , Unani , Bitkisel tıp , Geleneksel Moğol Tıbbı , Çigong, Tui Na, Yoga , Ortomoleküler tıp, Oksijen terapisi , Ozon terapisi , Detoksifikasyon terapisi , Aromaterapi , Şelasyon terapisi , Homeopati , Kiropraktik , Osteopati , Diyet takviyesi , Elektromanyetik alanlar , Masaj , Reiki , Terapötik Dokunuş , Johrei , Manyetik Terapi , Ses Enerjisi Terapisi , Işık Terapisi , Aleksandr Tekniği , Refleksoloji , Feldenkrais Metodu , Craniosakral Terapi , Rolfing , Nöral Terapi , Hipnoz .. ) dünyada gelişmiş ülkelerde dahi özellikle bitkisel tedavi bazen Bebeklerde gastroenterit  tedavisi için kullanılmaktadır. Ama bu tedavilerin bazıları Bebeklerde gastroenterit   için sadece destek amacıyla bu işin ehli gerçekten eğitimini almış profesyonel kişilerce yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde Bebeklerde gastroenterit   için  bu tür tedavileri verecek düzeyde eğitime ve olanaklara sahip kişiler çok  çok azdır. Özellikle sürekli olarak televizyon programlarında reklam veren ve her şeyi bitki taş vb gibi şeylerle iyileştireceğini söyleyen doktor, profesör gibi sıfatlar kullanan genellikle gümüş yüzük takan ve insanların dini duygularını da sömüren kişilerden uzak durulmalıdır.  aksi takdirde Bebeklerde gastroenterit    hastaları tedavi olayım derken  çok ciddi zehirlenmelere maruz kalabilirler. 2 tutam şu ottan 2 tutam bu ottan karışımlarla hastalar düzelseydi zaten  tıp diye bir şey olmazdı. Tıp doktorları da Bebeklerde gastroenterit    için  alternatif tedavilere karşı değiller sadece profesyonel olmayan kişilerce ve doğru şekilde suiistimal amacıyla kullanılmasından yakınmaktadırlar.

 

www.saglikmeydani.com

Anahtar kelimeler: Bebeklerde gastroenterit     tedavisi, Düşük   Bebeklerde gastroenteritin tedavisi,       Bebeklerde gastroenterit aku,t  alerjik   alerji Bebeklerde gastroenterit,  Ameliyatları  Bebeklerde gastroenterit   alerji.   Bebeklerde gastroenterit      tedavi,   Bebeklerde gastroenterit  alerjisi,   allerjik Bebeklerde gastroenterit,     alerjık Bebeklerde gastroenterit Ameliyatı,     Bebeklerde gastroenterit    hastalıgı,      Bebeklerde gastroenterit    hastalıkları, Bebeklerde gastroenterit ne iyi gelir. Bebeklerde gastroenterit kesin çözüm,  Bebeklerde gastroenterit nasıl düzelir,    Bebeklerde gastroenterit   nasıl gelişir.   Bebeklerde gastroenterit   nedır,,     Bebeklerde gastroenterit      ilaci,   kronik Bebeklerde gastroenterit Bebeklerde gastroenterit   başlangıcı tedavisi   Bebeklerde gastroenterita kesin çözüm, ,    Bebeklerde gastroenterit  için   belirtiler ve hastalıklar ,   Bebeklerde gastroenterit   ilaclari,    Bebeklerde gastroenterit     tedavisi ilaçları,    Bebeklerde gastroenterit    bitkisel,    yenidoğanlarda Bebeklerde gastroenterit,  Bebeklerde gastroenterit   tedavisi ,Bebeklerde gastroenterit    hastalığı duası, Bebeklerde gastroenterit   duası,,,,  bebeklerde Bebeklerde gastroenterit,,    çocuklarda Bebeklerde gastroenterit,,      Bebeklerde gastroenterit bitkisel tedavi,    Bebeklerde gastroenterit      alerji tedavisi ,   alerji Bebeklerde gastroenterit     tedavisi,   çocuk Bebeklerde gastroenterit    ,   Bebeklerde gastroenterit     çocuk,    Bebeklerde gastroenterit    krizi,    bebeklerde Bebeklerde gastroenterit,      Bebeklerde gastroenterit   bitkisel tedavisi,    kronik Bebeklerde gastroenterit    , Bebeklerde gastroenterit     tedavisi,    bitkisel   bitkisel Bebeklerde gastroenterit    tedavisi,     Bebeklerde gastroenteritın bitkisel tedavisi,      bitkilerle Bebeklerde gastroenterit  tedavisi ,      akut   Bebeklerde gastroenterit    alerjik belirtileri,     alerjik Bebeklerde gastroenterit     belirtileri,    çocuk Bebeklerde gastroenteritı,      alerjik Bebeklerde gastroenteritın belirtileri ,      akut    Bebeklerde gastroenterit     hastasi,   allerjik Bebeklerde gastroenterit      belirtileri,    Bebeklerde gastroenterit     hastalari,    Bebeklerde gastroenterit     alerji belirtileri,    alerji Bebeklerde gastroenterit      belirtileri ,   akut  Bebeklerde gastroenterit     şifalı bitkiler,    şifalı bitkiler Bebeklerde gastroenterit ,    kronik Bebeklerde gastroenterit     çocukta,  Bebeklerde gastroenterit  Bebeklerde gastroenterit    şifalı bitki ,  Bebeklerde gastroenterit     astimin belirtileri,,    Bebeklerde gastroenterit     için şifalı bitkiler,    Bebeklerde gastroenterit    hastalığı tedavisi,    Bebeklerde gastroenterite   iyi gelen bitkiler,    Bebeklerde gastroenterit     hastalığının tedavisi ,   Bebeklerde gastroenterit    hastanesi,       Bebeklerde gastroenterit    hastaligi nedir,    Bebeklerde gastroenterit     hastaligi belirtileri ,   Bebeklerde gastroenterit     bronşit belirtileri,    bronşit Bebeklerde gastroenterit    belirtileri,    Bebeklerde gastroenterit    hastaliginin belirtileri,    Bebeklerde gastroenterit    baslangici ,     çocuklarda Bebeklerde gastroenterit   tedavisi,    Bebeklerde gastroenterit    testi,    bebeklerde Bebeklerde gastroenterit   tedavisi,    Bebeklerde gastroenterit    makinası ,   Bebeklerde gastroenterit   öksürüğü  ,  kronik Bebeklerde gastroenterit,    alerjik Bebeklerde gastroenterit   nedir ,   Bebeklerde gastroenterit     belirtileri nelerdir,    kronik Bebeklerde gastroenterit,   Bebeklerde gastroenterit     alerjisi nedir,    bebeklerde Bebeklerde gastroenterit     belirtileri ,   Bebeklerde gastroenterit   testleri ,   ahmet maranki Bebeklerde gastroenterit  Bebeklerde gastroenterit   atakları ,   Bebeklerde gastroenterit    doktorları ,   Bebeklerde gastroenterit   ilaçları isimleri ,   Bebeklerde gastroenterita bitkisel çözüm ,    Bebeklerde gastroenterit    bronşiale,   Bebeklerde gastroenterit     bronşit,   bitkisel tedavi  ,  Bebeklerde gastroenterit   nedir,    çocuklarda Bebeklerde gastroenterit,m    Bebeklerde gastroenterit   ve tedavisi ,   Bebeklerde gastroenterit    atağı  , alerjik Bebeklerde gastroenterit   neden olur,    Bebeklerde gastroenterit    nedir nasıl tedavi edilir,    kronik Bebeklerde gastroenterit   bronşit tedavisi,    sinirsel Bebeklerde gastroenterit  Bebeklerde gastroenterit   ölümcülmüdür ,    Bebeklerde gastroenterit     tedavisi nasıl olur,    alerjik reaksiyon tedavisi ,   Bebeklerde gastroenterit    tedavi merkezleri,    alerjik Bebeklerde gastroenterit     belirtileri  nelerdir,   alerjik Bebeklerde gastroenterit     nedenleri ,   Bebeklerde gastroenterit     hastalığı geçermi ,   Bebeklerde gastroenterit   sprey isimleri  ,    alarjik Bebeklerde gastroenterit    Ameliyatı,    çocuklarda alerjik Bebeklerde gastroenterit     belirtileri,     Bebeklerde gastroenterit    geçicimidir,    çocuklarda alerjik kronik Bebeklerde gastroenterit ,   Bebeklerde gastroenterit    tedavisi  ,   alerjik Bebeklerde gastroenterit   bronşit tedavisi ,    çocuklarda Bebeklerde gastroenterit      hastalığı,    Bebeklerde gastroenterit      ve öksürük,    Bebeklerde gastroenterit    ilaçları nelerdir,    Bebeklerde gastroenterit     bronşit hastalığı,    Bebeklerde gastroenterit     tedavi yöntemleri  ,  kronik Bebeklerde gastroenterit      nedir,    alerji tedavi yöntemleri ,   kronik Bebeklerde gastroenterit    ,  Bebeklerde gastroenterit      hastalığı için şifalı bitkiler,     Bebeklerde gastroenterita    faydalı bitkiler,    Bebeklerde gastroenteritın   tedavisi varmı ,    Bebeklerde gastroenterit    bronşit ilaçları,      Bebeklerde gastroenterit    tedavisi varmı ,     Bebeklerde gastroenterit    başlangıcı tedavisi ,   Bebeklerde gastroenterita kesin çözüm,    kronik Bebeklerde gastroenterit     tedavisi ,   Bebeklerde gastroenterit      krizi belirtileri,    Bebeklerde gastroenterit      belirtileri ve tedavisi  ,  ahmet maranki Bebeklerde gastroenterit     tedavisi,    Bebeklerde gastroenterit     alerji testi  ,  Bebeklerde gastroenterit    tedavisi için şifalı bitkiler ,    Bebeklerde gastroenterit    nasıl tedavi edilir  ,   nefes darlığı Bebeklerde gastroenterit     alerji nasıl tedavi edilir ,    Bebeklerde gastroenterit     tedavisinde şifalı bitkiler ,   Bebeklerde gastroenterit   atak tedavisi ,  Bebeklerde gastroenterit    ve belirtileri ,   Bebeklerde gastroenterit     tedavisinde kullanılan bitkiler,    bronşit hastalığı tedavisi ,   Bebeklerde gastroenterit    tedavisi şifalı bitkiler,     maranki Bebeklerde gastroenterit   tedavisi ,  Bebeklerde gastroenterit ilk yardım ,    Bebeklerde gastroenterit    öldürürmü ,    Bebeklerde gastroenterit     çeşitleri,    Bebeklerde gastroenterit     krizi tedavisi ,    Bebeklerde gastroenterit    aşısı ,   alerjik Bebeklerde gastroenterit   ilaçları ,   alerjik Bebeklerde gastroenterit   bronşit,    Bebeklerde gastroenterit    spreyleri , Bebeklerde gastroenterit    en iyi ilaç,  Bebeklerde gastroenterit iyi gelen ilaçlar,   Bebeklerde gastroenterit  krem merhem şampuanı,  Bebeklerde gastroenterit   iyi gelen ilaç ,   bebeklerde Bebeklerde gastroenterit    bronşit ,   Bebeklerde gastroenterit   bronşit şifalı bitkiler ,    çocuklarda Bebeklerde gastroenterit   bronşit ,   Bebeklerde gastroenterit   hastalığının nedenleri ,     bebeklerde alerjik Bebeklerde gastroenterit ,   Bebeklerde gastroenterit   için bitkisel tedavi ,,    Bebeklerde gastroenterit    geçermi,     Bebeklerde gastroenterit   doğal tedavi ,   Bebeklerde gastroenterit   tedavileri ,  Bebeklerde gastroenterit son gelişmeler

 

 

 

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder