gtag(

banner112

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner119

banner120

banner85
banner91
banner106

Sorularla ÇOCUK ŞEKER HASTALIĞI

06 Nisan 2013 Cumartesi 17:57
Bu haber 2999 kez okundu

Çocuk şeker hastalığı nedir? Çocuk şeker hastalığı kısacası Çocukluk ve adölesan çağının diyabetidir. Total insülin eksikliği olarak tanımlanır . Verdiği rahatsızlık nedeniyle bir yada birden çok organı etkileyebilen, hastalarda büyük rahatsızlığa neden olan çeşitli nedenler nedeniyle gelişen ,kişiden kişiye farklı bulgu ve belirtiler gösterebilen doktorlar tarafından tedavi edilebilen toplumda sık rastlanılan bir hastalıktır.

Sorularla  ÇOCUK ŞEKER HASTALIĞI
banner107

 

Çocuk şeker hastalığı resmi (resimlerini), görüntüsü (görüntüleri, görselleri)

Çocuk şeker hastalığı resimlerini ve görüntülerini  aşağıdaki web adresini tıklayarak görebilirsiniz.

RESİMLER

 

Çocuk şeker hastalığı  nasıl bir hastalıktır?

Çocuk şeker hastalığı   Çocukluk ve adölesanlarda Total insülin eksikliğine bağlı gelişen ve genelde tedavi ile tam olarak düzelen ama bazen de tekrarlayabilen bir hastalıktır. Çocuk şeker hastalığı  mutlaka doktorlar tarafından ilaçla tedavi edilmelidir. Yoksa Çocuk şeker hastalığı  ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka Çocuk şeker hastalığı  iyi bir şekilde tedavi  edilmelidir.

 

Çocuk şeker hastalığı  nedenleri nelerdir?

Çocuk şeker hastalığı  sebepleri ve  nedenleri arasında bir çok neden sayılabilir. Ailevi, çevresel faktörler, kişinin bünyesinin durumu  enfeksiyonlara bağlı  nedenler Çocuk şeker hastalığı  için başlıca nedenlerdir. Kişiler bu nedenlerden biri yada bir çoğuna bağlı olarak Çocuk şeker hastalığı  olabilirler. Bu nedenlerin veya sebeplerin engellenmesi Çocuk şeker hastalığı gelişimini ve şiddetini otomatikman engeller.

 

Çocuk şeker hastalığı  belirtileri (belirtisi) nelerdir?

Çocuk şeker hastalığı bulguları ve  belirtileri bebeklerde, çocuklarda ve yetişkin gibi farklı yaş gruplarında farklı olarak ortaya çıkabilir. En sık görülen   Çocuk şeker hastalığı  belirtileri ve bulguları  arasında  bir çok neden sayılabilir.

Başlangıç akut olup klinik belirtilerin ortaya çıkışı ile tanı konulması arasında geçen süre genellikle 4 haftadan kısadır.

Çocuk şeker hastalığı  Klasik bulgular:

 Poliüri, noktüri, polidipsi, polifaji, kusma, istah artması, ağız kuruluğu, son günlerde kilo kaybı, halsizlik, gibi semptom ve bulgular tanıyı kuvvetle düşündürür.

Çocuk şeker hastalığı  Hafif belirtiler:

Tuvalet eğitimi olan bir çocukta enürezisin başlaması, puberte öncesi kızlarda vajinal kandidiyazis olması, kusma, kr.kilo kaybı veya çocuğun yeterli kilo alamaması, huzursuzluk ve okul performasında düşme, tekrarlayan yüzeyel deri lezyonları DM’u akla getirmelidir,.

  Çocuk şeker hastalığı  olan  bireylerde bu belirtilerin biri yada bir çoğu bulunabilir. Çocuk şeker hastalığı   belirtiler kişiden kişiye göre farklı şiddette ve sıklıkta ortaya çıkabilir.  Çocuk şeker hastalığı  olanlarda uygun bir tedavi ile bu belirti  ve  bulgularda belirgin düzelme görülür.

 

Çocuk şeker hastalığı  tanısı nasıl konulur?

Klinik şüphe ve laboratuar ile tanı konur.

   Çocuk şeker hastalığı  Laboratuvar testleri:

Kan glukozu, elektrolitleri, kan gazları, idrarda glukoz ve keton bakılması

   ** Hiperglisemi, glukozüri, ketonüri idrar dansite 1030, ayrıca metabolik asidoz olabilir..

 Çocuk şeker hastalığı    Şüpheli durumlarda:

HbA1C (Normal: < % 6), adacık hücre antikoru, insülin oto antikoru, , glutamik asit dekarboksilaz antikorum ve  Serum C-peptid düzeyi bakılmalıdır.

     ** Vakalarının % 20-40' ı DKA tablosu ile diyabet tanısı alır.

 

Çocuk şeker hastalığı   tedavisi nasıl olur ? .

Ülkemizde ve dünyada kullanılan çeşitli Çocuk şeker hastalığı   tedavileri vardır.  Hekimden hekime bu tedavi seçenekleri farklılık göstermesine rağmen çoğunlukla hastanın klinik bulguları ve belirtilerinin şiddetine göre verilen tedavilerle yüksek oranda düzelme sağlanır.

Çocuk şeker hastalığı   TEDAVİ PRENSİPLERİ

    **  İlk tedavi mutlaka ileri bir merkezde endokrinolog tarafından düzenlenmelidir.

    ** İnsülin replasmanı halen tek ve ilk tedavi şeklidir.

    ** İnsülin dozları normalde yemekten yarım saat önce yapılır. KŞ hafif düşükse yemekle beraber. Kan şekeri çok düşükse KŞ yükseldikten sonra yapılır.

      Çocuk şeker hastalığı  Hemoglobin A1c (HgbA1c):

Uzun süreli diyabetin kontrolü göstermesi açısından yararlıdır. %7-9 arasında tutulması arzu edilir. %7 altındaki değerler ağır hipoglisemi ile ilintili olduğu,  %9 üzeri kötü kontrol olarak kabul edilir.

      Çocuk şeker hastalığı  Taburcu olma kriterleri:

Gliseminin istenilen düzeye çekilmiş olması, idrar glukozunun negatif olması, hipoglisemik atakların gözlenmiyor olması, ailenin glisemi ölçüm ve insülin uygulamasına koopere olması, diyete uyum, hastalığı kabullenme, egzersiz ve önerilere uyma.

      Çocuk şeker hastalığı  Hedef Kan Şeker Düzeyleri:

 80-200 mg/dl’lik aralıkta seyretmesi kabul edilebilir. Normalde haftada en az 1 gün, günde 4 kez KŞ bakılması önerilir veya bazen farlı saatlerde bakılması önerilir.

       Çocuk şeker hastalığı  İnsülin dozu:

KŞ ve/veya idrar şekeri ve ketona göre insülün dozu % 5-10 artırılırp azaltılabilir.

** Hastanın KŞ düşük yada yükek ise, enfeksiyon varsa veya egzersiz öncesi 1-2 IÜ az veya fazla insülin yapılabilir.

     Çocuk şeker hastalığı  Aşı:

Hastalara (pnömokok ) PNÖMO 23 aşısı tek doz yapılabilir. Kurumlar karşılıyor.

     Çocuk şeker hastalığı  Diyet prensipleri:

Toplam kalorinin %50-60’şı karbonhidrat, %30’dan azı yağ, %10-20 protein olmalı ve 3/12’si sabah, 1/12’si kuşluk, 3/12’si öğle, 1/12’si ikindin, 3/12’si akşam, 1/12’si yatmadan önce almalıdır. Mümkün olduğunca doğal beslenmelidirler. Yani beyaz şeker, tuz, beyaz un, yağlarda uzak durmalıdırlar.

<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/-Vyxif4RpXg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

   Çocuk şeker hastalığı   Hipoglisemi:

Kan şekeri 83 mg/dl altına 10 gr kesmaşeker verilebilir. Oral yoksa: 10 gr  %25’lik glukoz IV verilir. veya IM glukagon <20 kg olanlara 0.5 mg, >20 kg olanlara 1 mg IM yapılır. ve KŞ kontrolü için en az 15 dakika sonra yapılır. Bu yüzden hastaların yanlarında sürekli kesme şeker taşımaları önerilir. Hipoglisemi belirtileri titreme , halsizli ve terlemede olunca kullanabilir.

İNSÜLİN ENJEKSİYONU REJİMLERİ ve

KABACA İNSÜLİN BAŞLANGIÇ  DOZLARI

** Kesinlikle insülin tedavisi çocuk endokrinoloji uzmanı tarafından verilmelidir.

** Uygun yöntem hastanın uyumuna, yaşına göre seçilir. Uyuma göre bir rejim diğerinden üstün  olabilir.

  Çocuk şeker hastalığı  Çoklu insülin enjeksiyon uygulaması:

Günde 1 veya 2 defa orta veya uzun etkili insülin yanında her ana öğün öncesinde kısa süre etkili insülin uygulamasıdır. Enjeksiyonlar öğünlerden 30 dk önce yapılır.

 Çocuk şeker hastalığı   Tekli regüler insülin (Kristalize) rejimi:

HUMULİN R ® FLAKON

          Başlangıç dozu: Normalde 1kg/ü/gün, 4 yaştan küçük çocuklarda 0,3- 0.5 kg/ü/gün 4 dozda yapılır.

  Çocuk şeker hastalığı  Karışık insülin rejimi:

(Lispro İnsülin (kısa etkili) + NPH (orta etkili): HUMULİN M ® 70/30

          Başlangıç dozu:: Sabah 06:00’da  xkg ünite Akşam 18:00de  xkg ünite yapılır.

Çocuk şeker hastalığı    Glarjin (uzun etkili) ve İnsülin Lispro (kısa etkili):

 LANTUS ® flakon + HUMOLOG ® kartuş

          Başlangıç dozu: Sabah 06:00’da 1/6 kg/ünite Humolog, Öğle 12:00’de 1/6 kg/ünite Humolog, Akşam 18:00’de  veya 21:00’de 1/6 kg/ünite  Humolog  ve  ½ kg/ünite Lantus

   ** Başlangıç dozundan sonra kan şeker seviyelerine göre hastanın insülin dozları ortalama %10-20 arttırılıp azaltılarak tedaviye ayarlanır.

   ** > 7 yaş üstü hastanın kan şekeri yüksek olduğu durumlarda 200 mg/dl üstü her 50 mg/dl için 1 ünite fazladan insülin yapabilir. Ayrıca hasta spor yapacaksa öncesindeki insülin 1-2 ünite eksik yapabilir.

  ** 7 yaş altı hastanın kan şekeri 250-350 mg/dl arasında olduğunda 1 ünite , >350 mg/dl olduğunda 2 ünite fazladan insülin yapabilir.

   ** Kan şekeri 350 mg/dl üstü olduğunda idrarda keton bakılmalıdır. Keton varsa hasta dinlendirilmeli bol şekersiz sıvı içirilmelidir. Ayrıca insülin dozu 1 ünite arttırılmalıdır.

   ** Hastanın diyetine uyması çok önemlidir. Bu yüzden hastanın diyetine uymadığı zamanlardaki nadiren görülen hipoglisemi veya yüksek KŞ değerleri dikkate alınmamalıdır.

   ** Hasta diyetine uymazsa uygu doz insülin ayarlamak imkasızdır.

 

        Çocuk şeker hastalığı  Hastanın kan şekeri düzeyine göre insülin uygulanması

                 45 mg/dl altı: İnsülin dozu atlanır. Beslenmeden 1 saat sonra kan şekeri bakılır. Kan şekeri 100 mg/dl üstü ise yapılmayan insülin dozu 3 ünite eksik olarak yapılır. Oral alım yoksa glukagon<7 yaş için yarım flakon, >7 yaş için tam flakon sulandırılarak IM olarak yapılır.

                 45-55 mg/dl arası: İnsülin dozu 3 ünite eksik olarak yapılır.

                55-65 mg/dl arası: İnsülin dozu 2 ünite eksik olarak yapılır.

                65-80 mg/dl arası: İnsülin dozu 1 ünite eksik olarak yapılır.

   Çocuk şeker hastalığı     İdeal kan şekeri aralığı:

< 7 yaş: 80-180 mg/dl arası, 7 yaş ve üstü: 70-140 mg/dl arasıdır.

   Çocuk şeker hastalığı    Enjeksiyon yapılış yeri:

İnsülin SC enjeksiyon ile karın (göbek çevresi), bacağın ön yüzü, kolların dış yüzü, kalçalara (dış üst kadran)değişimli olarak yapılabilir. Sürekli kollara yapılırsa kollarda ağrı ve şişlik yapabilir.

T’P I DM KONTROLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER

Çocuk şeker hastalığı  Kontrole çağırma sıklığı: Kontroller hastanın şeker regulasyonu ve uyumuna göre 1, 3 veya 6 ayda bir yapılabilir.

    Çocuk şeker hastalığı  Her İstenecek tetler: Hastadan 5 günlük günde 4 kez ölçülmüş KŞ şeması istenir ve idrarda keton glikoz bakılır. Gereğinde kan gazı bakılır.

    Çocuk şeker hastalığı  İstenecek  diğer tetler: 3 ayda bir HgbA1c, yılda bir tiroid hormonları, çölyak, 12 yaşından sonra yılda bir defa idrarda albumin ve göz muayenesi yapılmalıdır. 3 ayda bir büyüme takibi yapılmalıdır. 5. yıl ve sonrası yıllık nörolojik muayene istenir.

 

Somogi fenomeni

karşı gelişen hipoglisemiye sekonder olarak ardından kan şekerini yükseltmek için diğer hormonların fazlaca salgılanması sonucu oluşan hiperglisemi tablosuna denir.

Dawn fenomeni:

 Sabah ölçülen kan şekerlerinin yüksek çıkması durumudur. Saat 03.00 ve 04.00’de bakılan kan şekerleri 80 mg/dl üzerindedir.

Çocuk şeker hastalığı   geç tedavi edilirse Çocuk şeker hastalığı olan kişi hastalık esnasında ciddi sağlık problemleri ile karşılaşabilir. Çocuk şeker hastalığı   olan kişi bu hastalığı  hafif şekilde ve kısa sürede geçireceği hastalığı çok daha ağır ve uzun süre geçirebilir. Buda hem hayat konforunu bozabilir hem de iş gücü kaybına neden olabilir.

Çocuk şeker hastalığı   tedavisi için yasal Uyarı: Unutmayın  Çocuk şeker hastalığı  tedavisini tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan kişiler eczacılar veya diğer sağlık personeli gibi kişilerin ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Yarım doktor öldürür.  Aynı şekilde bir hasta Çocuk şeker hastalığı  tedavisi  için başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz Çocuk şeker hastalığı    tedavisi için   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın. Zaten  Çocuk şeker hastalığı için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz detaylı Çocuk şeker hastalığı  tedavisi  için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

 

Çocuk şeker hastalığı   reçetesi

Çocuk şeker hastalığı   reçetesi için yasal Uyarı: Unutmayın  Çocuk şeker hastalığı   reçetesi   tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan eczacı sağlık personeli dahil diğer kişilerin  Çocuk şeker hastalığı reçetesi yazarak  ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Aynı şekilde  Çocuk şeker hastalığı     için  bir hasta başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Çünkü reçete hastanın kendisine özeldir. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz hekim tarafından yazılmış  Çocuk şeker hastalığı reçetesi   yoksa   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın.  Zaten Çocuk şeker hastalığı    için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz Çocuk şeker hastalığı  örnek reçeteleri için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

Bu Çocuk şeker hastalığı   reçete örnekleri sadece hekimler için yazılmış basit bir reçete örnekleridir.. Yoksa bu ilaçların isimleri, ilaçların kullanma dozları, veriliş şekilleri, dozları , yan etkileri  hastadan hastaya büyük oranda farklılık gösterebilir. Bu yüzden Çocuk şeker hastalığı  reçetesi uzman bir hekim tarafından hastanın özelliklerine göre yazılmalıdır.

Çocuk şeker hastalığı   Ameliyatı  

Çocuk şeker hastalığı  tedavisinde Çocuk şeker hastalığı ameliyatları  son zamanlarda  kullanılan tedavilerden biridir.  Alternatif kök hücre tedavi durumlarına  kullanılır.

 

ÇOCUK ŞEKER HASTALIĞI   VİDEOLARI, RESİMLERİ VE DİĞER GÖRSEL KONU ANLATIMLARI

 

 

DİĞER MERAK EDİLEN SORULAR

Çocuk şeker hastalığı  kimlerde sık görülür?

Genelde  Çocuk şeker hastalığı  çocuk ve yetişkinlerde   çeşitli    durumlara bağlı olarak sık görülür. Tabi ki kendine çok iyi bakan iyi beslenen şahıslarda da Çocuk şeker hastalığı   görülebilir. Ama Çocuk şeker hastalığı  kendine iyi bakan, iyi beslenen kişilerde sağlıklı bireylerde daha az oranda görülür.

 

Çocuklarda ve bebeklerde Çocuk şeker hastalığı   görülür mü ?

Çocuk şeker hastalığı  bebeklerde ve çocuklarda da yetişkinlerde olduğu gibi görülebilir. Çocuk şeker hastalığı   tanı tedavisi belirtileri yine yetişkinlere benzerlik gösterdiği gibi bazen çok farklılıkta gösterebilir.. Sadece Çocuk şeker hastalığı   tanı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, dozlar ve testler değişiklik gösterebilir. Çocuk şeker hastalığı   çocuklardaki tanısında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından konmalıdır.

Çocuk şeker hastalığı   nasıl oluşur ?

Pankreasın insülin yapmamaları   sonucu Çocuk şeker hastalığı  oluşur. Çocuk şeker hastalığı   bazen çok ağır seyredebileceği gibi bazen de çok hafif seyredebilir.  Bu durum kişinin bünyesine göre değişebilir. Genelde sağlıklı bir bünyeye sahip kişilerde Çocuk şeker hastalığı  hafif seyrederken bünyesi zayıf olan kişilerde daha ağır seyreder.

 

Çocuk şeker hastalığı    için  korunma yolları?

Çocuk şeker hastalığı  gelişimini engellemek için çocuk yetişkinler iyi ve dengeli beslenmelidirler, çevre temizliğine ve bireysel temizliklerine azami dikkat etmeliler, sigara alkol ve dumanlı ortamlardan uzak durmalılar, gereğinde sağlıkları için aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmelidirler. Eğer ailede  Çocuk şeker hastalığı    benzer şikayetlere sık rastlanılıyorsa doktor kontrolünün önemi Çocuk şeker hastalığı   için bir kat daha artmaktadır.

 

Çocuk şeker hastalığı  geçici midir?

Kalıcı bir hastalıktır. Sürekli olarak tedavi gerektirir.

 

 

Çocuk şeker hastalığı  ilaçları

insülin   gibi ilaçlar Çocuk şeker hastalığı  tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardır. Tabi ki bunun dışında da Çocuk şeker hastalığı   tedavisinde    doktorlarca kullanılabilecek bir çok alternatif ilaç vardır. Hastalar bu ilaçları kullanarak Çocuk şeker hastalığı şikayetlerinde kurtulabilirler.

 

Çocuk şeker hastalığı   tedavisinde ilaçsız öneriler nelerdir ?

Çocuk şeker hastalığı  tedavisi için temel tedavi ilaç tedavisi olmakla birlikte hastalar kendi kişisel diyetlerine   daha çok dikkat etmeliler.

 

Çocuk şeker hastalığı  ilaçları nasıl kullanılır?

Çocuk şeker hastalığı  için genelde hem şikayetleri hafifletecek hem de Çocuk şeker hastalığı  için tam düzelme sağlayan ilaçlar kullanılır. Çocuk şeker hastalığı ilaçları ağızdan (oral), damardan (intravenöz), kas içi (intramüskükler),    kullanılır.  

 

Çocuk şeker hastalığı ilaçsız doğal tedavisi?

Çocuk şeker hastalığı  ilaç tedavisi ile daha hızlı ve etkili şekilde düzelir. hastalar daha erken normal hayatlarına dönebilirler. Çocuk şeker hastalığı  için İlaçsız tedavi etkisiz kalabilir ve hasta için ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle Çocuk şeker hastalığı   için temel tedavinin ilaç tedavisi olduğu unutulmamalı ama diğer önerilerle Çocuk şeker hastalığı   için iyileşme süreci hızlandırılabilir.

 

Çocuk şeker hastalığı krizi

Çocuk şeker hastalığı krizi genelde doktorun önerdiği ilaçları kullanmayan ve doktorun önerdiği önerileri uygulamayanlarda görülür. Bu nedenler Çocuk şeker hastalığı  olan kişiler doktorların önerilerini uygulamalıdırlar. Buna ketoasidoz denir.

 

Çocuk şeker hastalığı testleri

Çocuk şeker hastalığı    testleri tanı ve takibi  için kullanılır. En çok kullanılan Çocuk şeker hastalığı   testleri kan testleridir. Bunlar bazen Çocuk şeker hastalığı   olsa bile normal sonuçlar olabilir. O yüzden testler her zaman tam güvenilir değildir. Diğer muayene bulguları ve şikayetler önem kazanır.

 

Gebelikte   Çocuk şeker hastalığı

Çocuk şeker hastalığı   normal dönemde görüldüğü gibi gebelik döneminde de görülür. Tüm özellikleri Çocuk şeker hastalığı   olan  normal yetişkinlere benzerdir. Önemli olan Çocuk şeker hastalığı   tedavisinde bebeğe zarar vermeyecek anne sütünü bozmayacak ilaçları tercih etmektir bunun dışındaki özellikler değişmez.

 

Çocuk şeker hastalığı  bulaşıcı mıdır. Çocuk şeker hastalığı nasıl bulaşır ?

Hayır Çocuk şeker hastalığı.....  bulaşıcı bir hastalık değildir, nefesle , dokunmakla, öpmekle,  aynı eşyaları kullanmakla, aynı kaptan yemek yemekle, aynı ortamda bulunmakla ve bunun gibi nedenlerle bulaşmaz.

 

 

Bitkisel Çocuk şeker hastalığı  tedavisi nedir ?

Daha öncede belirttiğimiz gibi Çocuk şeker hastalığı  için temel tedavi doktorunuzun vereceği ilaçlar oluşturur. Hiç bir tedavi doktorunuzun verdiği Çocuk şeker hastalığı tedavisinin yerini tutamaz ve tedaviyi terk etmeye mazeret olamaz.  Diğer alternatif bitkisel, diğer tedavileri (Ayurveda , Akupunktur , Geleneksel Anadolu Halk Hekimliği , Herbalism , Hipertermi , Siddha , Unani , Bitkisel tıp , Geleneksel Moğol Tıbbı , Çigong, Tui Na, Yoga , Ortomoleküler tıp, Oksijen terapisi , Ozon terapisi , Detoksifikasyon terapisi , Aromaterapi , Şelasyon terapisi , Homeopati , Kiropraktik , Osteopati , Diyet takviyesi , Elektromanyetik alanlar , Masaj , Reiki , Terapötik Dokunuş , Johrei , Manyetik Terapi , Ses Enerjisi Terapisi , Işık Terapisi , Aleksandr Tekniği , Refleksoloji , Feldenkrais Metodu , Craniosakral Terapi , Rolfing , Nöral Terapi , Hipnoz .. ) dünyada gelişmiş ülkelerde dahi özellikle bitkisel tedavi bazen Çocuk şeker hastalığı  tedavisi için kullanılmaktadır. Ama bu tedavilerin bazıları Çocuk şeker hastalığı   için sadece destek amacıyla bu işin ehli gerçekten eğitimini almış profesyonel kişilerce yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde Çocuk şeker hastalığı   için  bu tür tedavileri verecek düzeyde eğitime ve olanaklara sahip kişiler çok  çok azdır. Özellikle sürekli olarak televizyon programlarında reklam veren ve her şeyi bitki taş vb gibi şeylerle iyileştireceğini söyleyen doktor, profesör gibi sıfatlar kullanan genellikle gümüş yüzük takan ve insanların dini duygularını da sömüren kişilerden uzak durulmalıdır.  aksi takdirde Çocuk şeker hastalığı    hastaları tedavi olayım derken  çok ciddi zehirlenmelere maruz kalabilirler. 2 tutam şu ottan 2 tutam bu ottan karışımlarla hastalar düzelseydi zaten  tıp diye bir şey olmazdı. Tıp doktorları da Çocuk şeker hastalığı    için  alternatif tedavilere karşı değiller sadece profesyonel olmayan kişilerce ve doğru şekilde suiistimal amacıyla kullanılmasından yakınmaktadırlar.

 

www.saglikmeydani.com

Anahtar kelimeler: Çocuk şeker hastalığı     tedavisi, Düşük   Çocuk şeker hastalığıin tedavisi,       Çocuk şeker hastalığı aku,t  alerjik   alerji Çocuk şeker hastalığı,  Ameliyatları  Çocuk şeker hastalığı   alerji.   Çocuk şeker hastalığı      tedavi,   Çocuk şeker hastalığı  alerjisi,   allerjik Çocuk şeker hastalığı,     alerjık Çocuk şeker hastalığı Ameliyatı,     Çocuk şeker hastalığı    hastalıgı,      Çocuk şeker hastalığı    hastalıkları, Çocuk şeker hastalığı ne iyi gelir. Çocuk şeker hastalığı kesin çözüm,  Çocuk şeker hastalığı nasıl düzelir,    Çocuk şeker hastalığı   nasıl gelişir.   Çocuk şeker hastalığı   nedır,,     Çocuk şeker hastalığı      ilaci,   kronik Çocuk şeker hastalığı Çocuk şeker hastalığı   başlangıcı tedavisi   Çocuk şeker hastalığıa kesin çözüm, ,    Çocuk şeker hastalığı  için   belirtiler ve hastalıklar ,   Çocuk şeker hastalığı   ilaclari,    Çocuk şeker hastalığı     tedavisi ilaçları,    Çocuk şeker hastalığı    bitkisel,    yenidoğanlarda Çocuk şeker hastalığı,  Çocuk şeker hastalığı   tedavisi ,Çocuk şeker hastalığı    hastalığı duası, Çocuk şeker hastalığı   duası,,,,  bebeklerde Çocuk şeker hastalığı,,    çocuklarda Çocuk şeker hastalığı,,      Çocuk şeker hastalığı bitkisel tedavi,    Çocuk şeker hastalığı      alerji tedavisi ,   alerji Çocuk şeker hastalığı     tedavisi,   çocuk Çocuk şeker hastalığı    ,   Çocuk şeker hastalığı     çocuk,    Çocuk şeker hastalığı    krizi,    bebeklerde Çocuk şeker hastalığı,      Çocuk şeker hastalığı   bitkisel tedavisi,    kronik Çocuk şeker hastalığı    , Çocuk şeker hastalığı     tedavisi,    bitkisel   bitkisel Çocuk şeker hastalığı    tedavisi,     Çocuk şeker hastalığıın bitkisel tedavisi,      bitkilerle Çocuk şeker hastalığı  tedavisi ,      akut   Çocuk şeker hastalığı    alerjik belirtileri,     alerjik Çocuk şeker hastalığı     belirtileri,    çocuk Çocuk şeker hastalığıı,      alerjik Çocuk şeker hastalığıın belirtileri ,      akut    Çocuk şeker hastalığı     hastasi,   allerjik Çocuk şeker hastalığı      belirtileri,    Çocuk şeker hastalığı     hastalari,    Çocuk şeker hastalığı     alerji belirtileri,    alerji Çocuk şeker hastalığı      belirtileri ,   akut  Çocuk şeker hastalığı     şifalı bitkiler,    şifalı bitkiler Çocuk şeker hastalığı ,    kronik Çocuk şeker hastalığı     çocukta,  Çocuk şeker hastalığı  Çocuk şeker hastalığı    şifalı bitki ,  Çocuk şeker hastalığı     astimin belirtileri,,    Çocuk şeker hastalığı     için şifalı bitkiler,    Çocuk şeker hastalığı    hastalığı tedavisi,    Çocuk şeker hastalığıe   iyi gelen bitkiler,    Çocuk şeker hastalığı     hastalığının tedavisi ,   Çocuk şeker hastalığı    hastanesi,       Çocuk şeker hastalığı    hastaligi nedir,    Çocuk şeker hastalığı     hastaligi belirtileri ,   Çocuk şeker hastalığı     bronşit belirtileri,    bronşit Çocuk şeker hastalığı    belirtileri,    Çocuk şeker hastalığı    hastaliginin belirtileri,    Çocuk şeker hastalığı    baslangici ,     çocuklarda Çocuk şeker hastalığı   tedavisi,    Çocuk şeker hastalığı    testi,    bebeklerde Çocuk şeker hastalığı   tedavisi,    Çocuk şeker hastalığı    makinası ,   Çocuk şeker hastalığı   öksürüğü  ,  kronik Çocuk şeker hastalığı,    alerjik Çocuk şeker hastalığı   nedir ,   Çocuk şeker hastalığı     belirtileri nelerdir,    kronik Çocuk şeker hastalığı,   Çocuk şeker hastalığı     alerjisi nedir,    bebeklerde Çocuk şeker hastalığı     belirtileri ,   Çocuk şeker hastalığı   testleri ,   ahmet maranki Çocuk şeker hastalığı  Çocuk şeker hastalığı   atakları ,   Çocuk şeker hastalığı    doktorları ,   Çocuk şeker hastalığı   ilaçları isimleri ,   Çocuk şeker hastalığıa bitkisel çözüm ,    Çocuk şeker hastalığı    bronşiale,   Çocuk şeker hastalığı     bronşit,   bitkisel tedavi  ,  Çocuk şeker hastalığı   nedir,    çocuklarda Çocuk şeker hastalığı,m    Çocuk şeker hastalığı   ve tedavisi ,   Çocuk şeker hastalığı    atağı  , alerjik Çocuk şeker hastalığı   neden olur,    Çocuk şeker hastalığı    nedir nasıl tedavi edilir,    kronik Çocuk şeker hastalığı   bronşit tedavisi,    sinirsel Çocuk şeker hastalığı  Çocuk şeker hastalığı   ölümcülmüdür ,    Çocuk şeker hastalığı     tedavisi nasıl olur,    alerjik reaksiyon tedavisi ,   Çocuk şeker hastalığı    tedavi merkezleri,    alerjik Çocuk şeker hastalığı     belirtileri  nelerdir,   alerjik Çocuk şeker hastalığı     nedenleri ,   Çocuk şeker hastalığı     hastalığı geçermi ,   Çocuk şeker hastalığı   sprey isimleri  ,    alarjik Çocuk şeker hastalığı    Ameliyatı,    çocuklarda alerjik Çocuk şeker hastalığı     belirtileri,     Çocuk şeker hastalığı    geçicimidir,    çocuklarda alerjik kronik Çocuk şeker hastalığı ,   Çocuk şeker hastalığı    tedavisi  ,   alerjik Çocuk şeker hastalığı   bronşit tedavisi ,    çocuklarda Çocuk şeker hastalığı      hastalığı,    Çocuk şeker hastalığı      ve öksürük,    Çocuk şeker hastalığı    ilaçları nelerdir,    Çocuk şeker hastalığı     bronşit hastalığı,    Çocuk şeker hastalığı     tedavi yöntemleri  ,  kronik Çocuk şeker hastalığı      nedir,    alerji tedavi yöntemleri ,   kronik Çocuk şeker hastalığı    ,  Çocuk şeker hastalığı      hastalığı için şifalı bitkiler,     Çocuk şeker hastalığıa    faydalı bitkiler,    Çocuk şeker hastalığıın   tedavisi varmı ,    Çocuk şeker hastalığı    bronşit ilaçları,      Çocuk şeker hastalığı    tedavisi varmı ,     Çocuk şeker hastalığı    başlangıcı tedavisi ,   Çocuk şeker hastalığıa kesin çözüm,    kronik Çocuk şeker hastalığı     tedavisi ,   Çocuk şeker hastalığı      krizi belirtileri,    Çocuk şeker hastalığı      belirtileri ve tedavisi  ,  ahmet maranki Çocuk şeker hastalığı     tedavisi,    Çocuk şeker hastalığı     alerji testi  ,  Çocuk şeker hastalığı    tedavisi için şifalı bitkiler ,    Çocuk şeker hastalığı    nasıl tedavi edilir  ,   nefes darlığı Çocuk şeker hastalığı     alerji nasıl tedavi edilir ,    Çocuk şeker hastalığı     tedavisinde şifalı bitkiler ,   Çocuk şeker hastalığı   atak tedavisi ,  Çocuk şeker hastalığı    ve belirtileri ,   Çocuk şeker hastalığı     tedavisinde kullanılan bitkiler,    bronşit hastalığı tedavisi ,   Çocuk şeker hastalığı    tedavisi şifalı bitkiler,     maranki Çocuk şeker hastalığı   tedavisi ,  Çocuk şeker hastalığı ilk yardım ,    Çocuk şeker hastalığı    öldürürmü ,    Çocuk şeker hastalığı     çeşitleri,    Çocuk şeker hastalığı     krizi tedavisi ,    Çocuk şeker hastalığı    aşısı ,   alerjik Çocuk şeker hastalığı   ilaçları ,   alerjik Çocuk şeker hastalığı   bronşit,    Çocuk şeker hastalığı    spreyleri , Çocuk şeker hastalığı    en iyi ilaç,  Çocuk şeker hastalığı iyi gelen ilaçlar,   Çocuk şeker hastalığı  krem merhem şampuanı,  Çocuk şeker hastalığı   iyi gelen ilaç ,   bebeklerde Çocuk şeker hastalığı    bronşit ,   Çocuk şeker hastalığı   bronşit şifalı bitkiler ,    çocuklarda Çocuk şeker hastalığı   bronşit ,   Çocuk şeker hastalığı   hastalığının nedenleri ,     bebeklerde alerjik Çocuk şeker hastalığı ,   Çocuk şeker hastalığı   için bitkisel tedavi ,,    Çocuk şeker hastalığı    geçermi,     Çocuk şeker hastalığı   doğal tedavi ,   Çocuk şeker hastalığı   tedavileri ,  Çocuk şeker hastalığı son gelişmeler

 

 

 

Anahtar Kelimeler
banner108
banner83
banner62

Yorum Gönder