gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

Sorularla KONJENİTAL HİPOTROİDİ

10 Nisan 2013 Çarşamba 00:40
Bu haber 2040 kez okundu

Konjenital hipotroidi nedir? Konjenital hipotroidi kısacası tiroid hormonunun az yada hiç sentezlenmemesi olarak tanımlanır . Yenidoğanlarda konjenital hipotroidi en sık karşılaşılan endokrinolojik sorundur. konjenital hipotroidi Önlenebilir zeka geriliğinin en sık nedenlerinden biridir. konjenital hipotroidi Erken tanı ve tedavi zeka geriliğini önler. Sıklığı 1/ 4000 E/K:3/1’dir.

Sorularla  KONJENİTAL HİPOTROİDİ

** Tiroid hormonu intrauterin ve 2 yaşına kadar temel büyüme ve zeka hormonudur. Geç tedavi edilirse MMR (mental motor reterdayon) kalıcı olur.

Verdiği rahatsızlık nedeniyle  bir yada   birden çok organı etkileyebilen, hastalarda büyük rahatsızlığa neden olan   çeşitli  nedenler  nedeniyle  gelişen ,kişiden kişiye farklı bulgu ve belirtiler gösterebilen doktorlar tarafından tedavi edilebilen  toplumda sık rastlanılan bir hastalıktır.

 

Konjenital hipotroidi resmi (resimlerini), görüntüsü (görüntüleri, görselleri)

Konjenital hipotroidi resimlerini ve görüntülerini  aşağıdaki web adresini tıklayarak görebilirsiniz.

RESİMLER

 

Konjenital hipotroidi  nasıl bir hastalıktır?

Konjenital hipotroidi  tiroid hormon eksikliğine    bağlı gelişen ve genelde tedavi ile tam olarak düzelen ama bazen de tekrarlayabilen bir hastalıktır. Konjenital hipotroidi  mutlaka doktorlar tarafından ilaçla tedavi edilmelidir. Yoksa Konjenital hipotroidi  ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka Konjenital hipotroidi  iyi bir şekilde tedavi  edilmelidir.

 

Konjenital hipotroidi  nedenleri nelerdir?

Konjenital hipotroidi  sebepleri ve  nedenleri arasında bir çok neden sayılabilir. Ailevi, çevresel faktörler, kişinin bünyesinin durumu  gibi  nedenler Konjenital hipotroidi  için başlıca nedenlerdir. Kişiler bu nedenlerden biri yada bir çoğuna bağlı olarak Konjenital hipotroidi  olabilirler. Bu nedenlerin veya sebeplerin engellenmesi Konjenital hipotroidi gelişimini ve şiddetini otomatikman engeller.

 Kalıcı konjenital hipotroidi nedenleri:

 Disgenezi (Agenezi, Hipoplazi, Ektopi)( %75-85), Dishormonogenez (%10-15), Sekonder-tersiyer hipotiroidizm (%3-5 ),

     Geçici konjenital hipotroidi nedenleri:

İyot eksiklğiği veya fazlalığı, annenin antitiroid ilaç kullanımı ,annenin iyot eksikliği,TSH yanıtsızlığı, tiroid hormon direnci, prematurite, dopamin ,steroid vb.

 

Konjenital hipotroidi  belirtileri (belirtisi) nelerdir?

Konjenital hipotroidi bulguları ve  belirtileri bebeklerde, çocuklarda ve yetişkin gibi farklı yaş gruplarında farklı olarak ortaya çıkabilir. En sık görülen   Konjenital hipotroidi  belirtileri ve bulguları  arasında  bir çok neden sayılabilir. ** Klinik bulgular yenidoğanda genelde olmaz. 3 yaşına kadar klinik belirginleşir. Arka fontanelin kapanmaması, büyük arka fontenel, (normalde arka fontanel ilk aylarda, ön fontanel ise 16-18 aylarda kapanır.), kabızlık, emme güçlüğü, en sık uzamış sarılık, hipotermi, kalın ve kaba ağlama sesi, kaba yüz hatları, büyük dil, daha büyük çocuklarda mental ve motor gerilik, hipoaktiflik, deri kuruluğu, dikkat eksikliği, anlama güçlüğü görülebilir..   Konjenital hipotroidi  olan  bireylerde bu belirtilerin biri yada bir çoğu bulunabilir. Konjenital hipotroidi   belirtiler kişiden kişiye göre farklı şiddette ve sıklıkta ortaya çıkabilir.  Konjenital hipotroidi  olanlarda uygun bir tedavi ile bu belirti  ve  bulgularda belirgin düzelme görülür.

 

Konjenital hipotroidi  tanısı nasıl konulur?

Konjenital hipotroidi   tanısı  fizik muayene, laboratuar testleri ve diğer testler ile tanısı tecrübeli doktorlar tarafından rahatlıkla konulur. Konjenital hipotroidi  tanısı laboratuar testleri ve diğer testler normal olduğunda sadece fizik muayeneye göre bile tanısı konulabilir. Tiroid hormon seviyesi ölçülmesi gibi  tanı yöntemleri Konjenital hipotroidi   tanısı en sık kullanılan tanı testleridir. Özellikle çocuklarda tüm testlere rağmen Konjenital hipotroidi   tanısı koymak oldukça zordur. kısacası TSH ve T4 düzeyi ile tanı konur.(genelde yenidoğan tarama ve klinik şüphe ile tanı konar

Normal TSH:Prematür: 0 ,7–27mU/L, 1-7 gün: 110mU/L, 7 gün<: 0,5–6,0 mU/L

** TSH 50 mU/L < ise kesin pozitif, 50 mU/L >  ise şüpheli kabul edilir.

** Yenidoğan döneminde klinik tanı güçtür (< % 10) genelde bulgu vermez.

   Serumda T4’ün düşük, TSH’nin yüksek olması:

Konjenital hipotiroidi tanısını doğrular ve zaman yitirmeden tiroid hormon tedavisine başlanmalıdır.

   Serum T4 sınırda düşük TSH hafif yüksek olması:

TRH testi yapılır. TRH testinde 20dk da TSH yanıtı aşırı (>30 mU/L  )ise bu primer hipertiroididir.

    Serum T4’ün normal TSH’nin yüksek olması::

 Anne ya da bebeğin iyoda maruz kalması, annenin kullandığı ilaçlar, annede tiroid hastalığı, ailede tiroid hastalığı, anne-baba arasında akrabalık gibi nedenlere bağlı olabilir.

   Konjenital hipotroidi Ek testler:

Tiroid otoantikorları, tiroglobulin, idrar iyot düzeyleri, TPO-tiroglobulin gen mutasyon.

   Sinüzi Radyolojik testler:

 Sintigrafi ve/veya USG kullanılabilir. Tedaviyi geciktirmemek koşulu ile tiroid bezinin görüntülenmesi disgenezi vakalarında kalıcı hipotiroidi tanısını koymada yararlıdır.

          konjenital hipotroidi  TANISI İLE İLGİLİ TARTIŞMA

Her ne kadar yenidoğanlarda TSH üst sınırı 20 mU/L, olarak kabuledilse bile bazı bilim adamları üst sınırın 6 mU/L, bazıları 10 mU/L, olarak kabul etmektedir. O yüzde TSH değeri 6 mU/L, üzeri olan hatta üst sınırda olan tüm yeni doğan ve çocukların TSH değerinin aralıklı olarak ölçülmesi gerektiğini bu çocuklarda zamanla TSH değerinin artabileceğini (%30) söylemektedirler.

Hatta bazı bilim adamları TSH değeri üst sınırlarda olan çocukların gelişim ve zekalarının diğer çocuklara göre daha geri kaldığını hatta bunlarada aralıklı en az 3 yaşa kadar takip ve tedavi verilmesi gerektiğini bildirmişlerdir.( http://www.tavsiyeediyorum.com/makaleş3587.htm)

İtalya Milan Üniversitesi yenidoğanda TSH değeri 20 mU/L altı normal kabul edildiğinde konjenital hipotiroidili bebeklerin %30’unun tanınısının atlandığını bildirmiştir.

Konjenital hipotroidi   tedavisi nasıl olur ?

Na-L tiroksin:

LEVOTİRON ®  0,1mg(100ug) 100 TABLET  (Günde tek doz verilir.)

Doz: 0-3 ay:10-15 ug/kg, 3-6 ay: 8-10 ug/kg, 6-12 ay: 6-8 ug/kg, >1yaş: 100ug/m2

** Yeni doğanlarda tam doz hemen başlanır. Daha büyük çocuklarda 7. günde tam doza çıkılır.

** İlaç başladıktan 2 hafta sonra ve daha sonra 3-4 haftada bir T4-TSH düzeyi kontrol edilir.

   Konjenital hipotroidi Hedef ilaç düzeyi:

Özellikle 3 yaşa kadar. TSH 1/3 alt ( 0.5-2 mU/L) arası sınırlarda tutulmalıdır. Bunun için ilaç dozu %10-20 arttırılıp azaltılarak doz ayarlanabilir.

  konjenital hipotroidi İlaç kesme:

 Hasta 3 yaşın gelince ilaç 4-6 hafta kesilir. Tekrar T4, TSH seviyesine göre hipotiroidinin geçici olup olmadığı araştırılır.(Bölgemizde iyot eksikliğine bağı sıktır).Konjenital hipotroidi   geç tedavi edilirse Konjenital hipotroidi olan kişi hastalık esnasında ciddi sağlık problemleri ile karşılaşabilir. Konjenital hipotroidi   olan kişi bu hastalığı  hafif şekilde ve kısa sürede geçireceği hastalığı çok daha ağır ve uzun süre geçirebilir. Buda hem hayat konforunu bozabilir hem de iş gücü kaybına neden olabilir.

Konjenital hipotroidi   tedavisi için yasal Uyarı: Unutmayın  konjenital hipotroidi  tedavisini tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan kişiler eczacılar veya diğer sağlık personeli gibi kişilerin ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Yarım doktor öldürür.  Aynı şekilde bir hasta konjenital hipotroidi  tedavisi  için başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz konjenital hipotroidi    tedavisi için   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın. Zaten  konjenital hipotroidi için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz detaylı konjenital hipotroidi  tedavisi  için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

TRH TESTİ

 TRH  Test dozu:

7ug/kg (max: 200ug) hastaya IV yapılır.

                 TRH: TRH ferring® 200ug 1ml AMP

 TRH  Yapılış şekli:

Test öncesi: T3, T4, TSH, prolaktin için kan alınır. Sonra 20. 40. ve 60.dakikalarda: TSH ve prolaktin için kanlar alınır.

TRH  Değerlendirme:

  TRH    Normal teste: 20. dakikada TSH 10-30 mU/L arasıdır. Prolaktin 20. ve 30. dakikalarda bazale göre 3-5 kat artar.

    Primer hipotirodidei: 20. dakikada TSH 30 mU/L üstünde yani abartılı yanıt vardır.

    Hipertiroidide: TSH yanıt yoktur.(<5mU/L) 

     Hipofiz nedenli ise:  TSH yanıtı yoktur.

Konjenital hipotroidi   reçetesi

Konjenital hipotroidi   reçetesi için yasal Uyarı: Unutmayın  konjenital hipotroidi   reçetesi   tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan eczacı sağlık personeli dahil diğer kişilerin  konjenital hipotroidi reçetesi yazarak  ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Aynı şekilde  konjenital hipotroidi     için  bir hasta başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Çünkü reçete hastanın kendisine özeldir. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz hekim tarafından yazılmış  konjenital hipotroidi reçetesi   yoksa   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın.  Zaten konjenital hipotroidi    için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz konjenital hipotroidi  örnek reçeteleri için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

Bu Konjenital hipotroidi   reçete örnekleri sadece hekimler için yazılmış basit bir reçete örnekleridir.. Yoksa bu ilaçların isimleri, ilaçların kullanma dozları, veriliş şekilleri, dozları , yan etkileri  hastadan hastaya büyük oranda farklılık gösterebilir. Bu yüzden Konjenital hipotroidi  reçetesi uzman bir hekim tarafından hastanın özelliklerine göre yazılmalıdır.

  

 

KONJENİTAL HİPOTROİDİ   VİDEOLARI, RESİMLERİ VE DİĞER GÖRSEL KONU ANLATIMLARI

Tiroid Bezi Nedir

 

 

Tiroid hormonu çok önemli bir hormondur.

Erken teşhis ve tedavi bebeğin zeka gelişimi açısından çok önemli.

 Yenidoğanda hipotiroidi hastalığının belirtileri nelerdir?

 

 

 

DİĞER MERAK EDİLEN SORULAR

Konjenital hipotroidi  kimlerde sık görülür?

Genelde  Konjenital hipotroidi  çocuk ve bebeklerde çeşitli   durumlara bağlı olarak sık görülür. Tabi ki kendine çok iyi bakan iyi beslenen şahıslarda da Konjenital hipotroidi   görülebilir. Ama Konjenital hipotroidi  kendine iyi bakan, iyi beslenen kişilerde sağlıklı bireylerde daha az oranda görülür.

 

Çocuklarda ve bebeklerde Konjenital hipotroidi   görülür mü ?

Konjenital hipotroidi  bebeklerde ve çocuklarda   olduğu gibi görülebilir. Konjenital hipotroidi   tanı tedavisi belirtileri yine yetişkinlere benzerlik gösterdiği gibi bazen çok farklılıkta gösterebilir.. Sadece Konjenital hipotroidi   tanı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, dozlar ve testler değişiklik gösterebilir. Konjenital hipotroidi   çocuklardaki tanısında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından konmalıdır.

Konjenital hipotroidi   nasıl oluşur ?

Akciğerlerde ki hava borucuklarının çeşitli nedenlerden dolayı daralmasına bağlı olarak  sonucu Konjenital hipotroidi  oluşur. Konjenital hipotroidi   bazen çok ağır seyredebileceği gibi bazen de çok hafif seyredebilir.  Bu durum kişinin bünyesine göre değişebilir. Genelde sağlıklı bir bünyeye sahip kişilerde Konjenital hipotroidi  hafif seyrederken bünyesi zayıf olan kişilerde daha ağır seyreder.

 

Konjenital hipotroidi  geçici midir?

Evet tedavi edilebilir nedenlere bağlı Konjenital hipotroidi geliştiği için  genelde Konjenital hipotroidi   uygun  tedavi ile tam düzelir ve  geçicidir. Ama bazen  Konjenital hipotroidi  kronikleşebilir yada  tekrarlayabilir. Eğer Konjenital hipotroidi   olan  hastalar hastalıklarının tekrar etmesini muhakkak hekimler tarafından iyi bir şekilde tedavi edilmelidirler.

 

 

Konjenital hipotroidi  ilaçları

Tiroid hormonu  gibi ilaçlar Konjenital hipotroidi  tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardır. Tabi ki bunun dışında da Konjenital hipotroidi   tedavisinde    doktorlarca kullanılabilecek bir çok alternatif ilaç vardır. Hastalar bu ilaçları kullanarak Konjenital hipotroidi şikayetlerinde kurtulabilirler.

 

Konjenital hipotroidi  tedavisinde ilaçsız öneriler nelerdir ?

Konjenital hipotroidi  tedavisi için temel tedavi ilaç tedavisi olmakla birlikte hastalar kendi kişisel temizliklerine daha çok dikkat etmeliler, çevresel kirliliklerden uzak durarak, iyotlu  tuz kullanarak, ayrıca iyi beslenerek Konjenital hipotroidi   iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler.

 

Konjenital hipotroidi  ilaçları nasıl kullanılır?

Konjenital hipotroidi  için genelde hem şikayetleri hafifletecek hem de Konjenital hipotroidi   için tam düzelme sağlayan ilaçlar kullanılır. Konjenital hipotroidi ilaçları ağızdan (oral),  kullanılır.  

 

Konjenital hipotroidi ilaçsız doğal tedavisi?

Konjenital hipotroidi  ilaç tedavisi ile daha hızlı ve etkili şekilde düzelir. hastalar daha erken normal hayatlarına dönebilirler. Konjenital hipotroidi    için İlaçsız tedavi etkisiz kalabilir ve hasta için ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle Konjenital hipotroidi   için temel tedavinin ilaç tedavisi olduğu unutulmamalı ama diğer önerilerle Konjenital hipotroidi   için iyileşme süreci hızlandırılabilir.

 

Konjenital hipotroidi testleri

Konjenital hipotroidi    testleri tanı ve takibi  için kullanılır. En çok kullanılan Konjenital hipotroidi   testleri TRH gibi kan testleridir. Bunlar bazen Konjenital hipotroidi   olsa bile normal sonuçlar olabilir. O yüzden testler her zaman tam güvenilir değildir. Diğer muayene bulguları ve şikayetler önem kazanır.

 

Gebelikte   Konjenital hipotroidi

Konjenital hipotroidi   normal dönemde görüldüğü gibi gebelik döneminde de görülür. Tüm özellikleri Konjenital hipotroidi   olan  normal yetişkinlere benzerdir. Önemli olan Konjenital hipotroidi   tedavisinde bebeğe zarar vermeyecek anne sütünü bozmayacak ilaçları tercih etmektir bunun dışındaki özellikler değişmez.

 

Konjenital hipotroidi  bulaşıcı mıdır. Konjenital hipotroidi nasıl bulaşır ?

Hayır Konjenital hipotroidi.....  bulaşıcı bir hastalık değildir, nefesle , dokunmakla, öpmekle,  aynı eşyaları kullanmakla, aynı kaptan yemek yemekle, aynı ortamda bulunmakla ve bunun gibi nedenlerle bulaşmaz.

 

 

Bitkisel Konjenital hipotroidi  tedavisi nedir ?

Daha öncede belirttiğimiz gibi Konjenital hipotroidi  için temel tedavi doktorunuzun vereceği ilaçlar oluşturur. Hiç bir tedavi doktorunuzun verdiği Konjenital hipotroidi tedavisinin yerini tutamaz ve tedaviyi terk etmeye mazeret olamaz.  Diğer alternatif bitkisel, diğer tedavileri (Ayurveda , Akupunktur , Geleneksel Anadolu Halk Hekimliği , Herbalism , Hipertermi , Siddha , Unani , Bitkisel tıp , Geleneksel Moğol Tıbbı , Çigong, Tui Na, Yoga , Ortomoleküler tıp, Oksijen terapisi , Ozon terapisi , Detoksifikasyon terapisi , Aromaterapi , Şelasyon terapisi , Homeopati , Kiropraktik , Osteopati , Diyet takviyesi , Elektromanyetik alanlar , Masaj , Reiki , Terapötik Dokunuş , Johrei , Manyetik Terapi , Ses Enerjisi Terapisi , Işık Terapisi , Aleksandr Tekniği , Refleksoloji , Feldenkrais Metodu , Craniosakral Terapi , Rolfing , Nöral Terapi , Hipnoz .. ) dünyada gelişmiş ülkelerde dahi özellikle bitkisel tedavi bazen Konjenital hipotroidi  tedavisi için kullanılmaktadır. Ama bu tedavilerin bazıları Konjenital hipotroidi   için sadece destek amacıyla bu işin ehli gerçekten eğitimini almış profesyonel kişilerce yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde Konjenital hipotroidi   için  bu tür tedavileri verecek düzeyde eğitime ve olanaklara sahip kişiler çok  çok azdır. Özellikle sürekli olarak televizyon programlarında reklam veren ve her şeyi bitki taş vb gibi şeylerle iyileştireceğini söyleyen doktor, profesör gibi sıfatlar kullanan genellikle gümüş yüzük takan ve insanların dini duygularını da sömüren kişilerden uzak durulmalıdır.  aksi takdirde Konjenital hipotroidi    hastaları tedavi olayım derken  çok ciddi zehirlenmelere maruz kalabilirler. 2 tutam şu ottan 2 tutam bu ottan karışımlarla hastalar düzelseydi zaten  tıp diye bir şey olmazdı. Tıp doktorları da Konjenital hipotroidi    için  alternatif tedavilere karşı değiller sadece profesyonel olmayan kişilerce ve doğru şekilde suiistimal amacıyla kullanılmasından yakınmaktadırlar.

 

www.saglikmeydani.com

Anahtar kelimeler: Konjenital hipotroidi     tedavisi, Düşük   Konjenital hipotroidiin tedavisi,       Konjenital hipotroidi aku,t  alerjik   alerji Konjenital hipotroidi,  Ameliyatları  Konjenital hipotroidi   alerji.   Konjenital hipotroidi      tedavi,   Konjenital hipotroidi  alerjisi,   allerjik Konjenital hipotroidi,     alerjık Konjenital hipotroidi Ameliyatı,     Konjenital hipotroidi    hastalıgı,      Konjenital hipotroidi    hastalıkları, konjenital hipotroidi ne iyi gelir. konjenital hipotroidi kesin çözüm,  konjenital hipotroidi nasıl düzelir,    konjenital hipotroidi   nasıl gelişir.   Konjenital hipotroidi   nedır,,     Konjenital hipotroidi      ilaci,   kronik Konjenital hipotroidi Konjenital hipotroidi   başlangıcı tedavisi   Konjenital hipotroidia kesin çözüm, ,    Konjenital hipotroidi  için   belirtiler ve hastalıklar ,   Konjenital hipotroidi   ilaclari,    Konjenital hipotroidi     tedavisi ilaçları,    Konjenital hipotroidi    bitkisel,    yenidoğanlarda Konjenital hipotroidi,  Konjenital hipotroidi   tedavisi ,konjenital hipotroidi    hastalığı duası, konjenital hipotroidi   duası,,,,  bebeklerde Konjenital hipotroidi,,    çocuklarda Konjenital hipotroidi,,      Konjenital hipotroidi bitkisel tedavi,    Konjenital hipotroidi      alerji tedavisi ,   alerji Konjenital hipotroidi     tedavisi,   çocuk Konjenital hipotroidi    ,   Konjenital hipotroidi     çocuk,    Konjenital hipotroidi    krizi,    bebeklerde Konjenital hipotroidi,      Konjenital hipotroidi   bitkisel tedavisi,    kronik Konjenital hipotroidi    , Konjenital hipotroidi     tedavisi,    bitkisel   bitkisel Konjenital hipotroidi    tedavisi,     Konjenital hipotroidiın bitkisel tedavisi,      bitkilerle Konjenital hipotroidi  tedavisi ,      akut   Konjenital hipotroidi    alerjik belirtileri,     alerjik Konjenital hipotroidi     belirtileri,    çocuk Konjenital hipotroidiı,      alerjik Konjenital hipotroidiın belirtileri ,      akut    Konjenital hipotroidi     hastasi,   allerjik Konjenital hipotroidi      belirtileri,    Konjenital hipotroidi     hastalari,    Konjenital hipotroidi     alerji belirtileri,    alerji Konjenital hipotroidi      belirtileri ,   akut  Konjenital hipotroidi     şifalı bitkiler,    şifalı bitkiler Konjenital hipotroidi ,    kronik Konjenital hipotroidi     çocukta,  Konjenital hipotroidi  Konjenital hipotroidi    şifalı bitki ,  Konjenital hipotroidi     astimin belirtileri,,    Konjenital hipotroidi     için şifalı bitkiler,    Konjenital hipotroidi    hastalığı tedavisi,    konjenital hipotroidie   iyi gelen bitkiler,    Konjenital hipotroidi     hastalığının tedavisi ,   Konjenital hipotroidi    hastanesi,       Konjenital hipotroidi    hastaligi nedir,    Konjenital hipotroidi     hastaligi belirtileri ,   Konjenital hipotroidi     bronşit belirtileri,    bronşit Konjenital hipotroidi    belirtileri,    Konjenital hipotroidi    hastaliginin belirtileri,    Konjenital hipotroidi    baslangici ,     çocuklarda Konjenital hipotroidi   tedavisi,    Konjenital hipotroidi    testi,    bebeklerde Konjenital hipotroidi   tedavisi,    Konjenital hipotroidi    makinası ,   Konjenital hipotroidi   öksürüğü  ,  kronik Konjenital hipotroidi,    alerjik Konjenital hipotroidi   nedir ,   Konjenital hipotroidi     belirtileri nelerdir,    kronik Konjenital hipotroidi,   Konjenital hipotroidi     alerjisi nedir,    bebeklerde Konjenital hipotroidi     belirtileri ,   Konjenital hipotroidi   testleri ,   ahmet maranki Konjenital hipotroidi  Konjenital hipotroidi   atakları ,   Konjenital hipotroidi    doktorları ,   Konjenital hipotroidi   ilaçları isimleri ,   Konjenital hipotroidia bitkisel çözüm ,    Konjenital hipotroidi    bronşiale,   Konjenital hipotroidi     bronşit,   bitkisel tedavi  ,  Konjenital hipotroidi   nedir,    çocuklarda Konjenital hipotroidi,m    Konjenital hipotroidi   ve tedavisi ,   Konjenital hipotroidi    atağı  , alerjik Konjenital hipotroidi   neden olur,    Konjenital hipotroidi    nedir nasıl tedavi edilir,    kronik Konjenital hipotroidi   bronşit tedavisi,    sinirsel Konjenital hipotroidi  Konjenital hipotroidi   ölümcülmüdür ,    Konjenital hipotroidi     tedavisi nasıl olur,    alerjik reaksiyon tedavisi ,   Konjenital hipotroidi    tedavi merkezleri,    alerjik Konjenital hipotroidi     belirtileri  nelerdir,   alerjik Konjenital hipotroidi     nedenleri ,   Konjenital hipotroidi     hastalığı geçermi ,   Konjenital hipotroidi   sprey isimleri  ,    alarjik Konjenital hipotroidi    Ameliyatı,    çocuklarda alerjik Konjenital hipotroidi     belirtileri,     Konjenital hipotroidi    geçicimidir,    çocuklarda alerjik kronik Konjenital hipotroidi ,   Konjenital hipotroidi    tedavisi  ,   alerjik Konjenital hipotroidi   bronşit tedavisi ,    çocuklarda Konjenital hipotroidi      hastalığı,    Konjenital hipotroidi      ve öksürük,    Konjenital hipotroidi    ilaçları nelerdir,    Konjenital hipotroidi     bronşit hastalığı,    Konjenital hipotroidi     tedavi yöntemleri  ,  kronik Konjenital hipotroidi      nedir,    alerji tedavi yöntemleri ,   kronik Konjenital hipotroidi    ,  Konjenital hipotroidi      hastalığı için şifalı bitkiler,     Konjenital hipotroidia    faydalı bitkiler,    Konjenital hipotroidiın   tedavisi varmı ,    Konjenital hipotroidi    bronşit ilaçları,      Konjenital hipotroidi    tedavisi varmı ,     Konjenital hipotroidi    başlangıcı tedavisi ,   Konjenital hipotroidia kesin çözüm,    kronik Konjenital hipotroidi     tedavisi ,   Konjenital hipotroidi      krizi belirtileri,    Konjenital hipotroidi      belirtileri ve tedavisi  ,  ahmet maranki Konjenital hipotroidi     tedavisi,    Konjenital hipotroidi     alerji testi  ,  Konjenital hipotroidi    tedavisi için şifalı bitkiler ,    Konjenital hipotroidi    nasıl tedavi edilir  ,   nefes darlığı Konjenital hipotroidi     alerji nasıl tedavi edilir ,    Konjenital hipotroidi     tedavisinde şifalı bitkiler ,   Konjenital hipotroidi   atak tedavisi ,  Konjenital hipotroidi    ve belirtileri ,   Konjenital hipotroidi     tedavisinde kullanılan bitkiler,    bronşit hastalığı tedavisi ,   Konjenital hipotroidi    tedavisi şifalı bitkiler,     maranki Konjenital hipotroidi   tedavisi ,  konjenital hipotroidi ilk yardım ,    Konjenital hipotroidi    öldürürmü ,    Konjenital hipotroidi     çeşitleri,    Konjenital hipotroidi     krizi tedavisi ,    Konjenital hipotroidi    aşısı ,   alerjik Konjenital hipotroidi   ilaçları ,   alerjik Konjenital hipotroidi   bronşit,    Konjenital hipotroidi    spreyleri , konjenital hipotroidi    en iyi ilaç,  konjenital hipotroidi iyi gelen ilaçlar,   konjenital hipotroidi  krem merhem şampuanı,  konjenital hipotroidi   iyi gelen ilaç ,   bebeklerde Konjenital hipotroidi    bronşit ,   Konjenital hipotroidi   bronşit şifalı bitkiler ,    çocuklarda Konjenital hipotroidi   bronşit ,   Konjenital hipotroidi   hastalığının nedenleri ,     bebeklerde alerjik Konjenital hipotroidi ,   Konjenital hipotroidi   için bitkisel tedavi ,,    Konjenital hipotroidi    geçermi,     Konjenital hipotroidi   doğal tedavi ,   Konjenital hipotroidi   tedavileri ,  konjenital hipotroidi son gelişmeler

 

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder