gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

Sorularla BEBEKLERDE GELİŞİM GERİLİĞİ

27 Mart 2013 Çarşamba 21:14
Bu haber 11070 kez okundu

Bebeklerde gelişim geriliği nedir? Bebeklerde gelişim geriliği kısacası boy kısalığı ve gelişme geriliği olarak tanımlanır . Verdiği rahatsızlık nedeniyle bir yada birden çok organı etkileyebilen, hastalarda büyük rahatsızlığa neden olan çeşitli nedenler nedeniyle gelişen ,kişiden kişiye farklı bulgu ve belirtiler gösterebilen doktorlar tarafından tedavi edilebilen toplumda sık rastlanılan bir hastalıktır.

Sorularla  BEBEKLERDE  GELİŞİM GERİLİĞİ
 Bebeklerde  gelişim geriliği  nedir?

Bebeklerde  gelişim geriliği    kısacası     boy kısalığı ve gelişme geriliği   olarak tanımlanır . Verdiği rahatsızlık nedeniyle  bir yada   birden çok organı etkileyebilen, hastalarda büyük rahatsızlığa neden olan   çeşitli  nedenler  nedeniyle  gelişen ,kişiden kişiye farklı bulgu ve belirtiler gösterebilen doktorlar tarafından tedavi edilebilen  toplumda sık rastlanılan bir hastalıktır.

 

Bebeklerde  gelişim geriliği resmi (resimlerini), görüntüsü (görüntüleri, görselleri)

Bebeklerde  gelişim geriliği resimlerini ve görüntülerini  aşağıdaki web adresini tıklayarak görebilirsiniz.

 

Bebeklerde  gelişim geriliği  nasıl bir hastalıktır?

Bebeklerde  gelişim geriliği   beslenme bozuklukları, malobsorbsiyon, bağırsak parazitleri, hormonal nedenler, ailevi nedenler, kr. hastalıklar gibi değişik sebeplere  bağlı gelişen ve genelde tedavi ile tam olarak düzelen ama bazen de tekrarlayabilen bir hastalıktır. Bebeklerde  gelişim geriliği  mutlaka doktorlar tarafından ilaçla tedavi edilmelidir. Yoksa Bebeklerde  gelişim geriliği  ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka Bebeklerde  gelişim geriliği  iyi bir şekilde tedavi  edilmelidir.

 

Bebeklerde  gelişim geriliği  çeşitleri nelerdir.

Akut Bebeklerde  gelişim geriliği

Bebeklerde  gelişim geriliği  genel olarak akut  Bebeklerde  gelişim geriliği   ve   kronik  Bebeklerde  gelişim geriliği  tipi olarak iki tipten oluşur.  akut  Bebeklerde  gelişim geriliği  1-6 haftadan kısa sürerken   ve   kronik  Bebeklerde  gelişim geriliği  tipi 6 haftadan daha uzun sürer.   akut  Bebeklerde  gelişim geriliği   belirtileri   ve   kronik  Bebeklerde  gelişim geriliği  belirtileri   genelde  farklılık gösterir.. akut  Bebeklerde  gelişim geriliği   nedenleri   ve   kronik  Bebeklerde  gelişim geriliği  nedenleri   genelde  farklı olabilir..  akut  Bebeklerde  gelişim geriliği   tedavisi   ve   kronik  Bebeklerde  gelişim geriliği  tedavisi farlı şekilde olabilir.  

 

 

Bebeklerde  gelişim geriliği  nedenleri nelerdir?

Büyüme geriliği, beslenme bozuklukları, malobsorbsiyon, bağırsak parazitleri, hormonal nedenler, ailevi nedenler, kr. hastalıklar gibi değişik sebeplere bağlı ortaya çıkabilir.

** En sık ailevi ve beslenmedir.

** Büyümeyi; kalıtım, hormonlar ve çevresel faktörler etkiler.

   Kısa boy:

 Çıplak ayakla ölçü len boyun, o yaş ve cinse göre normal büyüme eğrilerinin alt sınırlarında ( 10 persentil altı) olmasıdır. Ama daha çok 3 Percentil altı ise tetkik edilir.

   Yetersiz büyüme hızı:

Yıllık boy artımının yaşa göre normalden az olması durumudur. 

   Normal büyüme hızı/yıl ve yetersiz büyüme hızı (yılık):

 2. yılda: 10 cm, < 8 cm , 3.-4. yılda 7 cm, < 7 cm, 5.-6. yılda: 6 cm,  < 6 cm, 6 yılda:-puberte:  5 cm  < 4.5 cm

HEDEF BOY:

Kız çocuk= {(Anne boyu) + (Baba boyu-13)}/2 , Erkek çocuk= {(Baba boyu) + (Anne boyu+13)}/2. Normal çocuğun boyu:  ± 5cm aralığında olmalıdır.

Bebeklerde  gelişim geriliği  belirtileri (belirtisi) nelerdir?

     Ailevi boy kısalığı belirtileri:

 Bu çocukların anne, baba veya yakın akrabaları da kısa boyludur. Akranlarından kısa olarak, büyüme eğrilerinin alt hudutlarında büyürler. Ancak bulundukları eğriden daha alt eğriye düşmezler. Ergenlik çağında boyları uzar anne-baba boy ortalamalarına ulaşırlar.

   Yapısal büyüme geriliği ve puberte gecikmesi belirtileri:

Beraber olan büyüme, iskelet ve cinsel gelişim geriliğidir. Fizyolojik olarak kabul edilir. Altta patoloji yoktur. Geç olmasına rahmen ergenliğe girip normal boylarına ulaşırlar. Puberteye kadar büyüme eğrisi alt sınırlarda puberte döneminde 3 percentil altındadır. En sık erkeklerde görülür ve bu çocuklar genelde zayıftır ve sık rastlanılan bir durumdur.

     GH eksikliği belirtileri:

Normal büyüyen bir çocukta, boy uzamasında duraklama veya yavaşlama saptanır. Yaşıtlarından geri kalmaya başlar. GH eksikliği olan bir çocuk kısa boyludur. Ama vucudunda orantısızlık yoktur. Bu çocuklar hafif kilolu, yüzleri yaşlarına göre küçük çocuklardır.  Ergenliğe de geç girerler. Eğer bir çocukta hem boy kısa, hem de kilo azsa GH eksikliği düşünmeden önce diğer nedenler araştırılmalıdır. Bu çocukların kilo almaları halinde, büyümeleri hızlanabilir.

      Orantısız boy belirtileri :

Bazen bacaklar, bazen de kollar kısadır. Baş büyük olabilir. En sık rastlanılan tipi akondroplazidir. Kandaki büyüme hormon seviyeleri ve salgılanmaları normaldir. Ama kemiklerin büyüme hormonuna cevabı azdır. Boylarını uzatmak için etkin bir tedavi şekli yoktur.

       Turner send belirtileri: El ve ayaklarda şişlik, kısa ve kalın boyun vardır. Büyümede yavaşlama ise çocukluk çağının daha ileri yaşlarında ortaya çıkar. Erişkin çağda infertilite şikayetlerle başvururlar.

Bebeklerde  gelişim geriliği  tanısı nasıl konulur?

Bebeklerde  gelişim geriliği   tanısı  fizik muayene, laboratuar testleri ve diğer testler ile tanısı tecrübeli doktorlar tarafından rahatlıkla konulur. Bebeklerde  gelişim geriliği  tanısı laboratuar testleri ve diğer testler normal olduğunda sadece fizik muayeneye göre bile tanısı konulabilir. Tanıda en önemli kriter  öykü ve tetkiklerdir.

        ** DİKKAT: Bazı ilaç firmalarının dağıttığı persentil tablolarının değerleri yüksektir.

            Tedavi yaklaşımı

       Büyüme hızı  >4cm/yıl ve kemik yaşı normalse:

Ailevi boy kısalığı düşünülür. Kemik yaşı geri ise : Bu beslenmeye bağlıdır.

       Büyüme hızı  <4cm/yıl ve kemik yaşı normalse:

Ailevi boy kısalığı düşünülür. Kemik yaşı geri ise: Tiroid hormonlarına bakılır. Hormonlar normalse endokrinoloğa gönderilmelidir.

                   Orantılı boy kısalığı:

            Boy yaşı ve kemik yaşı uyumlu ise:

 Ailevi boy kısalığıdüşünülür.

          Boy yaşı ve kemik yaşı uyumlu değil ise:

hipotiroidi, beslenme (en sık), GH eksikliği düşünülebilir.

Öyküde araştırılması gereken bilgiler:

 Eski boy ölçümleri, anne-baba-kardeş boylarının ölçümü, anne ve babanın puberteye giriş zamanları, annede menarş, babada boy uzamasının hızlandığı ve tamamlandığı yaş, boy kısalığının başlama zamanı, doğum kilosu, sistem sorgusu; gastrointestinal (ishal, kusma, karın ağrısı vb.), solunum (uyku apnesi, yineleyen akciğer enfeksiyonlar), üriner (poliüri, polidipsi), sosyal öykü, aile yapısı, yeme bozukluğu (anoreksiya, bulimia) vb.

Yapılacaklar işlemler:

Anne baba boyu tayini, boy yaşı tayini ve  kemik yaşı tayini.

İstenecek tetkikler:

Kemik yaşı (sol el ve el bileği), sella grafisi, TK (talesemi vb.), sedim, TİT (İYE, ph sına dikkat! Alkali ise RTA?), BK (Kan şekeri, üre, kreatinin, Na, K, Cl, Ca, P, alkalen fosfataz, albumin, ALT, AST…vb), gaitada sindirim, gaitada parazit, gaita kültürü, PPD, çölyak, hepatit markırları, T3, T4, TSH, batın USG istenir. Ayrıca gereğinde kan gazları, göz ve gözdibi muayenesi, kanda ve idrarda aminoasitler , amonyak, laktat, piruvat  istenebilir.

    

   Büyüme hormonu eksikliği düşünülen bir çocukta tanı:

 Büyüme hormonu testleri yapılarak konur. GH çocukluk çağında gece uykuda pikler halinde salgılandığı için, sabah alınan kan örneği bir anlam ifade etmez. O yüzden gereksiz GH istenmemelidir.

     Kemik yaşı tayini:

 Greulich-pyle atlası

kullanılarak radyoloğa gerek kalmadan tüm hekimler kemik yaşı tayinini rahatlıkla yapılabilir. Bu İnternetten indirilebilir.

Bebeklerde  gelişim geriliği   tedavisi nasıl olur

Tedavide 3-6 ay sürecek vitamin, mineral (çinko, demir, ca, D vit ) desteği verilebilir. Gereksiz uzun süre destek tedavisi verilmemelidir. Aileye diyetin bu destek tedavisinden daha önemli olduğu anlatılmalı ve hastanın 3-6 aylık persantil takipleri yapılmalıdır. Ayrıca parazit eradikasyonu için tek sefer tedavi verilebilir.

        Bebeklerde  gelişim geriliği Diyet:

Çocukların şekerli yiyecekler, gofret, cips, kola gibi besleyici değeri düşük yiyeceklerden uzak tutulmalıdır. Verilecekse yemeklerden sonra verilmelidir. Sadece evdeki normal yemekleri yemelidir.

    Bebeklerde  gelişim geriliği  Erken pubertede tedavi:

 Erken puberte kızlarda 8 yaş erkeklerde 9 yaşından önce puberte bulgularının başlamasıdır. Bu tür hastalar puberte geciktirilerek boy en çok  2-4 cm daha uzun olması sağlanabilir. Ama bu tedavi hala tartışmalıdır ve bir çok hekim bu tedaviyi etik bulmamaktadır.

       ** Geç puberte kızlarda 13 yaş erkeklerde 14 yaşa kadar puberte bulgularının başlamamasıdır.

Ca +2 ve D vit:

CALSİMAX D3  EF 40 TABLET  (1000mg Ca, 880 IU D vit içerir.)

 Bebeklerde  gelişim geriliği  Multivitamin:

Vİ-MİNERAL ÇİĞNEME TABLETİ

Bebeklerde  gelişim geriliği  Çinko:

 ZİNCO® 15mg/5ml 100 ml ŞURUP, 30mg/5ml 100 ml FORT ŞURUP ,  50mg 40 KAPSÜL

Bebeklerde  gelişim geriliği Mebendazol:

VERMAZOL ® 100 mg 30 ÇİĞNEME TABLETİ

           Doz: Çocuk ve yetişkin: 2x100 mg 3 gün kullanılır. ( Tenya hariç tüm parazitleri elemine eder.)

**  Bu çocuklarada destek amaçlı beslenme solusyonları verilebililir.

** Bu destek tedavisi en fazla 3-6 ay kontrollü olarak verilebilir.

     ** Gereğinde demir tedavisi verilebilir. Ayrıca aile kaya tuzu kullanıyorsa normal iyotlu tuz kullanması ve diyete azami dikkat etmesi önerilir.

Bebeklerde  gelişim geriliği   geç tedavi edilirse Bebeklerde  gelişim geriliği olan kişi hastalık esnasında ciddi sağlık problemleri ile karşılaşabilir. Bebeklerde  gelişim geriliği   olan kişi bu hastalığı  hafif şekilde ve kısa sürede geçireceği hastalığı çok daha ağır ve uzun süre geçirebilir. Buda hem hayat konforunu bozabilir hem de iş gücü kaybına neden olabilir.

Bebeklerde  gelişim geriliği   tedavisi için yasal Uyarı: Unutmayın  Bebeklerde  gelişim geriliği  tedavisini tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan kişiler eczacılar veya diğer sağlık personeli gibi kişilerin ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Yarım doktor öldürür.  Aynı şekilde bir hasta Bebeklerde  gelişim geriliği  tedavisi  için başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz Bebeklerde  gelişim geriliği    tedavisi için   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın. Zaten  Bebeklerde  gelişim geriliği için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz detaylı Bebeklerde  gelişim geriliği  tedavisi  için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

 

Bebeklerde  gelişim geriliği   reçetesi

Bebeklerde  gelişim geriliği   reçetesi için yasal Uyarı: Unutmayın  Bebeklerde  gelişim geriliği   reçetesi   tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan eczacı sağlık personeli dahil diğer kişilerin  Bebeklerde  gelişim geriliği reçetesi yazarak  ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Aynı şekilde  Bebeklerde  gelişim geriliği     için  bir hasta başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Çünkü reçete hastanın kendisine özeldir. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz hekim tarafından yazılmış  Bebeklerde  gelişim geriliği reçetesi   yoksa   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın.  Zaten Bebeklerde  gelişim geriliği    için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz Bebeklerde  gelişim geriliği  örnek reçeteleri için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

Bu Bebeklerde  gelişim geriliği   reçete örnekleri sadece hekimler için yazılmış basit bir reçete örnekleridir.. Yoksa bu ilaçların isimleri, ilaçların kullanma dozları, veriliş şekilleri, dozları , yan etkileri  hastadan hastaya büyük oranda farklılık gösterebilir. Bu yüzden Bebeklerde  gelişim geriliği  reçetesi uzman bir hekim tarafından hastanın özelliklerine göre yazılmalıdır.

Bebeklerde  gelişim geriliği   Ameliyatı ne zaman yapılır ?

Bebeklerde  gelişim geriliği  tedavisinde Bebeklerde  gelişim geriliği ameliyatları   kullanılan tedavilerden biridir. Genelde  ilaç tedavisinin ve  diğer tedavilerin yeterice fayda vermediği durumlarda  Bebeklerde  gelişim geriliği    ameliyatı yapılır.  Bebeklerde  gelişim geriliği   ameliyatı yapılacaksa tecrübeli hekimler tarafından yapılmalıdır..  çünkü Bebeklerde  gelişim geriliği    ameliyatlarında  gerek hekime bağlı olarak gerekse hekimden bağımsız olsun çeşitli komplikasyonlar görülebilir.  Eğer hekiminiz Bebeklerde  gelişim geriliği   ameliyat tavsiye ediyorsa mutlaka o branşın uzmanı başka hekimlere danıştıktan sonra   Bebeklerde  gelişim geriliği ameliyatı olunması daha uygundur.

Bebeklerde  gelişim geriliği   Ameliyatı videosu

 

 

BEBEKLERDE  GELİŞİM GERİLİĞİ   VİDEOLARI, RESİMLERİ VE DİĞER GÖRSEL KONU ANLATIMLARI

Simnüzit  etkileyen faktörler nelerdir?

Bebeklerde  gelişim geriliği  sebepleri nelerdir?DİĞER MERAK EDİLEN SORULAR

Bebeklerde  gelişim geriliği  kimlerde sık görülür?

Genelde  Bebeklerde  gelişim geriliği  çocuk ve yetişkinlerde   ......     durumlara bağlı olarak sık görülür. Tabi ki kendine çok iyi bakan iyi beslenen şahıslarda da Bebeklerde  gelişim geriliği   görülebilir. Ama Bebeklerde  gelişim geriliği  kendine iyi bakan, iyi beslenen kişilerde sağlıklı bireylerde daha az oranda görülür.

 

Çocuklarda ve bebeklerde Bebeklerde  gelişim geriliği   görülür mü ?

Bebeklerde  gelişim geriliği  bebeklerde ve çocuklarda da yetişkinlerde olduğu gibi görülebilir. Bebeklerde  gelişim geriliği   tanı tedavisi belirtileri yine yetişkinlere benzerlik gösterdiği gibi bazen çok farklılıkta gösterebilir.. Sadece Bebeklerde  gelişim geriliği   tanı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, dozlar ve testler değişiklik gösterebilir. Bebeklerde  gelişim geriliği   çocuklardaki tanısında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından konmalıdır.

Bebeklerde  gelişim geriliği   nasıl oluşur ?

Değişik nedenlere bağlı boy ve vücudun gelişmesinin geri kalması  sonucu Bebeklerde  gelişim geriliği  oluşur. Bebeklerde  gelişim geriliği   bazen çok ağır seyredebileceği gibi bazen de çok hafif seyredebilir.  Bu durum kişinin bünyesine göre değişebilir. Genelde sağlıklı bir bünyeye sahip kişilerde Bebeklerde  gelişim geriliği  hafif seyrederken bünyesi zayıf olan kişilerde daha ağır seyreder.

 

Bebeklerde  gelişim geriliği    için  korunma yolları?

Bebeklerde  gelişim geriliği  gelişimini engellemek için çocuk yetişkinler iyi ve dengeli beslenmelidirler, çevre temizliğine ve bireysel temizliklerine azami dikkat etmeliler, sigara alkol ve dumanlı ortamlardan uzak durmalılar, gereğinde sağlıkları için aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmelidirler. Eğer ailede  Bebeklerde  gelişim geriliği    benzer şikayetlere sık rastlanılıyorsa doktor kontrolünün önemi Bebeklerde  gelişim geriliği   için bir kat daha artmaktadır.

 

Bebeklerde  gelişim geriliği  geçici midir?

Evet tedavi edilebilir nedenlere bağlı Bebeklerde  gelişim geriliği geliştiği için  genelde Bebeklerde  gelişim geriliği   uygun  tedavi ile tam düzelir ve  geçicidir. Ama bazen  Bebeklerde  gelişim geriliği  kronikleşebilir yada  tekrarlayabilir. Eğer Bebeklerde  gelişim geriliği   olan  hastalar hastalıklarının tekrar etmesini muhakkak hekimler tarafından iyi bir şekilde tedavi edilmelidirler.

 

 

Bebeklerde  gelişim geriliği  ilaçları

Diyet minarel vitamin   gibi destek detavilerr Bebeklerde  gelişim geriliği  tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardır. Tabi ki bunun dışında da Bebeklerde  gelişim geriliği   tedavisinde    doktorlarca kullanılabilecek bir çok alternatif ilaç vardır. Hastalar bu ilaçları kullanarak Bebeklerde  gelişim geriliği şikayetlerinde kurtulabilirler.

 

Bebeklerde  gelişim geriliği   tedavisinde ilaçsız öneriler nelerdir ?

Bebeklerde  gelişim geriliği  tedavisi için temel tedavi ilaç tedavisi olmakla birlikte hastalar kendi kişisel temizliklerine daha çok dikkat etmeliler, çevresel kirliliklerden uzak durarak, ayrıca iyi beslenerek Bebeklerde  gelişim geriliği   iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler.

 

Bebeklerde  gelişim geriliği  ilaçları nasıl kullanılır?

Bebeklerde  gelişim geriliği  için genelde hem şikayetleri hafifletecek hem de Bebeklerde  gelişim geriliği   için tam düzelme sağlayan ilaçlar kullanılır. Bebeklerde  gelişim geriliği ilaçları ağızdan (oral), damardan (intravenöz), kas içi (intramüskükler),    kullanılır.  

 

Bebeklerde  gelişim geriliği ilaçsız doğal tedavisi?

Bebeklerde  gelişim geriliği  ilaç tedavisi ile daha hızlı ve etkili şekilde düzelir. hastalar daha erken normal hayatlarına dönebilirler. Bebeklerde  gelişim geriliği    için İlaçsız tedavi etkisiz kalabilir ve hasta için ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle Bebeklerde  gelişim geriliği   için temel tedavinin ilaç tedavisi olduğu unutulmamalı ama diğer önerilerle Bebeklerde  gelişim geriliği   için iyileşme süreci hızlandırılabilir.

 

Bebeklerde  gelişim geriliği testleri

Bebeklerde  gelişim geriliği    testleri tanı ve takibi  için kullanılır. En çok kullanılan Bebeklerde  gelişim geriliği   testleri kan testleridir. Bunlar bazen Bebeklerde  gelişim geriliği   olsa bile normal sonuçlar olabilir. O yüzden testler her zaman tam güvenilir değildir. Diğer muayene bulguları ve şikayetler önem kazanır.

 

Gebelikte   Bebeklerde  gelişim geriliği

Bebeklerde  gelişim geriliği   normal dönemde görüldüğü gibi gebelik döneminde de görülür. Tüm özellikleri Bebeklerde  gelişim geriliği   olan  normal yetişkinlere benzerdir. Önemli olan Bebeklerde  gelişim geriliği   tedavisinde bebeğe zarar vermeyecek anne sütünü bozmayacak ilaçları tercih etmektir bunun dışındaki özellikler değişmez.

 

Bebeklerde  gelişim geriliği  bulaşıcı mıdır. Bebeklerde  gelişim geriliği nasıl bulaşır ?

Hayır Bebeklerde  gelişim geriliği.....  bulaşıcı bir hastalık değildir, nefesle , dokunmakla, öpmekle,  aynı eşyaları kullanmakla, aynı kaptan yemek yemekle, aynı ortamda bulunmakla ve bunun gibi nedenlerle bulaşmaz.

 

 

Bitkisel Bebeklerde  gelişim geriliği  tedavisi nedir ?

Daha öncede belirttiğimiz gibi Bebeklerde  gelişim geriliği  için temel tedavi doktorunuzun vereceği ilaçlar oluşturur. Hiç bir tedavi doktorunuzun verdiği Bebeklerde  gelişim geriliği tedavisinin yerini tutamaz ve tedaviyi terk etmeye mazeret olamaz.  Diğer alternatif bitkisel, diğer tedavileri (Ayurveda , Akupunktur , Geleneksel Anadolu Halk Hekimliği , Herbalism , Hipertermi , Siddha , Unani , Bitkisel tıp , Geleneksel Moğol Tıbbı , Çigong, Tui Na, Yoga , Ortomoleküler tıp, Oksijen terapisi , Ozon terapisi , Detoksifikasyon terapisi , Aromaterapi , Şelasyon terapisi , Homeopati , Kiropraktik , Osteopati , Diyet takviyesi , Elektromanyetik alanlar , Masaj , Reiki , Terapötik Dokunuş , Johrei , Manyetik Terapi , Ses Enerjisi Terapisi , Işık Terapisi , Aleksandr Tekniği , Refleksoloji , Feldenkrais Metodu , Craniosakral Terapi , Rolfing , Nöral Terapi , Hipnoz .. ) dünyada gelişmiş ülkelerde dahi özellikle bitkisel tedavi bazen Bebeklerde  gelişim geriliği  tedavisi için kullanılmaktadır. Ama bu tedavilerin bazıları Bebeklerde  gelişim geriliği   için sadece destek amacıyla bu işin ehli gerçekten eğitimini almış profesyonel kişilerce yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde Bebeklerde  gelişim geriliği   için  bu tür tedavileri verecek düzeyde eğitime ve olanaklara sahip kişiler çok  çok azdır. Özellikle sürekli olarak televizyon programlarında reklam veren ve her şeyi bitki taş vb gibi şeylerle iyileştireceğini söyleyen doktor, profesör gibi sıfatlar kullanan genellikle gümüş yüzük takan ve insanların dini duygularını da sömüren kişilerden uzak durulmalıdır.  aksi takdirde Bebeklerde  gelişim geriliği    hastaları tedavi olayım derken  çok ciddi zehirlenmelere maruz kalabilirler. 2 tutam şu ottan 2 tutam bu ottan karışımlarla hastalar düzelseydi zaten  tıp diye bir şey olmazdı. Tıp doktorları da Bebeklerde  gelişim geriliği    için  alternatif tedavilere karşı değiller sadece profesyonel olmayan kişilerce ve doğru şekilde suiistimal amacıyla kullanılmasından yakınmaktadırlar.

 

www.saglikmeydani.com

Anahtar kelimeler: Bebeklerde  gelişim geriliği     tedavisi, Düşük   Bebeklerde  gelişim geriliğiin tedavisi,       Bebeklerde  gelişim geriliği aku,t  alerjik   alerji Bebeklerde  gelişim geriliği,  Ameliyatları  Bebeklerde  gelişim geriliği   alerji.   Bebeklerde  gelişim geriliği      tedavi,   Bebeklerde  gelişim geriliği  alerjisi,   allerjik Bebeklerde  gelişim geriliği,     alerjık Bebeklerde  gelişim geriliği Ameliyatı,     Bebeklerde  gelişim geriliği    hastalıgı,      Bebeklerde  gelişim geriliği    hastalıkları, Bebeklerde  gelişim geriliği ne iyi gelir. Bebeklerde  gelişim geriliği kesin çözüm,  Bebeklerde  gelişim geriliği nasıl düzelir,    Bebeklerde  gelişim geriliği   nasıl gelişir.   Bebeklerde  gelişim geriliği   nedır,,     Bebeklerde  gelişim geriliği      ilaci,   kronik Bebeklerde  gelişim geriliği Bebeklerde  gelişim geriliği   başlangıcı tedavisi   Bebeklerde  gelişim geriliğia kesin çözüm, ,    Bebeklerde  gelişim geriliği  için   belirtiler ve hastalıklar ,   Bebeklerde  gelişim geriliği   ilaclari,    Bebeklerde  gelişim geriliği     tedavisi ilaçları,    Bebeklerde  gelişim geriliği    bitkisel,    yenidoğanlarda Bebeklerde  gelişim geriliği,  Bebeklerde  gelişim geriliği   tedavisi ,Bebeklerde  gelişim geriliği    hastalığı duası, Bebeklerde  gelişim geriliği   duası,,,,  bebeklerde Bebeklerde  gelişim geriliği,,    çocuklarda Bebeklerde  gelişim geriliği,,      Bebeklerde  gelişim geriliği bitkisel tedavi,    Bebeklerde  gelişim geriliği      alerji tedavisi ,   alerji Bebeklerde  gelişim geriliği     tedavisi,   çocuk Bebeklerde  gelişim geriliği    ,   Bebeklerde  gelişim geriliği     çocuk,    Bebeklerde  gelişim geriliği    krizi,    bebeklerde Bebeklerde  gelişim geriliği,      Bebeklerde  gelişim geriliği   bitkisel tedavisi,    kronik Bebeklerde  gelişim geriliği    , Bebeklerde  gelişim geriliği     tedavisi,    bitkisel   bitkisel Bebeklerde  gelişim geriliği    tedavisi,     Bebeklerde  gelişim geriliğiın bitkisel tedavisi,      bitkilerle Bebeklerde  gelişim geriliği  tedavisi ,      akut   Bebeklerde  gelişim geriliği    alerjik belirtileri,     alerjik Bebeklerde  gelişim geriliği     belirtileri,    çocuk Bebeklerde  gelişim geriliğiı,      alerjik Bebeklerde  gelişim geriliğiın belirtileri ,      akut    Bebeklerde  gelişim geriliği     hastasi,   allerjik Bebeklerde  gelişim geriliği      belirtileri,    Bebeklerde  gelişim geriliği     hastalari,    Bebeklerde  gelişim geriliği     alerji belirtileri,    alerji Bebeklerde  gelişim geriliği      belirtileri ,   akut  Bebeklerde  gelişim geriliği     şifalı bitkiler,    şifalı bitkiler Bebeklerde  gelişim geriliği ,    kronik Bebeklerde  gelişim geriliği     çocukta,  Bebeklerde  gelişim geriliği  Bebeklerde  gelişim geriliği    şifalı bitki ,  Bebeklerde  gelişim geriliği     astimin belirtileri,,    Bebeklerde  gelişim geriliği     için şifalı bitkiler,    Bebeklerde  gelişim geriliği    hastalığı tedavisi,    Bebeklerde  gelişim geriliğie   iyi gelen bitkiler,    Bebeklerde  gelişim geriliği     hastalığının tedavisi ,   Bebeklerde  gelişim geriliği    hastanesi,       Bebeklerde  gelişim geriliği    hastaligi nedir,    Bebeklerde  gelişim geriliği     hastaligi belirtileri ,   Bebeklerde  gelişim geriliği     bronşit belirtileri,    bronşit Bebeklerde  gelişim geriliği    belirtileri,    Bebeklerde  gelişim geriliği    hastaliginin belirtileri,    Bebeklerde  gelişim geriliği    baslangici ,     çocuklarda Bebeklerde  gelişim geriliği   tedavisi,    Bebeklerde  gelişim geriliği    testi,    bebeklerde Bebeklerde  gelişim geriliği   tedavisi,    Bebeklerde  gelişim geriliği    makinası ,   Bebeklerde  gelişim geriliği   öksürüğü  ,  kronik Bebeklerde  gelişim geriliği,    alerjik Bebeklerde  gelişim geriliği   nedir ,   Bebeklerde  gelişim geriliği     belirtileri nelerdir,    kronik Bebeklerde  gelişim geriliği,   Bebeklerde  gelişim geriliği     alerjisi nedir,    bebeklerde Bebeklerde  gelişim geriliği     belirtileri ,   Bebeklerde  gelişim geriliği   testleri ,   ahmet maranki Bebeklerde  gelişim geriliği  Bebeklerde  gelişim geriliği   atakları ,   Bebeklerde  gelişim geriliği    doktorları ,   Bebeklerde  gelişim geriliği   ilaçları isimleri ,   Bebeklerde  gelişim geriliğia bitkisel çözüm ,    Bebeklerde  gelişim geriliği    bronşiale,   Bebeklerde  gelişim geriliği     bronşit,   bitkisel tedavi  ,  Bebeklerde  gelişim geriliği   nedir,    çocuklarda Bebeklerde  gelişim geriliği,m    Bebeklerde  gelişim geriliği   ve tedavisi ,   Bebeklerde  gelişim geriliği    atağı  , alerjik Bebeklerde  gelişim geriliği   neden olur,    Bebeklerde  gelişim geriliği    nedir nasıl tedavi edilir,    kronik Bebeklerde  gelişim geriliği   bronşit tedavisi,    sinirsel Bebeklerde  gelişim geriliği  Bebeklerde  gelişim geriliği   ölümcülmüdür ,    Bebeklerde  gelişim geriliği     tedavisi nasıl olur,    alerjik reaksiyon tedavisi ,   Bebeklerde  gelişim geriliği    tedavi merkezleri,    alerjik Bebeklerde  gelişim geriliği     belirtileri  nelerdir,   alerjik Bebeklerde  gelişim geriliği     nedenleri ,   Bebeklerde  gelişim geriliği     hastalığı geçermi ,   Bebeklerde  gelişim geriliği   sprey isimleri  ,    alarjik Bebeklerde  gelişim geriliği    Ameliyatı,    çocuklarda alerjik Bebeklerde  gelişim geriliği     belirtileri,     Bebeklerde  gelişim geriliği    geçicimidir,    çocuklarda alerjik kronik Bebeklerde  gelişim geriliği ,   Bebeklerde  gelişim geriliği    tedavisi  ,   alerjik Bebeklerde  gelişim geriliği   bronşit tedavisi ,    çocuklarda Bebeklerde  gelişim geriliği      hastalığı,    Bebeklerde  gelişim geriliği      ve öksürük,    Bebeklerde  gelişim geriliği    ilaçları nelerdir,    Bebeklerde  gelişim geriliği     bronşit hastalığı,    Bebeklerde  gelişim geriliği     tedavi yöntemleri  ,  kronik Bebeklerde  gelişim geriliği      nedir,    alerji tedavi yöntemleri ,   kronik Bebeklerde  gelişim geriliği    ,  Bebeklerde  gelişim geriliği      hastalığı için şifalı bitkiler,     Bebeklerde  gelişim geriliğia    faydalı bitkiler,    Bebeklerde  gelişim geriliğiın   tedavisi varmı ,    Bebeklerde  gelişim geriliği    bronşit ilaçları,      Bebeklerde  gelişim geriliği    tedavisi varmı ,     Bebeklerde  gelişim geriliği    başlangıcı tedavisi ,   Bebeklerde  gelişim geriliğia kesin çözüm,    kronik Bebeklerde  gelişim geriliği     tedavisi ,   Bebeklerde  gelişim geriliği      krizi belirtileri,    Bebeklerde  gelişim geriliği      belirtileri ve tedavisi  ,  ahmet maranki Bebeklerde  gelişim geriliği     tedavisi,    Bebeklerde  gelişim geriliği     alerji testi  ,  Bebeklerde  gelişim geriliği    tedavisi için şifalı bitkiler ,    Bebeklerde  gelişim geriliği    nasıl tedavi edilir  ,   nefes darlığı Bebeklerde  gelişim geriliği     alerji nasıl tedavi edilir ,    Bebeklerde  gelişim geriliği     tedavisinde şifalı bitkiler ,   Bebeklerde  gelişim geriliği   atak tedavisi ,  Bebeklerde  gelişim geriliği    ve belirtileri ,   Bebeklerde  gelişim geriliği     tedavisinde kullanılan bitkiler,    bronşit hastalığı tedavisi ,   Bebeklerde  gelişim geriliği    tedavisi şifalı bitkiler,     maranki Bebeklerde  gelişim geriliği   tedavisi ,  Bebeklerde  gelişim geriliği ilk yardım ,    Bebeklerde  gelişim geriliği    öldürürmü ,    Bebeklerde  gelişim geriliği     çeşitleri,    Bebeklerde  gelişim geriliği     krizi tedavisi ,    Bebeklerde  gelişim geriliği    aşısı ,   alerjik Bebeklerde  gelişim geriliği   ilaçları ,   alerjik Bebeklerde  gelişim geriliği   bronşit,    Bebeklerde  gelişim geriliği    spreyleri , Bebeklerde  gelişim geriliği    en iyi ilaç,  Bebeklerde  gelişim geriliği iyi gelen ilaçlar,   Bebeklerde  gelişim geriliği  krem merhem şampuanı,  Bebeklerde  gelişim geriliği   iyi gelen ilaç ,   bebeklerde Bebeklerde  gelişim geriliği    bronşit ,   Bebeklerde  gelişim geriliği   bronşit şifalı bitkiler ,    çocuklarda Bebeklerde  gelişim geriliği   bronşit ,   Bebeklerde  gelişim geriliği   hastalığının nedenleri ,     bebeklerde alerjik Bebeklerde  gelişim geriliği ,   Bebeklerde  gelişim geriliği   için bitkisel tedavi ,,    Bebeklerde  gelişim geriliği    geçermi,     Bebeklerde  gelişim geriliği   doğal tedavi ,   Bebeklerde  gelişim geriliği   tedavileri ,  Bebeklerde  gelişim geriliği son gelişmeler

 

 

 

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder