gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

Sorularla BÜYÜME GELİŞME GERİLİĞİ

27 Mart 2013 Çarşamba 21:09
Bu haber 2347 kez okundu

Büyüme gelişme geriliği nedir? Büyüme gelişme geriliği kısacası boy kısalığı ve gelişme geriliği olarak tanımlanır . Verdiği rahatsızlık nedeniyle bir yada birden çok organı etkileyebilen, hastalarda büyük rahatsızlığa neden olan çeşitli nedenler nedeniyle gelişen ,kişiden kişiye farklı bulgu ve belirtiler gösterebilen doktorlar tarafından tedavi edilebilen toplumda sık rastlanılan bir hastalıktır.

Sorularla  BÜYÜME GELİŞME GERİLİĞİ
 Büyüme gelişme geriliği  nedir?

Büyüme gelişme geriliği    kısacası     boy kısalığı ve gelişme geriliği   olarak tanımlanır . Verdiği rahatsızlık nedeniyle  bir yada   birden çok organı etkileyebilen, hastalarda büyük rahatsızlığa neden olan   çeşitli  nedenler  nedeniyle  gelişen ,kişiden kişiye farklı bulgu ve belirtiler gösterebilen doktorlar tarafından tedavi edilebilen  toplumda sık rastlanılan bir hastalıktır.

 

Büyüme gelişme geriliği  nasıl bir hastalıktır?

Büyüme gelişme geriliği   beslenme bozuklukları, malobsorbsiyon, bağırsak parazitleri, hormonal nedenler, ailevi nedenler, kr. hastalıklar gibi değişik sebeplere  bağlı gelişen ve genelde tedavi ile tam olarak düzelen ama bazen de tekrarlayabilen bir hastalıktır. Büyüme gelişme geriliği  mutlaka doktorlar tarafından ilaçla tedavi edilmelidir. Yoksa Büyüme gelişme geriliği  ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka Büyüme gelişme geriliği  iyi bir şekilde tedavi  edilmelidir.

 

Büyüme gelişme geriliği  çeşitleri nelerdir.

Akut Büyüme gelişme geriliği

Büyüme gelişme geriliği  genel olarak akut  Büyüme gelişme geriliği   ve   kronik  Büyüme gelişme geriliği  tipi olarak iki tipten oluşur.  akut  Büyüme gelişme geriliği  1-6 haftadan kısa sürerken   ve   kronik  Büyüme gelişme geriliği  tipi 6 haftadan daha uzun sürer.   akut  Büyüme gelişme geriliği   belirtileri   ve   kronik  Büyüme gelişme geriliği  belirtileri   genelde  farklılık gösterir.. akut  Büyüme gelişme geriliği   nedenleri   ve   kronik  Büyüme gelişme geriliği  nedenleri   genelde  farklı olabilir..  akut  Büyüme gelişme geriliği   tedavisi   ve   kronik  Büyüme gelişme geriliği  tedavisi farlı şekilde olabilir.  

 

 

Büyüme gelişme geriliği  nedenleri nelerdir?

Büyüme geriliği, beslenme bozuklukları, malobsorbsiyon, bağırsak parazitleri, hormonal nedenler, ailevi nedenler, kr. hastalıklar gibi değişik sebeplere bağlı ortaya çıkabilir.

** En sık ailevi ve beslenmedir.

** Büyümeyi; kalıtım, hormonlar ve çevresel faktörler etkiler.

   Kısa boy:

 Çıplak ayakla ölçü len boyun, o yaş ve cinse göre normal büyüme eğrilerinin alt sınırlarında ( 10 persentil altı) olmasıdır. Ama daha çok 3 Percentil altı ise tetkik edilir.

   Yetersiz büyüme hızı:

Yıllık boy artımının yaşa göre normalden az olması durumudur. 

   Normal büyüme hızı/yıl ve yetersiz büyüme hızı (yılık):

 2. yılda: 10 cm, < 8 cm , 3.-4. yılda 7 cm, < 7 cm, 5.-6. yılda: 6 cm,  < 6 cm, 6 yılda:-puberte:  5 cm  < 4.5 cm

HEDEF BOY:

Kız çocuk= {(Anne boyu) + (Baba boyu-13)}/2 , Erkek çocuk= {(Baba boyu) + (Anne boyu+13)}/2. Normal çocuğun boyu:  ± 5cm aralığında olmalıdır.

Büyüme gelişme geriliği  belirtileri (belirtisi) nelerdir?

     Ailevi boy kısalığı belirtileri:

 Bu çocukların anne, baba veya yakın akrabaları da kısa boyludur. Akranlarından kısa olarak, büyüme eğrilerinin alt hudutlarında büyürler. Ancak bulundukları eğriden daha alt eğriye düşmezler. Ergenlik çağında boyları uzar anne-baba boy ortalamalarına ulaşırlar.

   Yapısal büyüme geriliği ve puberte gecikmesi belirtileri:

Beraber olan büyüme, iskelet ve cinsel gelişim geriliğidir. Fizyolojik olarak kabul edilir. Altta patoloji yoktur. Geç olmasına rahmen ergenliğe girip normal boylarına ulaşırlar. Puberteye kadar büyüme eğrisi alt sınırlarda puberte döneminde 3 percentil altındadır. En sık erkeklerde görülür ve bu çocuklar genelde zayıftır ve sık rastlanılan bir durumdur.

     GH eksikliği belirtileri:

Normal büyüyen bir çocukta, boy uzamasında duraklama veya yavaşlama saptanır. Yaşıtlarından geri kalmaya başlar. GH eksikliği olan bir çocuk kısa boyludur. Ama vucudunda orantısızlık yoktur. Bu çocuklar hafif kilolu, yüzleri yaşlarına göre küçük çocuklardır.  Ergenliğe de geç girerler. Eğer bir çocukta hem boy kısa, hem de kilo azsa GH eksikliği düşünmeden önce diğer nedenler araştırılmalıdır. Bu çocukların kilo almaları halinde, büyümeleri hızlanabilir.

      Orantısız boy belirtileri :

Bazen bacaklar, bazen de kollar kısadır. Baş büyük olabilir. En sık rastlanılan tipi akondroplazidir. Kandaki büyüme hormon seviyeleri ve salgılanmaları normaldir. Ama kemiklerin büyüme hormonuna cevabı azdır. Boylarını uzatmak için etkin bir tedavi şekli yoktur.

       Turner send belirtileri: El ve ayaklarda şişlik, kısa ve kalın boyun vardır. Büyümede yavaşlama ise çocukluk çağının daha ileri yaşlarında ortaya çıkar. Erişkin çağda infertilite şikayetlerle başvururlar.

Büyüme gelişme geriliği  tanısı nasıl konulur?

Büyüme gelişme geriliği   tanısı  fizik muayene, laboratuar testleri ve diğer testler ile tanısı tecrübeli doktorlar tarafından rahatlıkla konulur. Büyüme gelişme geriliği  tanısı laboratuar testleri ve diğer testler normal olduğunda sadece fizik muayeneye göre bile tanısı konulabilir. Tanıda en önemli kriter  öykü ve tetkiklerdir.

        ** DİKKAT: Bazı ilaç firmalarının dağıttığı persentil tablolarının değerleri yüksektir.

            Tedavi yaklaşımı

       Büyüme hızı  >4cm/yıl ve kemik yaşı normalse:

Ailevi boy kısalığı düşünülür. Kemik yaşı geri ise : Bu beslenmeye bağlıdır.

       Büyüme hızı  <4cm/yıl ve kemik yaşı normalse:

Ailevi boy kısalığı düşünülür. Kemik yaşı geri ise: Tiroid hormonlarına bakılır. Hormonlar normalse endokrinoloğa gönderilmelidir.

                   Orantılı boy kısalığı:

            Boy yaşı ve kemik yaşı uyumlu ise:

 Ailevi boy kısalığıdüşünülür.

          Boy yaşı ve kemik yaşı uyumlu değil ise:

hipotiroidi, beslenme (en sık), GH eksikliği düşünülebilir.

Öyküde araştırılması gereken bilgiler:

 Eski boy ölçümleri, anne-baba-kardeş boylarının ölçümü, anne ve babanın puberteye giriş zamanları, annede menarş, babada boy uzamasının hızlandığı ve tamamlandığı yaş, boy kısalığının başlama zamanı, doğum kilosu, sistem sorgusu; gastrointestinal (ishal, kusma, karın ağrısı vb.), solunum (uyku apnesi, yineleyen akciğer enfeksiyonlar), üriner (poliüri, polidipsi), sosyal öykü, aile yapısı, yeme bozukluğu (anoreksiya, bulimia) vb.

Yapılacaklar işlemler:

Anne baba boyu tayini, boy yaşı tayini ve  kemik yaşı tayini.

İstenecek tetkikler:

Kemik yaşı (sol el ve el bileği), sella grafisi, TK (talesemi vb.), sedim, TİT (İYE, ph sına dikkat! Alkali ise RTA?), BK (Kan şekeri, üre, kreatinin, Na, K, Cl, Ca, P, alkalen fosfataz, albumin, ALT, AST…vb), gaitada sindirim, gaitada parazit, gaita kültürü, PPD, çölyak, hepatit markırları, T3, T4, TSH, batın USG istenir. Ayrıca gereğinde kan gazları, göz ve gözdibi muayenesi, kanda ve idrarda aminoasitler , amonyak, laktat, piruvat  istenebilir.

    

   Büyüme hormonu eksikliği düşünülen bir çocukta tanı:

 Büyüme hormonu testleri yapılarak konur. GH çocukluk çağında gece uykuda pikler halinde salgılandığı için, sabah alınan kan örneği bir anlam ifade etmez. O yüzden gereksiz GH istenmemelidir.

     Kemik yaşı tayini:

 Greulich-pyle atlası

kullanılarak radyoloğa gerek kalmadan tüm hekimler kemik yaşı tayinini rahatlıkla yapılabilir. Bu İnternetten indirilebilir.

Büyüme gelişme geriliği   tedavisi nasıl olur

Tedavide 3-6 ay sürecek vitamin, mineral (çinko, demir, ca, D vit ) desteği verilebilir. Gereksiz uzun süre destek tedavisi verilmemelidir. Aileye diyetin bu destek tedavisinden daha önemli olduğu anlatılmalı ve hastanın 3-6 aylık persantil takipleri yapılmalıdır. Ayrıca parazit eradikasyonu için tek sefer tedavi verilebilir.

        Büyüme gelişme geriliği Diyet:

Çocukların şekerli yiyecekler, gofret, cips, kola gibi besleyici değeri düşük yiyeceklerden uzak tutulmalıdır. Verilecekse yemeklerden sonra verilmelidir. Sadece evdeki normal yemekleri yemelidir.

    Büyüme gelişme geriliği  Erken pubertede tedavi:

 Erken puberte kızlarda 8 yaş erkeklerde 9 yaşından önce puberte bulgularının başlamasıdır. Bu tür hastalar puberte geciktirilerek boy en çok  2-4 cm daha uzun olması sağlanabilir. Ama bu tedavi hala tartışmalıdır ve bir çok hekim bu tedaviyi etik bulmamaktadır.

       ** Geç puberte kızlarda 13 yaş erkeklerde 14 yaşa kadar puberte bulgularının başlamamasıdır.

Ca +2 ve D vit:

CALSİMAX D3  EF 40 TABLET  (1000mg Ca, 880 IU D vit içerir.)

 Büyüme gelişme geriliği  Multivitamin:

Vİ-MİNERAL ÇİĞNEME TABLETİ

Büyüme gelişme geriliği  Çinko:

 ZİNCO® 15mg/5ml 100 ml ŞURUP, 30mg/5ml 100 ml FORT ŞURUP ,  50mg 40 KAPSÜL

Büyüme gelişme geriliği Mebendazol:

VERMAZOL ® 100 mg 30 ÇİĞNEME TABLETİ

           Doz: Çocuk ve yetişkin: 2x100 mg 3 gün kullanılır. ( Tenya hariç tüm parazitleri elemine eder.)

**  Bu çocuklarada destek amaçlı beslenme solusyonları verilebililir.

** Bu destek tedavisi en fazla 3-6 ay kontrollü olarak verilebilir.

     ** Gereğinde demir tedavisi verilebilir. Ayrıca aile kaya tuzu kullanıyorsa normal iyotlu tuz kullanması ve diyete azami dikkat etmesi önerilir.

Büyüme gelişme geriliği   geç tedavi edilirse Büyüme gelişme geriliği olan kişi hastalık esnasında ciddi sağlık problemleri ile karşılaşabilir. Büyüme gelişme geriliği   olan kişi bu hastalığı  hafif şekilde ve kısa sürede geçireceği hastalığı çok daha ağır ve uzun süre geçirebilir. Buda hem hayat konforunu bozabilir hem de iş gücü kaybına neden olabilir.

Büyüme gelişme geriliği   tedavisi için yasal Uyarı: Unutmayın  Büyüme gelişme geriliği  tedavisini tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan kişiler eczacılar veya diğer sağlık personeli gibi kişilerin ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Yarım doktor öldürür.  Aynı şekilde bir hasta Büyüme gelişme geriliği  tedavisi  için başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz Büyüme gelişme geriliği    tedavisi için   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın. Zaten  Büyüme gelişme geriliği için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz detaylı Büyüme gelişme geriliği  tedavisi  için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

 

Büyüme gelişme geriliği   reçetesi

Büyüme gelişme geriliği   reçetesi için yasal Uyarı: Unutmayın  Büyüme gelişme geriliği   reçetesi   tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan eczacı sağlık personeli dahil diğer kişilerin  Büyüme gelişme geriliği reçetesi yazarak  ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Aynı şekilde  Büyüme gelişme geriliği     için  bir hasta başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Çünkü reçete hastanın kendisine özeldir. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz hekim tarafından yazılmış  Büyüme gelişme geriliği reçetesi   yoksa   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın.  Zaten Büyüme gelişme geriliği    için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz Büyüme gelişme geriliği  örnek reçeteleri için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

Bu Büyüme gelişme geriliği   reçete örnekleri sadece hekimler için yazılmış basit bir reçete örnekleridir.. Yoksa bu ilaçların isimleri, ilaçların kullanma dozları, veriliş şekilleri, dozları , yan etkileri  hastadan hastaya büyük oranda farklılık gösterebilir. Bu yüzden Büyüme gelişme geriliği  reçetesi uzman bir hekim tarafından hastanın özelliklerine göre yazılmalıdır.

Büyüme gelişme geriliği   Ameliyatı ne zaman yapılır ?

Büyüme gelişme geriliği  tedavisinde Büyüme gelişme geriliği ameliyatları   kullanılan tedavilerden biridir. Genelde  ilaç tedavisinin ve  diğer tedavilerin yeterice fayda vermediği durumlarda  Büyüme gelişme geriliği    ameliyatı yapılır.  Büyüme gelişme geriliği   ameliyatı yapılacaksa tecrübeli hekimler tarafından yapılmalıdır..  çünkü Büyüme gelişme geriliği    ameliyatlarında  gerek hekime bağlı olarak gerekse hekimden bağımsız olsun çeşitli komplikasyonlar görülebilir.  Eğer hekiminiz Büyüme gelişme geriliği   ameliyat tavsiye ediyorsa mutlaka o branşın uzmanı başka hekimlere danıştıktan sonra   Büyüme gelişme geriliği ameliyatı olunması daha uygundur.

Büyüme gelişme geriliği   Ameliyatı videosu

 

 

BÜYÜME GELİŞME GERİLİĞİ   VİDEOLARI, RESİMLERİ VE DİĞER GÖRSEL KONU ANLATIMLARI

Simnüzit  etkileyen faktörler nelerdir?

Büyüme gelişme geriliği  sebepleri nelerdir?

Büyüme gelişme geriliği Boyun uzamasında başlıca diğer etkenler nelerdir?

DİĞER MERAK EDİLEN SORULAR

Büyüme gelişme geriliği  kimlerde sık görülür?

Genelde  Büyüme gelişme geriliği  çocuk ve yetişkinlerde   ......     durumlara bağlı olarak sık görülür. Tabi ki kendine çok iyi bakan iyi beslenen şahıslarda da Büyüme gelişme geriliği   görülebilir. Ama Büyüme gelişme geriliği  kendine iyi bakan, iyi beslenen kişilerde sağlıklı bireylerde daha az oranda görülür.

 

Çocuklarda ve bebeklerde Büyüme gelişme geriliği   görülür mü ?

Büyüme gelişme geriliği  bebeklerde ve çocuklarda da yetişkinlerde olduğu gibi görülebilir. Büyüme gelişme geriliği   tanı tedavisi belirtileri yine yetişkinlere benzerlik gösterdiği gibi bazen çok farklılıkta gösterebilir.. Sadece Büyüme gelişme geriliği   tanı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, dozlar ve testler değişiklik gösterebilir. Büyüme gelişme geriliği   çocuklardaki tanısında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından konmalıdır.

Büyüme gelişme geriliği   nasıl oluşur ?

Değişik nedenlere bağlı boy ve vücudun gelişmesinin geri kalması  sonucu Büyüme gelişme geriliği  oluşur. Büyüme gelişme geriliği   bazen çok ağır seyredebileceği gibi bazen de çok hafif seyredebilir.  Bu durum kişinin bünyesine göre değişebilir. Genelde sağlıklı bir bünyeye sahip kişilerde Büyüme gelişme geriliği  hafif seyrederken bünyesi zayıf olan kişilerde daha ağır seyreder.

 

Büyüme gelişme geriliği    için  korunma yolları?

Büyüme gelişme geriliği  gelişimini engellemek için çocuk yetişkinler iyi ve dengeli beslenmelidirler, çevre temizliğine ve bireysel temizliklerine azami dikkat etmeliler, sigara alkol ve dumanlı ortamlardan uzak durmalılar, gereğinde sağlıkları için aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmelidirler. Eğer ailede  Büyüme gelişme geriliği    benzer şikayetlere sık rastlanılıyorsa doktor kontrolünün önemi Büyüme gelişme geriliği   için bir kat daha artmaktadır.

 

Büyüme gelişme geriliği  geçici midir?

Evet tedavi edilebilir nedenlere bağlı Büyüme gelişme geriliği geliştiği için  genelde Büyüme gelişme geriliği   uygun  tedavi ile tam düzelir ve  geçicidir. Ama bazen  Büyüme gelişme geriliği  kronikleşebilir yada  tekrarlayabilir. Eğer Büyüme gelişme geriliği   olan  hastalar hastalıklarının tekrar etmesini muhakkak hekimler tarafından iyi bir şekilde tedavi edilmelidirler.

 

 

Büyüme gelişme geriliği  ilaçları

Diyet minarel vitamin   gibi destek detavilerr Büyüme gelişme geriliği  tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardır. Tabi ki bunun dışında da Büyüme gelişme geriliği   tedavisinde    doktorlarca kullanılabilecek bir çok alternatif ilaç vardır. Hastalar bu ilaçları kullanarak Büyüme gelişme geriliği şikayetlerinde kurtulabilirler.

 

Büyüme gelişme geriliği   tedavisinde ilaçsız öneriler nelerdir ?

Büyüme gelişme geriliği  tedavisi için temel tedavi ilaç tedavisi olmakla birlikte hastalar kendi kişisel temizliklerine daha çok dikkat etmeliler, çevresel kirliliklerden uzak durarak, ayrıca iyi beslenerek Büyüme gelişme geriliği   iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler.

 

Büyüme gelişme geriliği  ilaçları nasıl kullanılır?

Büyüme gelişme geriliği  için genelde hem şikayetleri hafifletecek hem de Büyüme gelişme geriliği   için tam düzelme sağlayan ilaçlar kullanılır. Büyüme gelişme geriliği ilaçları ağızdan (oral), damardan (intravenöz), kas içi (intramüskükler),    kullanılır.  

 

Büyüme gelişme geriliği ilaçsız doğal tedavisi?

Büyüme gelişme geriliği  ilaç tedavisi ile daha hızlı ve etkili şekilde düzelir. hastalar daha erken normal hayatlarına dönebilirler. Büyüme gelişme geriliği    için İlaçsız tedavi etkisiz kalabilir ve hasta için ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle Büyüme gelişme geriliği   için temel tedavinin ilaç tedavisi olduğu unutulmamalı ama diğer önerilerle Büyüme gelişme geriliği   için iyileşme süreci hızlandırılabilir.

 

Büyüme gelişme geriliği testleri

Büyüme gelişme geriliği    testleri tanı ve takibi  için kullanılır. En çok kullanılan Büyüme gelişme geriliği   testleri kan testleridir. Bunlar bazen Büyüme gelişme geriliği   olsa bile normal sonuçlar olabilir. O yüzden testler her zaman tam güvenilir değildir. Diğer muayene bulguları ve şikayetler önem kazanır.

 

Gebelikte   Büyüme gelişme geriliği

Büyüme gelişme geriliği   normal dönemde görüldüğü gibi gebelik döneminde de görülür. Tüm özellikleri Büyüme gelişme geriliği   olan  normal yetişkinlere benzerdir. Önemli olan Büyüme gelişme geriliği   tedavisinde bebeğe zarar vermeyecek anne sütünü bozmayacak ilaçları tercih etmektir bunun dışındaki özellikler değişmez.

 

Büyüme gelişme geriliği  bulaşıcı mıdır. Büyüme gelişme geriliği nasıl bulaşır ?

Hayır Büyüme gelişme geriliği.....  bulaşıcı bir hastalık değildir, nefesle , dokunmakla, öpmekle,  aynı eşyaları kullanmakla, aynı kaptan yemek yemekle, aynı ortamda bulunmakla ve bunun gibi nedenlerle bulaşmaz.

 

 

Bitkisel Büyüme gelişme geriliği  tedavisi nedir

Daha öncede belirttiğimiz gibi Büyüme gelişme geriliği  için temel tedavi doktorunuzun vereceği ilaçlar oluşturur. Hiç bir tedavi doktorunuzun verdiği Büyüme gelişme geriliği tedavisinin yerini tutamaz ve tedaviyi terk etmeye mazeret olamaz.  Diğer alternatif bitkisel, diğer tedavileri (Ayurveda , Akupunktur , Geleneksel Anadolu Halk Hekimliği , Herbalism , Hipertermi , Siddha , Unani , Bitkisel tıp , Geleneksel Moğol Tıbbı , Çigong, Tui Na, Yoga , Ortomoleküler tıp, Oksijen terapisi , Ozon terapisi , Detoksifikasyon terapisi , Aromaterapi , Şelasyon terapisi , Homeopati , Kiropraktik , Osteopati , Diyet takviyesi , Elektromanyetik alanlar , Masaj , Reiki , Terapötik Dokunuş , Johrei , Manyetik Terapi , Ses Enerjisi Terapisi , Işık Terapisi , Aleksandr Tekniği , Refleksoloji , Feldenkrais Metodu , Craniosakral Terapi , Rolfing , Nöral Terapi , Hipnoz .. ) dünyada gelişmiş ülkelerde dahi özellikle bitkisel tedavi bazen Büyüme gelişme geriliği  tedavisi için kullanılmaktadır. Ama bu tedavilerin bazıları Büyüme gelişme geriliği   için sadece destek amacıyla bu işin ehli gerçekten eğitimini almış profesyonel kişilerce yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde Büyüme gelişme geriliği   için  bu tür tedavileri verecek düzeyde eğitime ve olanaklara sahip kişiler çok  çok azdır. Özellikle sürekli olarak televizyon programlarında reklam veren ve her şeyi bitki taş vb gibi şeylerle iyileştireceğini söyleyen doktor, profesör gibi sıfatlar kullanan genellikle gümüş yüzük takan ve insanların dini duygularını da sömüren kişilerden uzak durulmalıdır.  aksi takdirde Büyüme gelişme geriliği    hastaları tedavi olayım derken  çok ciddi zehirlenmelere maruz kalabilirler. 2 tutam şu ottan 2 tutam bu ottan karışımlarla hastalar düzelseydi zaten  tıp diye bir şey olmazdı. Tıp doktorları da Büyüme gelişme geriliği    için  alternatif tedavilere karşı değiller sadece profesyonel olmayan kişilerce ve doğru şekilde suiistimal amacıyla kullanılmasından yakınmaktadırlar.

 

www.saglikmeydani.com

Anahtar kelimeler: Büyüme gelişme geriliği     tedavisi, Düşük   Büyüme gelişme geriliğiin tedavisi,       Büyüme gelişme geriliği aku,t  alerjik   alerji Büyüme gelişme geriliği,  Ameliyatları  Büyüme gelişme geriliği   alerji.   Büyüme gelişme geriliği      tedavi,   Büyüme gelişme geriliği  alerjisi,   allerjik Büyüme gelişme geriliği,     alerjık Büyüme gelişme geriliği Ameliyatı,     Büyüme gelişme geriliği    hastalıgı,      Büyüme gelişme geriliği    hastalıkları, Büyüme gelişme geriliği ne iyi gelir. Büyüme gelişme geriliği kesin çözüm,  Büyüme gelişme geriliği nasıl düzelir,    Büyüme gelişme geriliği   nasıl gelişir.   Büyüme gelişme geriliği   nedır,,     Büyüme gelişme geriliği      ilaci,   kronik Büyüme gelişme geriliği Büyüme gelişme geriliği   başlangıcı tedavisi   Büyüme gelişme geriliğia kesin çözüm, ,    Büyüme gelişme geriliği  için   belirtiler ve hastalıklar ,   Büyüme gelişme geriliği   ilaclari,    Büyüme gelişme geriliği     tedavisi ilaçları,    Büyüme gelişme geriliği    bitkisel,    yenidoğanlarda Büyüme gelişme geriliği,  Büyüme gelişme geriliği   tedavisi ,Büyüme gelişme geriliği    hastalığı duası, Büyüme gelişme geriliği   duası,,,,  bebeklerde Büyüme gelişme geriliği,,    çocuklarda Büyüme gelişme geriliği,,      Büyüme gelişme geriliği bitkisel tedavi,    Büyüme gelişme geriliği      alerji tedavisi ,   alerji Büyüme gelişme geriliği     tedavisi,   çocuk Büyüme gelişme geriliği    ,   Büyüme gelişme geriliği     çocuk,    Büyüme gelişme geriliği    krizi,    bebeklerde Büyüme gelişme geriliği,      Büyüme gelişme geriliği   bitkisel tedavisi,    kronik Büyüme gelişme geriliği    , Büyüme gelişme geriliği     tedavisi,    bitkisel   bitkisel Büyüme gelişme geriliği    tedavisi,     Büyüme gelişme geriliğiın bitkisel tedavisi,      bitkilerle Büyüme gelişme geriliği  tedavisi ,      akut   Büyüme gelişme geriliği    alerjik belirtileri,     alerjik Büyüme gelişme geriliği     belirtileri,    çocuk Büyüme gelişme geriliğiı,      alerjik Büyüme gelişme geriliğiın belirtileri ,      akut    Büyüme gelişme geriliği     hastasi,   allerjik Büyüme gelişme geriliği      belirtileri,    Büyüme gelişme geriliği     hastalari,    Büyüme gelişme geriliği     alerji belirtileri,    alerji Büyüme gelişme geriliği      belirtileri ,   akut  Büyüme gelişme geriliği     şifalı bitkiler,    şifalı bitkiler Büyüme gelişme geriliği ,    kronik Büyüme gelişme geriliği     çocukta,  Büyüme gelişme geriliği  Büyüme gelişme geriliği    şifalı bitki ,  Büyüme gelişme geriliği     astimin belirtileri,,    Büyüme gelişme geriliği     için şifalı bitkiler,    Büyüme gelişme geriliği    hastalığı tedavisi,    Büyüme gelişme geriliğie   iyi gelen bitkiler,    Büyüme gelişme geriliği     hastalığının tedavisi ,   Büyüme gelişme geriliği    hastanesi,       Büyüme gelişme geriliği    hastaligi nedir,    Büyüme gelişme geriliği     hastaligi belirtileri ,   Büyüme gelişme geriliği     bronşit belirtileri,    bronşit Büyüme gelişme geriliği    belirtileri,    Büyüme gelişme geriliği    hastaliginin belirtileri,    Büyüme gelişme geriliği    baslangici ,     çocuklarda Büyüme gelişme geriliği   tedavisi,    Büyüme gelişme geriliği    testi,    bebeklerde Büyüme gelişme geriliği   tedavisi,    Büyüme gelişme geriliği    makinası ,   Büyüme gelişme geriliği   öksürüğü  ,  kronik Büyüme gelişme geriliği,    alerjik Büyüme gelişme geriliği   nedir ,   Büyüme gelişme geriliği     belirtileri nelerdir,    kronik Büyüme gelişme geriliği,   Büyüme gelişme geriliği     alerjisi nedir,    bebeklerde Büyüme gelişme geriliği     belirtileri ,   Büyüme gelişme geriliği   testleri ,   ahmet maranki Büyüme gelişme geriliği  Büyüme gelişme geriliği   atakları ,   Büyüme gelişme geriliği    doktorları ,   Büyüme gelişme geriliği   ilaçları isimleri ,   Büyüme gelişme geriliğia bitkisel çözüm ,    Büyüme gelişme geriliği    bronşiale,   Büyüme gelişme geriliği     bronşit,   bitkisel tedavi  ,  Büyüme gelişme geriliği   nedir,    çocuklarda Büyüme gelişme geriliği,m    Büyüme gelişme geriliği   ve tedavisi ,   Büyüme gelişme geriliği    atağı  , alerjik Büyüme gelişme geriliği   neden olur,    Büyüme gelişme geriliği    nedir nasıl tedavi edilir,    kronik Büyüme gelişme geriliği   bronşit tedavisi,    sinirsel Büyüme gelişme geriliği  Büyüme gelişme geriliği   ölümcülmüdür ,    Büyüme gelişme geriliği     tedavisi nasıl olur,    alerjik reaksiyon tedavisi ,   Büyüme gelişme geriliği    tedavi merkezleri,    alerjik Büyüme gelişme geriliği     belirtileri  nelerdir,   alerjik Büyüme gelişme geriliği     nedenleri ,   Büyüme gelişme geriliği     hastalığı geçermi ,   Büyüme gelişme geriliği   sprey isimleri  ,    alarjik Büyüme gelişme geriliği    Ameliyatı,    çocuklarda alerjik Büyüme gelişme geriliği     belirtileri,     Büyüme gelişme geriliği    geçicimidir,    çocuklarda alerjik kronik Büyüme gelişme geriliği ,   Büyüme gelişme geriliği    tedavisi  ,   alerjik Büyüme gelişme geriliği   bronşit tedavisi ,    çocuklarda Büyüme gelişme geriliği      hastalığı,    Büyüme gelişme geriliği      ve öksürük,    Büyüme gelişme geriliği    ilaçları nelerdir,    Büyüme gelişme geriliği     bronşit hastalığı,    Büyüme gelişme geriliği     tedavi yöntemleri  ,  kronik Büyüme gelişme geriliği      nedir,    alerji tedavi yöntemleri ,   kronik Büyüme gelişme geriliği    ,  Büyüme gelişme geriliği      hastalığı için şifalı bitkiler,     Büyüme gelişme geriliğia    faydalı bitkiler,    Büyüme gelişme geriliğiın   tedavisi varmı ,    Büyüme gelişme geriliği    bronşit ilaçları,      Büyüme gelişme geriliği    tedavisi varmı ,     Büyüme gelişme geriliği    başlangıcı tedavisi ,   Büyüme gelişme geriliğia kesin çözüm,    kronik Büyüme gelişme geriliği     tedavisi ,   Büyüme gelişme geriliği      krizi belirtileri,    Büyüme gelişme geriliği      belirtileri ve tedavisi  ,  ahmet maranki Büyüme gelişme geriliği     tedavisi,    Büyüme gelişme geriliği     alerji testi  ,  Büyüme gelişme geriliği    tedavisi için şifalı bitkiler ,    Büyüme gelişme geriliği    nasıl tedavi edilir  ,   nefes darlığı Büyüme gelişme geriliği     alerji nasıl tedavi edilir ,    Büyüme gelişme geriliği     tedavisinde şifalı bitkiler ,   Büyüme gelişme geriliği   atak tedavisi ,  Büyüme gelişme geriliği    ve belirtileri ,   Büyüme gelişme geriliği     tedavisinde kullanılan bitkiler,    bronşit hastalığı tedavisi ,   Büyüme gelişme geriliği    tedavisi şifalı bitkiler,     maranki Büyüme gelişme geriliği   tedavisi ,  Büyüme gelişme geriliği ilk yardım ,    Büyüme gelişme geriliği    öldürürmü ,    Büyüme gelişme geriliği     çeşitleri,    Büyüme gelişme geriliği     krizi tedavisi ,    Büyüme gelişme geriliği    aşısı ,   alerjik Büyüme gelişme geriliği   ilaçları ,   alerjik Büyüme gelişme geriliği   bronşit,    Büyüme gelişme geriliği    spreyleri , Büyüme gelişme geriliği    en iyi ilaç,  Büyüme gelişme geriliği iyi gelen ilaçlar,   Büyüme gelişme geriliği  krem merhem şampuanı,  Büyüme gelişme geriliği   iyi gelen ilaç ,   bebeklerde Büyüme gelişme geriliği    bronşit ,   Büyüme gelişme geriliği   bronşit şifalı bitkiler ,    çocuklarda Büyüme gelişme geriliği   bronşit ,   Büyüme gelişme geriliği   hastalığının nedenleri ,     bebeklerde alerjik Büyüme gelişme geriliği ,   Büyüme gelişme geriliği   için bitkisel tedavi ,,    Büyüme gelişme geriliği    geçermi,     Büyüme gelişme geriliği   doğal tedavi ,   Büyüme gelişme geriliği   tedavileri ,  Büyüme gelişme geriliği son gelişmeler

 

 

 

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder