gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

Sorularla ÇOCUKLARDA BOY KISALIĞI

27 Mart 2013 Çarşamba 21:04
Bu haber 5477 kez okundu

Çocuklarda boy kısalığı nedir? Çocuklarda boy kısalığı kısacası boy kısalığı ve gelişme geriliği olarak tanımlanır . Verdiği rahatsızlık nedeniyle bir yada birden çok organı etkileyebilen, hastalarda büyük rahatsızlığa neden olan çeşitli nedenler nedeniyle gelişen ,kişiden kişiye farklı bulgu ve belirtiler gösterebilen doktorlar tarafından tedavi edilebilen toplumda sık rastlanılan bir hastalıktır.

Sorularla  ÇOCUKLARDA BOY KISALIĞI
 Çocuklarda boy kısalığı  nedir?

Çocuklarda boy kısalığı    kısacası     boy kısalığı ve gelişme geriliği   olarak tanımlanır . Verdiği rahatsızlık nedeniyle  bir yada   birden çok organı etkileyebilen, hastalarda büyük rahatsızlığa neden olan   çeşitli  nedenler  nedeniyle  gelişen ,kişiden kişiye farklı bulgu ve belirtiler gösterebilen doktorlar tarafından tedavi edilebilen  toplumda sık rastlanılan bir hastalıktır.

 

Çocuklarda boy kısalığı resmi (resimlerini), görüntüsü (görüntüleri, görselleri)

Çocuklarda boy kısalığı resimlerini ve görüntülerini  aşağıdaki web adresini tıklayarak görebilirsiniz.

 

Çocuklarda boy kısalığı  nasıl bir hastalıktır?

Çocuklarda boy kısalığı   beslenme bozuklukları, malobsorbsiyon, bağırsak parazitleri, hormonal nedenler, ailevi nedenler, kr. hastalıklar gibi değişik sebeplere  bağlı gelişen ve genelde tedavi ile tam olarak düzelen ama bazen de tekrarlayabilen bir hastalıktır. Çocuklarda boy kısalığı  mutlaka doktorlar tarafından ilaçla tedavi edilmelidir. Yoksa Çocuklarda boy kısalığı  ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka Çocuklarda boy kısalığı  iyi bir şekilde tedavi  edilmelidir.

 

Çocuklarda boy kısalığı  çeşitleri nelerdir.

Akut Çocuklarda boy kısalığı

Çocuklarda boy kısalığı  genel olarak akut  Çocuklarda boy kısalığı   ve   kronik  Çocuklarda boy kısalığı  tipi olarak iki tipten oluşur.  akut  Çocuklarda boy kısalığı  1-6 haftadan kısa sürerken   ve   kronik  Çocuklarda boy kısalığı  tipi 6 haftadan daha uzun sürer.   akut  Çocuklarda boy kısalığı   belirtileri   ve   kronik  Çocuklarda boy kısalığı  belirtileri   genelde  farklılık gösterir.. akut  Çocuklarda boy kısalığı   nedenleri   ve   kronik  Çocuklarda boy kısalığı  nedenleri   genelde  farklı olabilir..  akut  Çocuklarda boy kısalığı   tedavisi   ve   kronik  Çocuklarda boy kısalığı  tedavisi farlı şekilde olabilir.  

 

 

Çocuklarda boy kısalığı  nedenleri nelerdir?

Büyüme geriliği, beslenme bozuklukları, malobsorbsiyon, bağırsak parazitleri, hormonal nedenler, ailevi nedenler, kr. hastalıklar gibi değişik sebeplere bağlı ortaya çıkabilir.

** En sık ailevi ve beslenmedir.

** Büyümeyi; kalıtım, hormonlar ve çevresel faktörler etkiler.

   Kısa boy:

 Çıplak ayakla ölçü len boyun, o yaş ve cinse göre normal büyüme eğrilerinin alt sınırlarında ( 10 persentil altı) olmasıdır. Ama daha çok 3 Percentil altı ise tetkik edilir.

   Yetersiz büyüme hızı:

Yıllık boy artımının yaşa göre normalden az olması durumudur. 

   Normal büyüme hızı/yıl ve yetersiz büyüme hızı (yılık):

 2. yılda: 10 cm, < 8 cm , 3.-4. yılda 7 cm, < 7 cm, 5.-6. yılda: 6 cm,  < 6 cm, 6 yılda:-puberte:  5 cm  < 4.5 cm

HEDEF BOY:

Kız çocuk= {(Anne boyu) + (Baba boyu-13)}/2 , Erkek çocuk= {(Baba boyu) + (Anne boyu+13)}/2. Normal çocuğun boyu:  ± 5cm aralığında olmalıdır.

Çocuklarda boy kısalığı  belirtileri (belirtisi) nelerdir?

     Ailevi boy kısalığı belirtileri:

 Bu çocukların anne, baba veya yakın akrabaları da kısa boyludur. Akranlarından kısa olarak, büyüme eğrilerinin alt hudutlarında büyürler. Ancak bulundukları eğriden daha alt eğriye düşmezler. Ergenlik çağında boyları uzar anne-baba boy ortalamalarına ulaşırlar.

   Yapısal büyüme geriliği ve puberte gecikmesi belirtileri:

Beraber olan büyüme, iskelet ve cinsel gelişim geriliğidir. Fizyolojik olarak kabul edilir. Altta patoloji yoktur. Geç olmasına rahmen ergenliğe girip normal boylarına ulaşırlar. Puberteye kadar büyüme eğrisi alt sınırlarda puberte döneminde 3 percentil altındadır. En sık erkeklerde görülür ve bu çocuklar genelde zayıftır ve sık rastlanılan bir durumdur.

     GH eksikliği belirtileri:

Normal büyüyen bir çocukta, boy uzamasında duraklama veya yavaşlama saptanır. Yaşıtlarından geri kalmaya başlar. GH eksikliği olan bir çocuk kısa boyludur. Ama vucudunda orantısızlık yoktur. Bu çocuklar hafif kilolu, yüzleri yaşlarına göre küçük çocuklardır.  Ergenliğe de geç girerler. Eğer bir çocukta hem boy kısa, hem de kilo azsa GH eksikliği düşünmeden önce diğer nedenler araştırılmalıdır. Bu çocukların kilo almaları halinde, büyümeleri hızlanabilir.

      Orantısız boy belirtileri :

Bazen bacaklar, bazen de kollar kısadır. Baş büyük olabilir. En sık rastlanılan tipi akondroplazidir. Kandaki büyüme hormon seviyeleri ve salgılanmaları normaldir. Ama kemiklerin büyüme hormonuna cevabı azdır. Boylarını uzatmak için etkin bir tedavi şekli yoktur.

       Turner send belirtileri: El ve ayaklarda şişlik, kısa ve kalın boyun vardır. Büyümede yavaşlama ise çocukluk çağının daha ileri yaşlarında ortaya çıkar. Erişkin çağda infertilite şikayetlerle başvururlar.

Çocuklarda boy kısalığı  tanısı nasıl konulur?

Çocuklarda boy kısalığı   tanısı  fizik muayene, laboratuar testleri ve diğer testler ile tanısı tecrübeli doktorlar tarafından rahatlıkla konulur. Çocuklarda boy kısalığı  tanısı laboratuar testleri ve diğer testler normal olduğunda sadece fizik muayeneye göre bile tanısı konulabilir. Tanıda en önemli kriter  öykü ve tetkiklerdir.

        ** DİKKAT: Bazı ilaç firmalarının dağıttığı persentil tablolarının değerleri yüksektir.

            Tedavi yaklaşımı

       Büyüme hızı  >4cm/yıl ve kemik yaşı normalse:

Ailevi boy kısalığı düşünülür. Kemik yaşı geri ise : Bu beslenmeye bağlıdır.

       Büyüme hızı  <4cm/yıl ve kemik yaşı normalse:

Ailevi boy kısalığı düşünülür. Kemik yaşı geri ise: Tiroid hormonlarına bakılır. Hormonlar normalse endokrinoloğa gönderilmelidir.

                   Orantılı boy kısalığı:

            Boy yaşı ve kemik yaşı uyumlu ise:

 Ailevi boy kısalığıdüşünülür.

          Boy yaşı ve kemik yaşı uyumlu değil ise:

hipotiroidi, beslenme (en sık), GH eksikliği düşünülebilir.

Öyküde araştırılması gereken bilgiler:

 Eski boy ölçümleri, anne-baba-kardeş boylarının ölçümü, anne ve babanın puberteye giriş zamanları, annede menarş, babada boy uzamasının hızlandığı ve tamamlandığı yaş, boy kısalığının başlama zamanı, doğum kilosu, sistem sorgusu; gastrointestinal (ishal, kusma, karın ağrısı vb.), solunum (uyku apnesi, yineleyen akciğer enfeksiyonlar), üriner (poliüri, polidipsi), sosyal öykü, aile yapısı, yeme bozukluğu (anoreksiya, bulimia) vb.

Yapılacaklar işlemler:

Anne baba boyu tayini, boy yaşı tayini ve  kemik yaşı tayini.

İstenecek tetkikler:

Kemik yaşı (sol el ve el bileği), sella grafisi, TK (talesemi vb.), sedim, TİT (İYE, ph sına dikkat! Alkali ise RTA?), BK (Kan şekeri, üre, kreatinin, Na, K, Cl, Ca, P, alkalen fosfataz, albumin, ALT, AST…vb), gaitada sindirim, gaitada parazit, gaita kültürü, PPD, çölyak, hepatit markırları, T3, T4, TSH, batın USG istenir. Ayrıca gereğinde kan gazları, göz ve gözdibi muayenesi, kanda ve idrarda aminoasitler , amonyak, laktat, piruvat  istenebilir.

    

   Büyüme hormonu eksikliği düşünülen bir çocukta tanı:

 Büyüme hormonu testleri yapılarak konur. GH çocukluk çağında gece uykuda pikler halinde salgılandığı için, sabah alınan kan örneği bir anlam ifade etmez. O yüzden gereksiz GH istenmemelidir.

     Kemik yaşı tayini:

 Greulich-pyle atlası

kullanılarak radyoloğa gerek kalmadan tüm hekimler kemik yaşı tayinini rahatlıkla yapılabilir. Bu İnternetten indirilebilir.

Çocuklarda boy kısalığı   tedavisi nasıl olur

Tedavide 3-6 ay sürecek vitamin, mineral (çinko, demir, ca, D vit ) desteği verilebilir. Gereksiz uzun süre destek tedavisi verilmemelidir. Aileye diyetin bu destek tedavisinden daha önemli olduğu anlatılmalı ve hastanın 3-6 aylık persantil takipleri yapılmalıdır. Ayrıca parazit eradikasyonu için tek sefer tedavi verilebilir.

        Çocuklarda boy kısalığı Diyet:

Çocukların şekerli yiyecekler, gofret, cips, kola gibi besleyici değeri düşük yiyeceklerden uzak tutulmalıdır. Verilecekse yemeklerden sonra verilmelidir. Sadece evdeki normal yemekleri yemelidir.

    Çocuklarda boy kısalığı  Erken pubertede tedavi:

 Erken puberte kızlarda 8 yaş erkeklerde 9 yaşından önce puberte bulgularının başlamasıdır. Bu tür hastalar puberte geciktirilerek boy en çok  2-4 cm daha uzun olması sağlanabilir. Ama bu tedavi hala tartışmalıdır ve bir çok hekim bu tedaviyi etik bulmamaktadır.

       ** Geç puberte kızlarda 13 yaş erkeklerde 14 yaşa kadar puberte bulgularının başlamamasıdır.

Ca +2 ve D vit:

CALSİMAX D3  EF 40 TABLET  (1000mg Ca, 880 IU D vit içerir.)

 Çocuklarda boy kısalığı  Multivitamin:

Vİ-MİNERAL ÇİĞNEME TABLETİ

Çocuklarda boy kısalığı  Çinko:

 ZİNCO® 15mg/5ml 100 ml ŞURUP, 30mg/5ml 100 ml FORT ŞURUP ,  50mg 40 KAPSÜL

Çocuklarda boy kısalığı Mebendazol:

VERMAZOL ® 100 mg 30 ÇİĞNEME TABLETİ

           Doz: Çocuk ve yetişkin: 2x100 mg 3 gün kullanılır. ( Tenya hariç tüm parazitleri elemine eder.)

**  Bu çocuklarada destek amaçlı beslenme solusyonları verilebililir.

** Bu destek tedavisi en fazla 3-6 ay kontrollü olarak verilebilir.

     ** Gereğinde demir tedavisi verilebilir. Ayrıca aile kaya tuzu kullanıyorsa normal iyotlu tuz kullanması ve diyete azami dikkat etmesi önerilir.

Çocuklarda boy kısalığı   geç tedavi edilirse Çocuklarda boy kısalığı olan kişi hastalık esnasında ciddi sağlık problemleri ile karşılaşabilir. Çocuklarda boy kısalığı   olan kişi bu hastalığı  hafif şekilde ve kısa sürede geçireceği hastalığı çok daha ağır ve uzun süre geçirebilir. Buda hem hayat konforunu bozabilir hem de iş gücü kaybına neden olabilir.

Çocuklarda boy kısalığı   tedavisi için yasal Uyarı: Unutmayın  Çocuklarda boy kısalığı  tedavisini tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan kişiler eczacılar veya diğer sağlık personeli gibi kişilerin ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Yarım doktor öldürür.  Aynı şekilde bir hasta Çocuklarda boy kısalığı  tedavisi  için başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz Çocuklarda boy kısalığı    tedavisi için   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın. Zaten  Çocuklarda boy kısalığı için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz detaylı Çocuklarda boy kısalığı  tedavisi  için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

 

Çocuklarda boy kısalığı   reçetesi

Çocuklarda boy kısalığı   reçetesi için yasal Uyarı: Unutmayın  Çocuklarda boy kısalığı   reçetesi   tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan eczacı sağlık personeli dahil diğer kişilerin  Çocuklarda boy kısalığı reçetesi yazarak  ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Aynı şekilde  Çocuklarda boy kısalığı     için  bir hasta başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Çünkü reçete hastanın kendisine özeldir. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz hekim tarafından yazılmış  Çocuklarda boy kısalığı reçetesi   yoksa   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın.  Zaten Çocuklarda boy kısalığı    için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz Çocuklarda boy kısalığı  örnek reçeteleri için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

Bu Çocuklarda boy kısalığı   reçete örnekleri sadece hekimler için yazılmış basit bir reçete örnekleridir.. Yoksa bu ilaçların isimleri, ilaçların kullanma dozları, veriliş şekilleri, dozları , yan etkileri  hastadan hastaya büyük oranda farklılık gösterebilir. Bu yüzden Çocuklarda boy kısalığı  reçetesi uzman bir hekim tarafından hastanın özelliklerine göre yazılmalıdır.

Çocuklarda boy kısalığı   Ameliyatı ne zaman yapılır ?

Çocuklarda boy kısalığı  tedavisinde Çocuklarda boy kısalığı ameliyatları   kullanılan tedavilerden biridir. Genelde  ilaç tedavisinin ve  diğer tedavilerin yeterice fayda vermediği durumlarda  Çocuklarda boy kısalığı    ameliyatı yapılır.  Çocuklarda boy kısalığı   ameliyatı yapılacaksa tecrübeli hekimler tarafından yapılmalıdır..  çünkü Çocuklarda boy kısalığı    ameliyatlarında  gerek hekime bağlı olarak gerekse hekimden bağımsız olsun çeşitli komplikasyonlar görülebilir.  Eğer hekiminiz Çocuklarda boy kısalığı   ameliyat tavsiye ediyorsa mutlaka o branşın uzmanı başka hekimlere danıştıktan sonra   Çocuklarda boy kısalığı ameliyatı olunması daha uygundur.

Çocuklarda boy kısalığı   Ameliyatı videosu

 

 

ÇOCUKLARDA BOY KISALIĞI   VİDEOLARI, RESİMLERİ VE DİĞER GÖRSEL KONU ANLATIMLARI

Simnüzit  etkileyen faktörler nelerdir?

Çocuklarda boy kısalığı  sebepleri nelerdir?

DİĞER MERAK EDİLEN SORULAR

Çocuklarda boy kısalığı  kimlerde sık görülür?

Genelde  Çocuklarda boy kısalığı  çocuk ve yetişkinlerde   ......     durumlara bağlı olarak sık görülür. Tabi ki kendine çok iyi bakan iyi beslenen şahıslarda da Çocuklarda boy kısalığı   görülebilir. Ama Çocuklarda boy kısalığı  kendine iyi bakan, iyi beslenen kişilerde sağlıklı bireylerde daha az oranda görülür.

 

Çocuklarda ve bebeklerde Çocuklarda boy kısalığı   görülür mü ?

Çocuklarda boy kısalığı  bebeklerde ve çocuklarda da yetişkinlerde olduğu gibi görülebilir. Çocuklarda boy kısalığı   tanı tedavisi belirtileri yine yetişkinlere benzerlik gösterdiği gibi bazen çok farklılıkta gösterebilir.. Sadece Çocuklarda boy kısalığı   tanı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, dozlar ve testler değişiklik gösterebilir. Çocuklarda boy kısalığı   çocuklardaki tanısında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından konmalıdır.

Çocuklarda boy kısalığı   nasıl oluşur ?

Değişik nedenlere bağlı boy ve vücudun gelişmesinin geri kalması  sonucu Çocuklarda boy kısalığı  oluşur. Çocuklarda boy kısalığı   bazen çok ağır seyredebileceği gibi bazen de çok hafif seyredebilir.  Bu durum kişinin bünyesine göre değişebilir. Genelde sağlıklı bir bünyeye sahip kişilerde Çocuklarda boy kısalığı  hafif seyrederken bünyesi zayıf olan kişilerde daha ağır seyreder.

 

Çocuklarda boy kısalığı    için  korunma yolları?

Çocuklarda boy kısalığı  gelişimini engellemek için çocuk yetişkinler iyi ve dengeli beslenmelidirler, çevre temizliğine ve bireysel temizliklerine azami dikkat etmeliler, sigara alkol ve dumanlı ortamlardan uzak durmalılar, gereğinde sağlıkları için aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmelidirler. Eğer ailede  Çocuklarda boy kısalığı    benzer şikayetlere sık rastlanılıyorsa doktor kontrolünün önemi Çocuklarda boy kısalığı   için bir kat daha artmaktadır.

 

Çocuklarda boy kısalığı  geçici midir?

Evet tedavi edilebilir nedenlere bağlı Çocuklarda boy kısalığı geliştiği için  genelde Çocuklarda boy kısalığı   uygun  tedavi ile tam düzelir ve  geçicidir. Ama bazen  Çocuklarda boy kısalığı  kronikleşebilir yada  tekrarlayabilir. Eğer Çocuklarda boy kısalığı   olan  hastalar hastalıklarının tekrar etmesini muhakkak hekimler tarafından iyi bir şekilde tedavi edilmelidirler.

 

 

Çocuklarda boy kısalığı  ilaçları

Diyet minarel vitamin   gibi destek detavilerr Çocuklarda boy kısalığı  tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardır. Tabi ki bunun dışında da Çocuklarda boy kısalığı   tedavisinde    doktorlarca kullanılabilecek bir çok alternatif ilaç vardır. Hastalar bu ilaçları kullanarak Çocuklarda boy kısalığı şikayetlerinde kurtulabilirler.

 

Çocuklarda boy kısalığı   tedavisinde ilaçsız öneriler nelerdir ?

Çocuklarda boy kısalığı  tedavisi için temel tedavi ilaç tedavisi olmakla birlikte hastalar kendi kişisel temizliklerine daha çok dikkat etmeliler, çevresel kirliliklerden uzak durarak, ayrıca iyi beslenerek Çocuklarda boy kısalığı   iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler.

 

Çocuklarda boy kısalığı  ilaçları nasıl kullanılır?

Çocuklarda boy kısalığı  için genelde hem şikayetleri hafifletecek hem de Çocuklarda boy kısalığı   için tam düzelme sağlayan ilaçlar kullanılır. Çocuklarda boy kısalığı ilaçları ağızdan (oral), damardan (intravenöz), kas içi (intramüskükler),    kullanılır.  

 

Çocuklarda boy kısalığı ilaçsız doğal tedavisi?

Çocuklarda boy kısalığı  ilaç tedavisi ile daha hızlı ve etkili şekilde düzelir. hastalar daha erken normal hayatlarına dönebilirler. Çocuklarda boy kısalığı    için İlaçsız tedavi etkisiz kalabilir ve hasta için ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle Çocuklarda boy kısalığı   için temel tedavinin ilaç tedavisi olduğu unutulmamalı ama diğer önerilerle Çocuklarda boy kısalığı   için iyileşme süreci hızlandırılabilir.

 

Çocuklarda boy kısalığı testleri

Çocuklarda boy kısalığı    testleri tanı ve takibi  için kullanılır. En çok kullanılan Çocuklarda boy kısalığı   testleri kan testleridir. Bunlar bazen Çocuklarda boy kısalığı   olsa bile normal sonuçlar olabilir. O yüzden testler her zaman tam güvenilir değildir. Diğer muayene bulguları ve şikayetler önem kazanır.

 

Gebelikte   Çocuklarda boy kısalığı

Çocuklarda boy kısalığı   normal dönemde görüldüğü gibi gebelik döneminde de görülür. Tüm özellikleri Çocuklarda boy kısalığı   olan  normal yetişkinlere benzerdir. Önemli olan Çocuklarda boy kısalığı   tedavisinde bebeğe zarar vermeyecek anne sütünü bozmayacak ilaçları tercih etmektir bunun dışındaki özellikler değişmez.

 

Çocuklarda boy kısalığı  bulaşıcı mıdır. Çocuklarda boy kısalığı nasıl bulaşır ?

Hayır Çocuklarda boy kısalığı.....  bulaşıcı bir hastalık değildir, nefesle , dokunmakla, öpmekle,  aynı eşyaları kullanmakla, aynı kaptan yemek yemekle, aynı ortamda bulunmakla ve bunun gibi nedenlerle bulaşmaz.

 

 

Bitkisel Çocuklarda boy kısalığı  tedavisi nedir ?

Daha öncede belirttiğimiz gibi Çocuklarda boy kısalığı  için temel tedavi doktorunuzun vereceği ilaçlar oluşturur. Hiç bir tedavi doktorunuzun verdiği Çocuklarda boy kısalığı tedavisinin yerini tutamaz ve tedaviyi terk etmeye mazeret olamaz.  Diğer alternatif bitkisel, diğer tedavileri (Ayurveda , Akupunktur , Geleneksel Anadolu Halk Hekimliği , Herbalism , Hipertermi , Siddha , Unani , Bitkisel tıp , Geleneksel Moğol Tıbbı , Çigong, Tui Na, Yoga , Ortomoleküler tıp, Oksijen terapisi , Ozon terapisi , Detoksifikasyon terapisi , Aromaterapi , Şelasyon terapisi , Homeopati , Kiropraktik , Osteopati , Diyet takviyesi , Elektromanyetik alanlar , Masaj , Reiki , Terapötik Dokunuş , Johrei , Manyetik Terapi , Ses Enerjisi Terapisi , Işık Terapisi , Aleksandr Tekniği , Refleksoloji , Feldenkrais Metodu , Craniosakral Terapi , Rolfing , Nöral Terapi , Hipnoz .. ) dünyada gelişmiş ülkelerde dahi özellikle bitkisel tedavi bazen Çocuklarda boy kısalığı  tedavisi için kullanılmaktadır. Ama bu tedavilerin bazıları Çocuklarda boy kısalığı   için sadece destek amacıyla bu işin ehli gerçekten eğitimini almış profesyonel kişilerce yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde Çocuklarda boy kısalığı   için  bu tür tedavileri verecek düzeyde eğitime ve olanaklara sahip kişiler çok  çok azdır. Özellikle sürekli olarak televizyon programlarında reklam veren ve her şeyi bitki taş vb gibi şeylerle iyileştireceğini söyleyen doktor, profesör gibi sıfatlar kullanan genellikle gümüş yüzük takan ve insanların dini duygularını da sömüren kişilerden uzak durulmalıdır.  aksi takdirde Çocuklarda boy kısalığı    hastaları tedavi olayım derken  çok ciddi zehirlenmelere maruz kalabilirler. 2 tutam şu ottan 2 tutam bu ottan karışımlarla hastalar düzelseydi zaten  tıp diye bir şey olmazdı. Tıp doktorları da Çocuklarda boy kısalığı    için  alternatif tedavilere karşı değiller sadece profesyonel olmayan kişilerce ve doğru şekilde suiistimal amacıyla kullanılmasından yakınmaktadırlar.

 

www.saglikmeydani.com

Anahtar kelimeler: Çocuklarda boy kısalığı     tedavisi, Düşük   Çocuklarda boy kısalığıin tedavisi,       Çocuklarda boy kısalığı aku,t  alerjik   alerji Çocuklarda boy kısalığı,  Ameliyatları  Çocuklarda boy kısalığı   alerji.   Çocuklarda boy kısalığı      tedavi,   Çocuklarda boy kısalığı  alerjisi,   allerjik Çocuklarda boy kısalığı,     alerjık Çocuklarda boy kısalığı Ameliyatı,     Çocuklarda boy kısalığı    hastalıgı,      Çocuklarda boy kısalığı    hastalıkları, Çocuklarda boy kısalığı ne iyi gelir. Çocuklarda boy kısalığı kesin çözüm,  Çocuklarda boy kısalığı nasıl düzelir,    Çocuklarda boy kısalığı   nasıl gelişir.   Çocuklarda boy kısalığı   nedır,,     Çocuklarda boy kısalığı      ilaci,   kronik Çocuklarda boy kısalığı Çocuklarda boy kısalığı   başlangıcı tedavisi   Çocuklarda boy kısalığıa kesin çözüm, ,    Çocuklarda boy kısalığı  için   belirtiler ve hastalıklar ,   Çocuklarda boy kısalığı   ilaclari,    Çocuklarda boy kısalığı     tedavisi ilaçları,    Çocuklarda boy kısalığı    bitkisel,    yenidoğanlarda Çocuklarda boy kısalığı,  Çocuklarda boy kısalığı   tedavisi ,Çocuklarda boy kısalığı    hastalığı duası, Çocuklarda boy kısalığı   duası,,,,  bebeklerde Çocuklarda boy kısalığı,,    çocuklarda Çocuklarda boy kısalığı,,      Çocuklarda boy kısalığı bitkisel tedavi,    Çocuklarda boy kısalığı      alerji tedavisi ,   alerji Çocuklarda boy kısalığı     tedavisi,   çocuk Çocuklarda boy kısalığı    ,   Çocuklarda boy kısalığı     çocuk,    Çocuklarda boy kısalığı    krizi,    bebeklerde Çocuklarda boy kısalığı,      Çocuklarda boy kısalığı   bitkisel tedavisi,    kronik Çocuklarda boy kısalığı    , Çocuklarda boy kısalığı     tedavisi,    bitkisel   bitkisel Çocuklarda boy kısalığı    tedavisi,     Çocuklarda boy kısalığıın bitkisel tedavisi,      bitkilerle Çocuklarda boy kısalığı  tedavisi ,      akut   Çocuklarda boy kısalığı    alerjik belirtileri,     alerjik Çocuklarda boy kısalığı     belirtileri,    çocuk Çocuklarda boy kısalığıı,      alerjik Çocuklarda boy kısalığıın belirtileri ,      akut    Çocuklarda boy kısalığı     hastasi,   allerjik Çocuklarda boy kısalığı      belirtileri,    Çocuklarda boy kısalığı     hastalari,    Çocuklarda boy kısalığı     alerji belirtileri,    alerji Çocuklarda boy kısalığı      belirtileri ,   akut  Çocuklarda boy kısalığı     şifalı bitkiler,    şifalı bitkiler Çocuklarda boy kısalığı ,    kronik Çocuklarda boy kısalığı     çocukta,  Çocuklarda boy kısalığı  Çocuklarda boy kısalığı    şifalı bitki ,  Çocuklarda boy kısalığı     astimin belirtileri,,    Çocuklarda boy kısalığı     için şifalı bitkiler,    Çocuklarda boy kısalığı    hastalığı tedavisi,    Çocuklarda boy kısalığıe   iyi gelen bitkiler,    Çocuklarda boy kısalığı     hastalığının tedavisi ,   Çocuklarda boy kısalığı    hastanesi,       Çocuklarda boy kısalığı    hastaligi nedir,    Çocuklarda boy kısalığı     hastaligi belirtileri ,   Çocuklarda boy kısalığı     bronşit belirtileri,    bronşit Çocuklarda boy kısalığı    belirtileri,    Çocuklarda boy kısalığı    hastaliginin belirtileri,    Çocuklarda boy kısalığı    baslangici ,     çocuklarda Çocuklarda boy kısalığı   tedavisi,    Çocuklarda boy kısalığı    testi,    bebeklerde Çocuklarda boy kısalığı   tedavisi,    Çocuklarda boy kısalığı    makinası ,   Çocuklarda boy kısalığı   öksürüğü  ,  kronik Çocuklarda boy kısalığı,    alerjik Çocuklarda boy kısalığı   nedir ,   Çocuklarda boy kısalığı     belirtileri nelerdir,    kronik Çocuklarda boy kısalığı,   Çocuklarda boy kısalığı     alerjisi nedir,    bebeklerde Çocuklarda boy kısalığı     belirtileri ,   Çocuklarda boy kısalığı   testleri ,   ahmet maranki Çocuklarda boy kısalığı  Çocuklarda boy kısalığı   atakları ,   Çocuklarda boy kısalığı    doktorları ,   Çocuklarda boy kısalığı   ilaçları isimleri ,   Çocuklarda boy kısalığıa bitkisel çözüm ,    Çocuklarda boy kısalığı    bronşiale,   Çocuklarda boy kısalığı     bronşit,   bitkisel tedavi  ,  Çocuklarda boy kısalığı   nedir,    çocuklarda Çocuklarda boy kısalığı,m    Çocuklarda boy kısalığı   ve tedavisi ,   Çocuklarda boy kısalığı    atağı  , alerjik Çocuklarda boy kısalığı   neden olur,    Çocuklarda boy kısalığı    nedir nasıl tedavi edilir,    kronik Çocuklarda boy kısalığı   bronşit tedavisi,    sinirsel Çocuklarda boy kısalığı  Çocuklarda boy kısalığı   ölümcülmüdür ,    Çocuklarda boy kısalığı     tedavisi nasıl olur,    alerjik reaksiyon tedavisi ,   Çocuklarda boy kısalığı    tedavi merkezleri,    alerjik Çocuklarda boy kısalığı     belirtileri  nelerdir,   alerjik Çocuklarda boy kısalığı     nedenleri ,   Çocuklarda boy kısalığı     hastalığı geçermi ,   Çocuklarda boy kısalığı   sprey isimleri  ,    alarjik Çocuklarda boy kısalığı    Ameliyatı,    çocuklarda alerjik Çocuklarda boy kısalığı     belirtileri,     Çocuklarda boy kısalığı    geçicimidir,    çocuklarda alerjik kronik Çocuklarda boy kısalığı ,   Çocuklarda boy kısalığı    tedavisi  ,   alerjik Çocuklarda boy kısalığı   bronşit tedavisi ,    çocuklarda Çocuklarda boy kısalığı      hastalığı,    Çocuklarda boy kısalığı      ve öksürük,    Çocuklarda boy kısalığı    ilaçları nelerdir,    Çocuklarda boy kısalığı     bronşit hastalığı,    Çocuklarda boy kısalığı     tedavi yöntemleri  ,  kronik Çocuklarda boy kısalığı      nedir,    alerji tedavi yöntemleri ,   kronik Çocuklarda boy kısalığı    ,  Çocuklarda boy kısalığı      hastalığı için şifalı bitkiler,     Çocuklarda boy kısalığıa    faydalı bitkiler,    Çocuklarda boy kısalığıın   tedavisi varmı ,    Çocuklarda boy kısalığı    bronşit ilaçları,      Çocuklarda boy kısalığı    tedavisi varmı ,     Çocuklarda boy kısalığı    başlangıcı tedavisi ,   Çocuklarda boy kısalığıa kesin çözüm,    kronik Çocuklarda boy kısalığı     tedavisi ,   Çocuklarda boy kısalığı      krizi belirtileri,    Çocuklarda boy kısalığı      belirtileri ve tedavisi  ,  ahmet maranki Çocuklarda boy kısalığı     tedavisi,    Çocuklarda boy kısalığı     alerji testi  ,  Çocuklarda boy kısalığı    tedavisi için şifalı bitkiler ,    Çocuklarda boy kısalığı    nasıl tedavi edilir  ,   nefes darlığı Çocuklarda boy kısalığı     alerji nasıl tedavi edilir ,    Çocuklarda boy kısalığı     tedavisinde şifalı bitkiler ,   Çocuklarda boy kısalığı   atak tedavisi ,  Çocuklarda boy kısalığı    ve belirtileri ,   Çocuklarda boy kısalığı     tedavisinde kullanılan bitkiler,    bronşit hastalığı tedavisi ,   Çocuklarda boy kısalığı    tedavisi şifalı bitkiler,     maranki Çocuklarda boy kısalığı   tedavisi ,  Çocuklarda boy kısalığı ilk yardım ,    Çocuklarda boy kısalığı    öldürürmü ,    Çocuklarda boy kısalığı     çeşitleri,    Çocuklarda boy kısalığı     krizi tedavisi ,    Çocuklarda boy kısalığı    aşısı ,   alerjik Çocuklarda boy kısalığı   ilaçları ,   alerjik Çocuklarda boy kısalığı   bronşit,    Çocuklarda boy kısalığı    spreyleri , Çocuklarda boy kısalığı    en iyi ilaç,  Çocuklarda boy kısalığı iyi gelen ilaçlar,   Çocuklarda boy kısalığı  krem merhem şampuanı,  Çocuklarda boy kısalığı   iyi gelen ilaç ,   bebeklerde Çocuklarda boy kısalığı    bronşit ,   Çocuklarda boy kısalığı   bronşit şifalı bitkiler ,    çocuklarda Çocuklarda boy kısalığı   bronşit ,   Çocuklarda boy kısalığı   hastalığının nedenleri ,     bebeklerde alerjik Çocuklarda boy kısalığı ,   Çocuklarda boy kısalığı   için bitkisel tedavi ,,    Çocuklarda boy kısalığı    geçermi,     Çocuklarda boy kısalığı   doğal tedavi ,   Çocuklarda boy kısalığı   tedavileri ,  Çocuklarda boy kısalığı son gelişmeler

 

 

 

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder