gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

HİPOPOTASEMİ

12 Ocak 2014 Pazar 18:58
Bu haber 11734 kez okundu

Alkaloz, periyodik paralizi, insülin uygulanması, potasyum alımında yetersizlik, anoreksiya nevroza, ter yoluyla (kistik fibroz), kusmalar, pilor stenozu, uzamış ishal, aşırı laksatif, uzayan mide aspirasyonu, renal hastalıklar, RTA, bartter sendromu, fanconi sendromu, artmış mineralokortikoid etki, hiperaldosteronizm, cushing sendromu, ilaçlar ve diabetes mellitus.

HİPOPOTASEMİ

HİPOPOTASEMİ İLE İLGİLİ BİLGİ

 

HİPOPOTASEMİ NEDİR

 

 

  HİPOPOTASEMİ    ETYOLOJ

HİPOPOTASEMİ NEDENLERİ:

Alkaloz, periyodik paralizi, insülin uygulanması, potasyum alımında yetersizlik, anoreksiya nevroza, ter yoluyla (kistik fibroz), kusmalar, pilor stenozu, uzamış ishal, aşırı laksatif, uzayan mide aspirasyonu, renal hastalıklar, RTA, bartter sendromu, fanconi sendromu,  artmış mineralokortikoid etki, hiperaldosteronizm, cushing sendromu, ilaçlar ve diabetes mellitus.

 

HİPOPOTASEMİ  KLİNİK

HİPOPOTASEMİ BULGULARI

HİPOPOTASEMİ BELİRTİLER

İştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrıları, kas krampları, poliüri, polidipsi, letarji ve hafıza karışıklığı, iskelet kaslarında güçsüzlük, peristaltizmde azalma, ileus ve aritmi olabilir.

 

            HİPOPOTASEMİ   TANISI:

Serum potasyum düzeyinin normalin altında olmasıdır. Düzeyi 2,5 mEq/L altında ise EKG bulguları belirginleşir.

Normal değer: Kord: 5,00-10,20 mEq/L, Prematüre: 3,00-6,00 mEq/L, 0-7 gün: 3,70-5,90 mEq/L,  ve >7 gün ve yetişkin: 3,50-5,50 mEq/L.

** EKG ile potasyum düzeyinin doğruluğu tahmin edilebilir.

 

             HİPOPOTASEMİ  EKG BULGULARI:

 

       Düşük voltaj, ST çökmesi, T dalgasında düzleşme, U dalgası, PR ve QT aralığında uzaması olabilir. V1 de T dalgası bifazikdir. Eğer U dalgası P nin boyunu geçerse veya negatif olursa durum ciddidir.

 

 

 

HİPOPOTASEMİ  TEDAVİSİ:

 

Hastanın günlük mayisinin maksimumdan verilir her 1000 cc SF içine max doz olan 40 cc KCl katılır. Çok ciddi durumlarda potasyum miktarının arttıran doktorlar vardır. Hafif vakalarda günlük mayisindeki potasyum 2 katına çıkarılarak tedavi edilebilir. Veya K+ oral verilebilir.

   ** Hafif hipopotasemilerde veya proflaktik amaçla oral muz veya oral K+ verilir.

           KALİNOR  EFERVESAN TB (K): 1 tb =46 meq.  Doz:1-3 meq/kg/gün  2 dozda  verilebilir.

HİPOPOTASEMİ İLE İLGİLİ BİLGİ

 

HİPOPOTASEMİ NEDİR

 

  HİPOPOTASEMİ    ETYOLOJİ

HİPOPOTASEMİ NEDENLERİ:

Alkaloz, periyodik paralizi, insülin uygulanması, potasyum alımında yetersizlik, anoreksiya nevroza, ter yoluyla (kistik fibroz), kusmalar, pilor stenozu, uzamış ishal, aşırı laksatif, uzayan mide aspirasyonu, renal hastalıklar, RTA, bartter sendromu, fanconi sendromu,  artmış mineralokortikoid etki, hiperaldosteronizm, cushing sendromu, ilaçlar ve diabetes mellitus

 

HİPOPOTASEMİ BELİRTİLERİ:

İştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrıları, kas krampları, poliüri, polidipsi, letarji ve hafıza karışıklığı, iskelet kaslarında güçsüzlük, peristaltizmde azalma, ileus ve aritmi olabilir.

 

            HİPOPOTASEMİ   TANISI:

Serum potasyum düzeyinin normalin altında olmasıdır. Düzeyi 2,5 mEq/L altında ise EKG bulguları belirginleşir.

Normal değer: Kord: 5,00-10,20 mEq/L, Prematüre: 3,00-6,00 mEq/L, 0-7 gün: 3,70-5,90 mEq/L,  ve >7 gün ve yetişkin: 3,50-5,50 mEq/L.

** EKG ile potasyum düzeyinin doğruluğu tahmin edilebilir.

 

             HİPOPOTASEMİ  EKG BULGULARI:

       Düşük voltaj, ST çökmesi, T dalgasında düzleşme, U dalgası, PR ve QT aralığında uzaması olabilir. V1 de T dalgası bifazikdir. Eğer U dalgası P nin boyunu geçerse veya negatif olursa durum ciddidir.

   

HİPOPOTASEMİ  TEDAVİSİ:

Hastanın günlük mayisinin maksimumdan verilir her 1000 cc SF içine max doz olan 40 cc KCl katılır. Çok ciddi durumlarda potasyum miktarının arttıran doktorlar vardır. Hafif vakalarda günlük mayisindeki potasyum 2 katına çıkarılarak tedavi edilebilir. Veya K+ oral verilebilir.

   ** Hafif hipopotasemilerde veya proflaktik amaçla oral muz veya oral K+ verilir.

           KALİNOR  EFERVESAN TB (K): 1 tb =46 meq.  Doz:1-3 meq/kg/gün  2 dozda  verilebilir.

Anahtar Kelimeler HİPOPOTASEMİ

Yorum Gönder