gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

PROTEİNÜRİ

12 Ocak 2014 Pazar 18:45
Bu haber 2287 kez okundu

PROTEİNÜRİ ARTTIĞI DURUMLAR: Nefritler, nefrotik sendrom, nefrosklerozis, böbrek infeksiyonları, sistemik nedenlerle böbrek tutulumu, amiloidozis, DM (şeker hastalığı), polikistik böbrek hastalığı, yanlış kan transfüzyonu, gebelik toksemisi, ağır anemi , ağır şok, konjestif kalp yetmezliği, renal ven trombozu, konvülsiyonlar , bazı karaciğer hastalıkları, üreterler, prostat ya da üretra taşları diabetes mellitus, henoch-schönlein purpurası, SLE, amiloidoz konjenital nefrotik sendrom, herediter nefrit, parsiyel lipodistrofi., fokal segmental glomeruloskleroz, membranöz nefropati, mezengial proliferatif glomerulonefrit, membranoproliferatif glomerulonefrit, akut post-streptokoksal glomerulonefrit vb.

PROTEİNÜRİ

 PROTEİNÜRİ  NEDİR

           Sağlıklı insanda proteinüri negatiftir (kantitatif). 24 saatlik idrada ise protein 1-14 mg/dl arasında olabilir.

 

PROTEİNÜRİ  GENEL BİLGİ:

Normal bir idrarda kalitatif olarak protein miktarı negatif olmalıdır. 24 saatlik idrada ise 1-14 mg/dl arasında protein çıkabilir. Bunun üstündeki değerler patolojik olarak kabul edilir. Protein sabah ilk idrarda bakılmalıdır. Dilüe idrarda protein saptanamayabilir.

Normal bir kişinin idrarla çıkardığı proteinin 10-15 mg'ı albumindir. Geri kalanı ise değişik plazma proteini ve renal hücrelerden köken alan glikoproteinlerdir. Egzersiz, ateşli hastalıklar ya da ağır dehidratasyon böbrek hastalığı olmadan proteinüriye neden olabilir.

Albumin için 'dibstick' testi genel olarak hafif zincirli globulinleri saptayamaz ve fazla alkali idrarda yalancı pozitif test sonucu verebilir.

  

PROTEİNÜRİ NEDENLERİ

 

PROTEİNÜRİ  ARTTIĞI DURUMLAR:

 Nefritler, nefrotik sendrom, nefrosklerozis, böbrek infeksiyonları, sistemik nedenlerle böbrek tutulumu, amiloidozis, DM (şeker hastalığı), polikistik böbrek hastalığı, yanlış kan transfüzyonu, gebelik toksemisi, ağır anemi , ağır şok, konjestif kalp yetmezliği, renal ven trombozu, konvülsiyonlar , bazı karaciğer hastalıkları, üreterler, prostat ya da üretra taşları diabetes mellitus, henoch-schönlein purpurası, SLE, amiloidoz konjenital nefrotik sendrom, herediter nefrit, parsiyel lipodistrofi., fokal segmental glomeruloskleroz, membranöz nefropati, mezengial proliferatif glomerulonefrit, membranoproliferatif glomerulonefrit, akut post-streptokoksal glomerulonefrit vb.

 

PROTEİNÜRİ  YALANCI ARTTIĞI DURUMLAR:

 Gross hematüri, aşırı yoğun idrar, aşırı alkali idrar(örneğin üre-indirgeyen bakterilerle üriner sistem enfeksiyonu), antiseptik kontaminasyon,  phenazopyridine, radyoopak kontras madde, tolbutamide metabolitleri, yüksek seviyede sefalosporin veya penisilin anologları, sülfonamid türevleri vb.

Anahtar Kelimeler PROTEİNÜRİ

Yorum Gönder