gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

Sorularla BÖBREK YETMEZLİĞİ

11 Kasım 2013 Pazartesi 23:42
Bu haber 6338 kez okundu

Böbrek yetmezliği nedir? Böbrek fonksiyonlarının vücut dengesini sağlayamayacak derecede geriye dönüşümsüz azalmasıdır.. Hafif KBY:

Sorularla  BÖBREK YETMEZLİĞİ

Sorularla

BÖBREK YETMEZLİĞİ

 

 

Böbrek yetmezliği  nedir?

Böbrek fonksiyonlarının vücut dengesini sağlayamayacak derecede geriye dönüşümsüz azalmasıdır..

Hafif KBY:

GFH 50-75 ml/dk/1.73 m2

 

 

Orta KBY:

GFH 25-50 ml/dk/1.73 m2

 

 

Ağır KBY:

GFH 10-25 ml/dk/1.73 m2

 

 

son dönem KBY:

 GFH < 10 ml/dk/1.73 m2

 

 

GFH =

k x boy (cm) /Serum kreatinini (mg/dl)

 

 

K değeri:

1 yaş altındaki LBW bebekler için 0.33, 1 yaş altındaki AGA bebekler için 0.45,  Çocuklar ve adölesan kızlar için 0.55,  Adölesan erkekler için 0.70

 

 

 

Böbrek yetmezliği resmi (resimlerini), görüntüsü (görüntüleri, görselleri)

Böbrek yetmezliği resimlerini ve görüntülerini  aşağıdaki web adresini tıklayarak görebilirsiniz.

 

Böbrek yetmezliği  nasıl bir hastalıktır?

Böbrek yetmezliği  böbrek yetmezliğine bağlı gelişen ve genelde tedavi ile tam olarak düzelen ama bazen de tekrarlayabilen bir hastalıktır. Böbrek yetmezliği  mutlaka doktorlar tarafından ilaçla tedavi edilmelidir. Yoksa Böbrek yetmezliği  ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka Böbrek yetmezliği  iyi bir şekilde tedavi  edilmelidir.

 

Böbrek yetmezliği  nedenleri nelerdir?

Böbrek yetmezliği  sebepleri ve  nedenleri arasında bir çok neden sayılabilir. Ailevi, çevresel faktörler, kişinin bünyesinin durumu  5 yaş altı: Konjenital anormallikler (Hipoplazi, displazi, obstrüksiyon, malformasyonlar vb.) 5 yaş üstü: Edinilmiş glomeruler hastalıklar; glomerülonefritler, HÜS, herediter hastalıklar (Alport, ailevi juvenil nefronofitizis) vb.nedenler Böbrek yetmezliği  için başlıca nedenlerdir. Kişiler bu nedenlerden biri yada bir çoğuna bağlı olarak Böbrek yetmezliği  olabilirler. Bu nedenlerin veya sebeplerin engellenmesi Böbrek yetmezliği gelişimini ve şiddetini otomatikman engeller.

 

Böbrek yetmezliği  belirtileri (belirtisi) nelerdir?

Böbrek yetmezliği bulguları ve  belirtileri bebeklerde, çocuklarda ve yetişkin gibi farklı yaş gruplarında farklı olarak ortaya çıkabilir. En sık görülen   Böbrek yetmezliği  belirtileri ve bulguları  arasında  bir çok neden sayılabilir. Başlangıçta: Önce klinik bulguları ortaya çıkar. Böbrek yetmezliği sinsi gelişebilir veya baş ağrısı, yorgunluk, letarji, iştahsızlık, kusma, polidipsi, poliüri, büyüme geriliği görülür.

** FM’de fazla bulgu olmayabilir. Ancak hastaların çoğu soluk, halsiz ve hipertansiftirler.

İleride dönemde: Büyüme geriliği, rikets, anormal diş gelişimi, kemik deformitesi olabilir.(özellikle anatomik anomali olan  küçük çocuklarda)

Üremik sendrom: Letarji, uykuya eğilim, kaşıntı, bulantı, kusma ve paresteziler

** Büyümenin bozulması-kısa boy  KBY’nin ilk belirtisi olabilir.

** Bu belirtiler çıkmadan tanı konmalı ve tedaviye başlanmalıdır.   Böbrek yetmezliği  olan  bireylerde bu belirtilerin biri yada bir çoğu bulunabilir. Böbrek yetmezliği   belirtiler kişiden kişiye göre farklı şiddette ve sıklıkta ortaya çıkabilir.  Böbrek yetmezliği  olanlarda uygun bir tedavi ile bu belirti  ve  bulgularda belirgin düzelme görülür.

 

Böbrek yetmezliği  tanısı nasıl konulur?

Böbrek yetmezliği   tanısı  fizik muayene, laboratuar testleri ve diğer testler ile tanısı tecrübeli doktorlar tarafından rahatlıkla konulur. Böbrek yetmezliği  tanısı laboratuar testleri ve diğer testler normal olduğunda sadece fizik muayeneye göre bile tanısı konulabilir. Yükselen değerler: BUN, kreatinin, ürik asit, K, P, kolesterol ve TG

Düşen değerler: Ca, Hb (anemi), Na, albumin, pH (asidoz)

İdrar: GN’e bağlı ise hematüri ve proteinüri görülür. Bilateral taşa bağlı ise lökositüri, hematüri görülebilir. Konjenital anormallik (displazi): varsa düşük idrar dansitesi olabilir. gibi  tanı yöntemleri Böbrek yetmezliği   tanısı en sık kullanılan tanı testleridir. Özellikle çocuklarda tüm testlere rağmen Böbrek yetmezliği   tanısı koymak oldukça zordur.

 

Böbrek yetmezliği   tedavisi nasıl olur ? .

 Böbrek yetmezliği   tedavisi nedir? .

Böbrek yetmezliği  ne iyi gelir ? Böbrek yetmezliği  nasıl geçer ?

Böbrek yetmezliği son gelişmeler.

Ülkemizde ve dünyada kullanılan çeşitli Böbrek yetmezliği   tedavileri vardır.  Hekimden hekime bu tedavi seçenekleri farklılık göstermesine rağmen çoğunlukla hastanın klinik bulguları ve belirtilerinin şiddetine göre verilen tedavilerle yüksek oranda düzelme sağlanır. Kısacası  .böbrek koruyucu tedaviler en sık tercih edilen tedavilerdir.

Böbrek yetmezliği   geç tedavi edilirse Böbrek yetmezliği olan kişi hastalık esnasında ciddi sağlık problemleri ile karşılaşabilir. Böbrek yetmezliği   olan kişi bu hastalığı  hafif şekilde ve kısa sürede geçireceği hastalığı çok daha ağır ve uzun süre geçirebilir. Buda hem hayat konforunu bozabilir hem de iş gücü kaybına neden olabilir.

Böbrek yetmezliği   tedavisi için yasal Uyarı: Unutmayın  Böbrek yetmezliği  tedavisini tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan kişiler eczacılar veya diğer sağlık personeli gibi kişilerin ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Yarım doktor öldürür.  Aynı şekilde bir hasta Böbrek yetmezliği  tedavisi  için başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz Böbrek yetmezliği    tedavisi için   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın. Zaten  Böbrek yetmezliği için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz detaylı Böbrek yetmezliği  tedavisi  için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

 

Böbrek yetmezliği KOMPLİKASYONLAR

GFR> %80 : Üre, kreatinin normal

GFR < %50: Gelişme geriliği, üre ve kreatinin değerleri artmaya başlar.

GFR <%40 : Anemi  oluşmaya başlar.

GFR <%30 : Anemi , kalsiyum ve fosfor metabolizması bozulur.

GFR < %10: Na ve K metabolizması bozulur. Sıvı retansiyonu üremi başlar.

 

Böbrek yetmezliği   TAKİP:

KBY hastaları  2-3 ayda bir kontrole çağrılmalıdır.

**FM yapılmalı (Boy, kilo),TA  BK , PTH , HEMOGRAM İDRAR  bakılmalıdır.

 

Böbrek yetmezliği  DESTEK TEDAVİSİ**

Amaç: Renal fonksiyon bozulmasının ilerlemesini yavaşlatmak. Azalmış veya yok olmuş böbrek fonksiyonlarını yerine koymak ve komplikasyonların gelişmesini önlemektir.

** Beslenme için 1 gr/kg/g protein içeren, Na, K, P dan fakir Ca dan zengin diyet başlanmalıdır.

** Asidoz için CaCO3 başlanmalıdır.

** Hiperfosfatemi varsa  tedavi edilmelidir. (ALLUGEL® TABLET)

** Gereğinde Kalsitriol başlanmalıdır.( ROCALTROL® TABLET  0,25 mikrogr/gün  gün aşırı)

** Gereğinde Mutivitamin başlanmalıdır.

** Anemi varsa  veya proflaktik Fe (po-iv) ve Folbiol haftada bir gün 5 mg başlanmalıdır.

** Anemi varsa Eritropoietin 50-150 ü/kg/g  haftada 2-3 kez  tek doz başlanmalıdır.

** HT varsa tedavi edilmelidir.

*****KISACA   TEMEL PRENSİPLER****

Hastalığın progresyonunu yavaşlatmak için yapılması gerekenler

** Hipertansiyonun optimal kontrolü yapılmalıdır.

** Proteinürik hastada ACE veya anjiyotensin II blokörü kullanılmalıdır.

** Serum P’u normal sınırlarda tutulmalıdır.

** Ca xP < 55 olmalı PTH normalin 2-3 katı olmalıdır.

** Enfeksiyon ve dehidratasyonun acil tedavisi yapılmalıdır.

** Anemi (Hedef Hgb  >11gr/dl) olmalıdır.

** Sigaradan kaçınma, NSAID kullanımını minimalize et, hiperlipidemiyi kontrol altına alınmalıdır.

 

Böbrek yetmezliği  HASTALIĞI

      Böbrek fonksiyonlarının ileri derecede azalması sonucu homeostazın ve yaşamın kişinin kendi böbrekleri ve yoğun tıbbi yardım ile sağlanamayacak duruma gelmesine end stage BY denir.  Böbrek fonksiyonlarının yerine getirilmesi gerekir. Bu amaçla diyaliz veya böbrek nakli uygulanır.

 

  Böbrek yetmezliği      DİYALİZE  ENDİKASYONLARI:

GFR 10-15 ml/dk/1.73 m2 altına indiğinde, sık sık volüm yüklenmesi oluşmaya başladığında, elekrolit bozukluklarında, asidoz, gelişme geriliği, üremik sendrom vb durumlarda endikasyon vardır.

 

    Böbrek yetmezliği    PERİTON DİYALİZİ:

   Evde uygulanabilir. Teknik olarak hemodiyalizden daha kolay, özellikle bebekler için uygundur. Hastaneye uzak yörelerde yaşama imkanı, okul ve okul dışı aktivitelere katılabilme, daha az kısıtlı diyet imkanı sağlar. Hemodiyalizden daha ucuzdur. 30-50 cc/kg sıvı verilebilir. Hastanın sıvı yüküne göre 1.5-2.5-4.2 gr/dl glukoz içeren diyaliz sıvıları kullanılabilir.

 

 Böbrek yetmezliği        HEMODİYALİZ:

    Hastane şartlarında yapılması gerekir. Haftada 3 defa 3-4 saat zaman ayrılması gerekir. Cihaza kanın ulaşabilmesi için ya şant açılmalı ya da büyük damarlara katater yerleştirilmelidir.

 

Böbrek yetmezliği     böbrek  RENAL TRANSPLANTASYON ENDİKASYONLARI:

   Son dönem böbrek hastalarına uzun süreli diyaliz yapılması, gelişme geriliği, sosyal maladaptasyon, seksüel gelişimdeki olumsuzluklar, kronik ensefalopati, diyalizle yaşamanın zorlukları vardır.

** Ancak renal transplantasyonda kalıcı bir çözüm değildir. Kontrol edilemeyen progresif rejeksiyon ciddi morbidite ve mortalite ile birliktedir ve diyalize geri dönüşü gerekli kılar. 

 

Böbrek yetmezliği BESLENME:diyeti

    Serum değerlerine göre Na, K ve P’dan kısıtlı diyet gerekebilir. Protein alımı gelişimi sağlayacak düzeyde olmalı (2.5 gr/kg/gün). Suda eriyen vitaminler açısından desteklenmelidir. Demir ve çinko, eksikliği gösterilirse eklenmelidir.

 

Böbrek yetmezliği AŞILAMA:

    Rutin aşı programı uygulanmalıdır. Sağlıklı çocuklara yapılan tüm aşılar yapılmalıdır. İmmunsupresif alanlarda canlı aşı yapılmamalıdır. Böbrek transplantasyonundan önce MMR (measle-mumps-rubella), varisella gibi canlı aşılar mutlaka yapılmalıdır. Yıllık influenza aşıları vb yapılabilir.

 

Böbrek yetmezliği İLAÇ DOZLARININ AYARLANMASI:

    Pek çok ilaç böbrekler yolu ile atıldığından dolayı kullanılan doz ve doz aralarının ayarlanması gerekir.

 

Böbrek yetmezliği SIVI:

    Genelde son dönem böbrek yetmezliği gelişinceye kadar sıvı kısıtlanması gerekmez. (Normal susama merkezi etkisiyle) Çocukların çoğunda uygun Na alımı ile sodyum dengesi ayarlanır. Anatomik bozukluk nedeniyle idrarda Na kaybeden çocuklarda diyete sodyum eklenmeli, ancak hipertansiyon, ödem ve konjestif kalp yetmezliği bulunan durumlarda tuz kısıtlanması gerekir.

 

Böbrek yetmezliği   reçetesi

Böbrek yetmezliği   reçetesi için yasal Uyarı: Unutmayın  Böbrek yetmezliği   reçetesi   tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan eczacı sağlık personeli dahil diğer kişilerin  Böbrek yetmezliği reçetesi yazarak  ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Aynı şekilde  Böbrek yetmezliği     için  bir hasta başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Çünkü reçete hastanın kendisine özeldir. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz hekim tarafından yazılmış  Böbrek yetmezliği reçetesi   yoksa   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın.  Zaten Böbrek yetmezliği    için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz Böbrek yetmezliği  örnek reçeteleri için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

Bu Böbrek yetmezliği   reçete örnekleri sadece hekimler için yazılmış basit bir reçete örnekleridir.. Yoksa bu ilaçların isimleri, ilaçların kullanma dozları, veriliş şekilleri, dozları , yan etkileri  hastadan hastaya büyük oranda farklılık gösterebilir. Bu yüzden Böbrek yetmezliği  reçetesi uzman bir hekim tarafından hastanın özelliklerine göre yazılmalıdır.

Böbrek yetmezliği   Ameliyatı ne zaman yapılır ?

Böbrek yetmezliği  tedavisinde Böbrek yetmezliği ameliyatları   kullanılan tedavilerden biridir. Genelde  ilaç tedavisinin ve  diğer tedavilerin yeterice fayda vermediği durumlarda  Böbrek yetmezliği    ameliyatı yapılır.  Böbrek yetmezliği   ameliyatı yapılacaksa tecrübeli hekimler tarafından yapılmalıdır..  çünkü Böbrek yetmezliği    ameliyatlarında  gerek hekime bağlı olarak gerekse hekimden bağımsız olsun çeşitli komplikasyonlar görülebilir.  Eğer hekiminiz Böbrek yetmezliği   ameliyat tavsiye ediyorsa mutlaka o branşın uzmanı başka hekimlere danıştıktan sonra   Böbrek yetmezliği ameliyatı olunması daha uygundur.

Böbrek yetmezliği   Ameliyatı videosu

 

 

BÖBREK YETMEZLİĞİ   VİDEOLARI, RESİMLERİ VE DİĞER GÖRSEL KONU ANLATIMLARI

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/nD8OCjBa6Qk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/iksptma7Xpc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Ynr1N21RfHM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/T2gItXaVDgM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

DİĞER MERAK EDİLEN SORULAR

Böbrek yetmezliği  kimlerde sık görülür?

Genelde  Böbrek yetmezliği  çocuk ve yetişkinlerde   .çeşitli    durumlara bağlı olarak sık görülür. Tabi ki kendine çok iyi bakan iyi beslenen şahıslarda da Böbrek yetmezliği   görülebilir. Ama Böbrek yetmezliği  kendine iyi bakan, iyi beslenen kişilerde sağlıklı bireylerde daha az oranda görülür.

 

Çocuklarda ve bebeklerde Böbrek yetmezliği   görülür mü ?

Böbrek yetmezliği  bebeklerde ve çocuklarda da yetişkinlerde olduğu gibi görülebilir. Böbrek yetmezliği   tanı tedavisi belirtileri yine yetişkinlere benzerlik gösterdiği gibi bazen çok farklılıkta gösterebilir.. Sadece Böbrek yetmezliği   tanı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, dozlar ve testler değişiklik gösterebilir. Böbrek yetmezliği   çocuklardaki tanısında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından konmalıdır.

 

Böbrek yetmezliği   nasıl oluşur ?

Böbrek işlevinin bozulması  sonucu Böbrek yetmezliği  oluşur. Böbrek yetmezliği   bazen çok ağır seyredebileceği gibi bazen de çok hafif seyredebilir.  Bu durum kişinin bünyesine göre değişebilir. Genelde sağlıklı bir bünyeye sahip kişilerde Böbrek yetmezliği  hafif seyrederken bünyesi zayıf olan kişilerde daha ağır seyreder.

 

Böbrek yetmezliği    için  korunma yolları?

Böbrek yetmezliği  gelişimini engellemek için çocuk yetişkinler iyi ve dengeli beslenmelidirler, çevre temizliğine ve bireysel temizliklerine azami dikkat etmeliler, sigara alkol ve dumanlı ortamlardan uzak durmalılar, gereğinde sağlıkları için aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmelidirler. Eğer ailede  Böbrek yetmezliği    benzer şikayetlere sık rastlanılıyorsa doktor kontrolünün önemi Böbrek yetmezliği   için bir kat daha artmaktadır.

 

Böbrek yetmezliği  geçici midir?

Evet tedavi edilebilir nedenlere bağlı Böbrek yetmezliği geliştiği için  genelde Böbrek yetmezliği   uygun  tedavi ile tam düzelir ve  geçicidir. Ama bazen  Böbrek yetmezliği  kronikleşebilir yada  tekrarlayabilir. Eğer Böbrek yetmezliği   olan  hastalar hastalıklarının tekrar etmesini muhakkak hekimler tarafından iyi bir şekilde tedavi edilmelidirler.

 

Böbrek yetmezliği  ilaçları

Destek amaçlı ilaçlar    gibi ilaçlar Böbrek yetmezliği  tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardır. Tabi ki bunun dışında da Böbrek yetmezliği   tedavisinde    doktorlarca kullanılabilecek bir çok alternatif ilaç vardır. Hastalar bu ilaçları kullanarak Böbrek yetmezliği şikayetlerinde kurtulabilirler.

 

Böbrek yetmezliği   tedavisinde ilaçsız öneriler nelerdir ?

Böbrek yetmezliği  tedavisi için temel tedavi ilaç tedavisi olmakla birlikte hastalar kendi kişisel temizliklerine daha çok dikkat etmeliler, çevresel kirliliklerden uzak durarak, ayrıca iyi beslenerek Böbrek yetmezliği   iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler.

 

Böbrek yetmezliği ilaçsız doğal tedavisi?

Böbrek yetmezliği  ilaç tedavisi ile daha hızlı ve etkili şekilde düzelir. hastalar daha erken normal hayatlarına dönebilirler. Böbrek yetmezliği    için İlaçsız tedavi etkisiz kalabilir ve hasta için ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle Böbrek yetmezliği   için temel tedavinin ilaç tedavisi olduğu unutulmamalı ama diğer önerilerle Böbrek yetmezliği   için iyileşme süreci hızlandırılabilir.

 

 

 

Böbrek yetmezliği testleri

Böbrek yetmezliği    testleri tanı ve takibi  için kullanılır. En çok kullanılan Böbrek yetmezliği   testleri kan testleridir. Bunlar bazen Böbrek yetmezliği   olsa bile normal sonuçlar olabilir. O yüzden testler her zaman tam güvenilir değildir. Diğer muayene bulguları ve şikayetler önem kazanır.

 

Gebelikte   Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği   normal dönemde görüldüğü gibi gebelik döneminde de görülür. Tüm özellikleri Böbrek yetmezliği   olan  normal yetişkinlere benzerdir. Önemli olan Böbrek yetmezliği   tedavisinde bebeğe zarar vermeyecek anne sütünü bozmayacak ilaçları tercih etmektir bunun dışındaki özellikler değişmez.

 

Böbrek yetmezliği  bulaşıcı mıdır. Böbrek yetmezliği nasıl bulaşır ?

Hayır Böbrek yetmezliği.....  bulaşıcı bir hastalık değildir, nefesle , dokunmakla, öpmekle,  aynı eşyaları kullanmakla, aynı kaptan yemek yemekle, aynı ortamda bulunmakla ve bunun gibi nedenlerle bulaşmaz.

 

 

Bitkisel Böbrek yetmezliği  tedavisi nedir ?

Böbrek yetmezliği  tedavisi için şifalı bitkiler nelerdir?

Böbrek yetmezliği tedavisi için alternatif tedaviler  nelerdir?

Daha öncede belirttiğimiz gibi Böbrek yetmezliği  için temel tedavi doktorunuzun vereceği ilaçlar oluşturur. Hiç bir tedavi doktorunuzun verdiği Böbrek yetmezliği tedavisinin yerini tutamaz ve tedaviyi terk etmeye mazeret olamaz.  Diğer alternatif bitkisel, diğer tedavileri (Ayurveda , Akupunktur , Geleneksel Anadolu Halk Hekimliği , Herbalism , Hipertermi , Siddha , Unani , Bitkisel tıp , Geleneksel Moğol Tıbbı , Çigong, Tui Na, Yoga , Ortomoleküler tıp, Oksijen terapisi , Ozon terapisi , Detoksifikasyon terapisi , Aromaterapi , Şelasyon terapisi , Homeopati , Kiropraktik , Osteopati , Diyet takviyesi , Elektromanyetik alanlar , Masaj , Reiki , Terapötik Dokunuş , Johrei , Manyetik Terapi , Ses Enerjisi Terapisi , Işık Terapisi , Aleksandr Tekniği , Refleksoloji , Feldenkrais Metodu , Craniosakral Terapi , Rolfing , Nöral Terapi , Hipnoz .. ) dünyada gelişmiş ülkelerde dahi özellikle bitkisel tedavi bazen Böbrek yetmezliği  tedavisi için kullanılmaktadır. Ama bu tedavilerin bazıları Böbrek yetmezliği   için sadece destek amacıyla bu işin ehli gerçekten eğitimini almış profesyonel kişilerce yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde Böbrek yetmezliği   için  bu tür tedavileri verecek düzeyde eğitime ve olanaklara sahip kişiler çok  çok azdır. Özellikle sürekli olarak televizyon programlarında reklam veren ve her şeyi bitki taş vb gibi şeylerle iyileştireceğini söyleyen doktor, profesör gibi sıfatlar kullanan genellikle gümüş yüzük takan ve insanların dini duygularını da sömüren kişilerden uzak durulmalıdır.  aksi takdirde Böbrek yetmezliği    hastaları tedavi olayım derken  çok ciddi zehirlenmelere maruz kalabilirler. 2 tutam şu ottan 2 tutam bu ottan karışımlarla hastalar düzelseydi zaten  tıp diye bir şey olmazdı. Tıp doktorları da Böbrek yetmezliği    için  alternatif tedavilere karşı değiller sadece profesyonel olmayan kişilerce ve doğru şekilde suiistimal amacıyla kullanılmasından yakınmaktadırlar.

 

www.saglikmeydani.com

Anahtar kelimeler: Böbrek yetmezliği     tedavisi, Düşük   Böbrek yetmezliğiin tedavisi,       Böbrek yetmezliği aku,t  alerjik   alerji Böbrek yetmezliği,  Ameliyatları  Böbrek yetmezliği   alerji.   Böbrek yetmezliği      tedavi,   Böbrek yetmezliği  alerjisi,   allerjik Böbrek yetmezliği,     alerjık Böbrek yetmezliği Ameliyatı,     Böbrek yetmezliği    hastalıgı,      Böbrek yetmezliği    hastalıkları, Böbrek yetmezliği ne iyi gelir. Böbrek yetmezliği kesin çözüm,  Böbrek yetmezliği nasıl düzelir,    Böbrek yetmezliği   nasıl gelişir.   Böbrek yetmezliği   nedır,,     Böbrek yetmezliği      ilaci,   kronik Böbrek yetmezliği Böbrek yetmezliği   başlangıcı tedavisi   Böbrek yetmezliğia kesin çözüm, ,    Böbrek yetmezliği  için   belirtiler ve hastalıklar ,   Böbrek yetmezliği   ilaclari,    Böbrek yetmezliği     tedavisi ilaçları,    Böbrek yetmezliği    bitkisel,    yenidoğanlarda Böbrek yetmezliği,  Böbrek yetmezliği   tedavisi ,Böbrek yetmezliği    hastalığı duası, Böbrek yetmezliği   duası,,,,  bebeklerde Böbrek yetmezliği,,    çocuklarda Böbrek yetmezliği,,      Böbrek yetmezliği bitkisel tedavi,    Böbrek yetmezliği      alerji tedavisi ,   alerji Böbrek yetmezliği     tedavisi,   çocuk Böbrek yetmezliği    ,   Böbrek yetmezliği     çocuk,    Böbrek yetmezliği    krizi,    bebeklerde Böbrek yetmezliği,      Böbrek yetmezliği   bitkisel tedavisi,    kronik Böbrek yetmezliği    , Böbrek yetmezliği     tedavisi,    bitkisel   bitkisel Böbrek yetmezliği    tedavisi,     Böbrek yetmezliğiın bitkisel tedavisi,      bitkilerle Böbrek yetmezliği  tedavisi ,      akut   Böbrek yetmezliği    alerjik belirtileri,     alerjik Böbrek yetmezliği     belirtileri,    çocuk Böbrek yetmezliğiı,      alerjik Böbrek yetmezliğiın belirtileri ,      akut    Böbrek yetmezliği     hastasi,   allerjik Böbrek yetmezliği      belirtileri,    Böbrek yetmezliği     hastalari,    Böbrek yetmezliği     alerji belirtileri,    alerji Böbrek yetmezliği      belirtileri ,   akut  Böbrek yetmezliği     şifalı bitkiler,    şifalı bitkiler Böbrek yetmezliği ,    kronik Böbrek yetmezliği     çocukta,  Böbrek yetmezliği  Böbrek yetmezliği    şifalı bitki ,  Böbrek yetmezliği     astimin belirtileri,,    Böbrek yetmezliği     için şifalı bitkiler,    Böbrek yetmezliği    hastalığı tedavisi,    Böbrek yetmezliğie   iyi gelen bitkiler,    Böbrek yetmezliği     hastalığının tedavisi ,   Böbrek yetmezliği    hastanesi,       Böbrek yetmezliği    hastaligi nedir,    Böbrek yetmezliği     hastaligi belirtileri ,   Böbrek yetmezliği     bronşit belirtileri,    bronşit Böbrek yetmezliği    belirtileri,    Böbrek yetmezliği    hastaliginin belirtileri,    Böbrek yetmezliği    baslangici ,     çocuklarda Böbrek yetmezliği   tedavisi,    Böbrek yetmezliği    testi,    bebeklerde Böbrek yetmezliği   tedavisi,    Böbrek yetmezliği    makinası ,   Böbrek yetmezliği   öksürüğü  ,  kronik Böbrek yetmezliği,    alerjik Böbrek yetmezliği   nedir ,   Böbrek yetmezliği     belirtileri nelerdir,    kronik Böbrek yetmezliği,   Böbrek yetmezliği     alerjisi nedir,    bebeklerde Böbrek yetmezliği     belirtileri ,   Böbrek yetmezliği   testleri ,   ahmet maranki Böbrek yetmezliği  Böbrek yetmezliği   atakları ,   Böbrek yetmezliği    doktorları ,   Böbrek yetmezliği   ilaçları isimleri ,   Böbrek yetmezliğia bitkisel çözüm ,    Böbrek yetmezliği    bronşiale,   Böbrek yetmezliği     bronşit,   bitkisel tedavi  ,  Böbrek yetmezliği   nedir,    çocuklarda Böbrek yetmezliği,m    Böbrek yetmezliği   ve tedavisi ,   Böbrek yetmezliği    atağı  , alerjik Böbrek yetmezliği   neden olur,    Böbrek yetmezliği    nedir nasıl tedavi edilir,    kronik Böbrek yetmezliği   bronşit tedavisi,    sinirsel Böbrek yetmezliği  Böbrek yetmezliği   ölümcülmüdür ,    Böbrek yetmezliği     tedavisi nasıl olur,    alerjik reaksiyon tedavisi ,   Böbrek yetmezliği    tedavi merkezleri,    alerjik Böbrek yetmezliği     belirtileri  nelerdir,   alerjik Böbrek yetmezliği     nedenleri ,   Böbrek yetmezliği     hastalığı geçermi ,   Böbrek yetmezliği   sprey isimleri  ,    alarjik Böbrek yetmezliği    Ameliyatı,    çocuklarda alerjik Böbrek yetmezliği     belirtileri,     Böbrek yetmezliği    geçicimidir,    çocuklarda alerjik kronik Böbrek yetmezliği ,   Böbrek yetmezliği    tedavisi  ,   alerjik Böbrek yetmezliği   bronşit tedavisi ,    çocuklarda Böbrek yetmezliği      hastalığı,    Böbrek yetmezliği      ve öksürük,    Böbrek yetmezliği    ilaçları nelerdir,    Böbrek yetmezliği     bronşit hastalığı,    Böbrek yetmezliği     tedavi yöntemleri  ,  kronik Böbrek yetmezliği      nedir,    alerji tedavi yöntemleri ,   kronik Böbrek yetmezliği    ,  Böbrek yetmezliği      hastalığı için şifalı bitkiler,     Böbrek yetmezliğia    faydalı bitkiler,    Böbrek yetmezliğiın   tedavisi varmı ,    Böbrek yetmezliği    bronşit ilaçları,      Böbrek yetmezliği    tedavisi varmı ,     Böbrek yetmezliği    başlangıcı tedavisi ,   Böbrek yetmezliğia kesin çözüm,    kronik Böbrek yetmezliği     tedavisi ,   Böbrek yetmezliği      krizi belirtileri,    Böbrek yetmezliği      belirtileri ve tedavisi  ,  ahmet maranki Böbrek yetmezliği     tedavisi,    Böbrek yetmezliği     alerji testi  ,  Böbrek yetmezliği    tedavisi için şifalı bitkiler ,    Böbrek yetmezliği    nasıl tedavi edilir  ,   nefes darlığı Böbrek yetmezliği     alerji nasıl tedavi edilir ,    Böbrek yetmezliği     tedavisinde şifalı bitkiler ,   Böbrek yetmezliği   atak tedavisi ,  Böbrek yetmezliği    ve belirtileri ,   Böbrek yetmezliği     tedavisinde kullanılan bitkiler,    bronşit hastalığı tedavisi ,   Böbrek yetmezliği    tedavisi şifalı bitkiler,     maranki Böbrek yetmezliği   tedavisi ,  Böbrek yetmezliği ilk yardım ,    Böbrek yetmezliği    öldürürmü ,    Böbrek yetmezliği     çeşitleri,    Böbrek yetmezliği     krizi tedavisi ,    Böbrek yetmezliği    aşısı ,   alerjik Böbrek yetmezliği   ilaçları ,   alerjik Böbrek yetmezliği   bronşit,    Böbrek yetmezliği    spreyleri , Böbrek yetmezliği    en iyi ilaç,  Böbrek yetmezliği iyi gelen ilaçlar,   Böbrek yetmezliği  krem merhem şampuanı,  Böbrek yetmezliği   iyi gelen ilaç ,   bebeklerde Böbrek yetmezliği    bronşit ,   Böbrek yetmezliği   bronşit şifalı bitkiler ,    çocuklarda Böbrek yetmezliği   bronşit ,   Böbrek yetmezliği   hastalığının nedenleri ,     bebeklerde alerjik Böbrek yetmezliği ,   Böbrek yetmezliği   için bitkisel tedavi ,,    Böbrek yetmezliği    geçermi,     Böbrek yetmezliği   doğal tedavi ,   Böbrek yetmezliği   tedavileri ,  Böbrek yetmezliği son gelişmeler

 

 

 

Yorum Gönder