gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

Sorularla KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

11 Kasım 2013 Pazartesi 23:38
Bu haber 6240 kez okundu

Kronik böbrek yetmezliği nedir? Böbrek fonksiyonlarının vücut dengesini sağlayamayacak derecede geriye dönüşümsüz azalmasıdır..

Sorularla  KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

Sorularla

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

 

Kronik böbrek yetmezliği  nedir?

Böbrek fonksiyonlarının vücut dengesini sağlayamayacak derecede geriye dönüşümsüz azalmasıdır..

Hafif KBY: GFH 50-75 ml/dk/1.73 m2

Orta KBY: GFH 25-50 ml/dk/1.73 m2

Ağır KBY: GFH 10-25 ml/dk/1.73 m2

son dönem KBY: GFH < 10 ml/dk/1.73 m2

GFH = k x boy (cm) /Serum kreatinini (mg/dl)

K değeri:1 yaş altındaki LBW bebekler için 0.33, 1 yaş altındaki AGA bebekler için 0.45,  Çocuklar ve adölesan kızlar için 0.55,  Adölesan erkekler için 0.70

 

Kronik böbrek yetmezliği resmi (resimlerini), görüntüsü (görüntüleri, görselleri)

Kronik böbrek yetmezliği resimlerini ve görüntülerini  aşağıdaki web adresini tıklayarak görebilirsiniz.

 

Kronik böbrek yetmezliği  nasıl bir hastalıktır?

Kronik böbrek yetmezliği  böbrek yetmezliğine bağlı gelişen ve genelde tedavi ile tam olarak düzelen ama bazen de tekrarlayabilen bir hastalıktır. Kronik böbrek yetmezliği  mutlaka doktorlar tarafından ilaçla tedavi edilmelidir. Yoksa Kronik böbrek yetmezliği  ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka Kronik böbrek yetmezliği  iyi bir şekilde tedavi  edilmelidir.

 

Kronik böbrek yetmezliği  nedenleri nelerdir?

Kronik böbrek yetmezliği  sebepleri ve  nedenleri arasında bir çok neden sayılabilir. Ailevi, çevresel faktörler, kişinin bünyesinin durumu  5 yaş altı: Konjenital anormallikler (Hipoplazi, displazi, obstrüksiyon, malformasyonlar vb.) 5 yaş üstü: Edinilmiş glomeruler hastalıklar; glomerülonefritler, HÜS, herediter hastalıklar (Alport, ailevi juvenil nefronofitizis) vb.nedenler Kronik böbrek yetmezliği  için başlıca nedenlerdir. Kişiler bu nedenlerden biri yada bir çoğuna bağlı olarak Kronik böbrek yetmezliği  olabilirler. Bu nedenlerin veya sebeplerin engellenmesi Kronik böbrek yetmezliği gelişimini ve şiddetini otomatikman engeller.

 

Kronik böbrek yetmezliği  belirtileri (belirtisi) nelerdir?

Kronik böbrek yetmezliği bulguları ve  belirtileri bebeklerde, çocuklarda ve yetişkin gibi farklı yaş gruplarında farklı olarak ortaya çıkabilir. En sık görülen   Kronik böbrek yetmezliği  belirtileri ve bulguları  arasında  bir çok neden sayılabilir. Başlangıçta: Önce klinik bulguları ortaya çıkar. Böbrek yetmezliği sinsi gelişebilir veya baş ağrısı, yorgunluk, letarji, iştahsızlık, kusma, polidipsi, poliüri, büyüme geriliği görülür.

** FM’de fazla bulgu olmayabilir. Ancak hastaların çoğu soluk, halsiz ve hipertansiftirler.

İleride dönemde: Büyüme geriliği, rikets, anormal diş gelişimi, kemik deformitesi olabilir.(özellikle anatomik anomali olan  küçük çocuklarda)

Üremik sendrom: Letarji, uykuya eğilim, kaşıntı, bulantı, kusma ve paresteziler

** Büyümenin bozulması-kısa boy  KBY’nin ilk belirtisi olabilir.

** Bu belirtiler çıkmadan tanı konmalı ve tedaviye başlanmalıdır.   Kronik böbrek yetmezliği  olan  bireylerde bu belirtilerin biri yada bir çoğu bulunabilir. Kronik böbrek yetmezliği   belirtiler kişiden kişiye göre farklı şiddette ve sıklıkta ortaya çıkabilir.  Kronik böbrek yetmezliği  olanlarda uygun bir tedavi ile bu belirti  ve  bulgularda belirgin düzelme görülür.

 

Kronik böbrek yetmezliği  tanısı nasıl konulur?

Kronik böbrek yetmezliği   tanısı  fizik muayene, laboratuar testleri ve diğer testler ile tanısı tecrübeli doktorlar tarafından rahatlıkla konulur. Kronik böbrek yetmezliği  tanısı laboratuar testleri ve diğer testler normal olduğunda sadece fizik muayeneye göre bile tanısı konulabilir. Yükselen değerler: BUN, kreatinin, ürik asit, K, P, kolesterol ve TG

Düşen değerler: Ca, Hb (anemi), Na, albumin, pH (asidoz)

İdrar: GN’e bağlı ise hematüri ve proteinüri görülür. Bilateral taşa bağlı ise lökositüri, hematüri görülebilir. Konjenital anormallik (displazi): varsa düşük idrar dansitesi olabilir. gibi  tanı yöntemleri Kronik böbrek yetmezliği   tanısı en sık kullanılan tanı testleridir. Özellikle çocuklarda tüm testlere rağmen Kronik böbrek yetmezliği   tanısı koymak oldukça zordur.

 

Kronik böbrek yetmezliği   tedavisi nasıl olur ? .

 Kronik böbrek yetmezliği   tedavisi nedir? .

Kronik böbrek yetmezliği  ne iyi gelir ? Kronik böbrek yetmezliği  nasıl geçer ?

Kronik böbrek yetmezliği son gelişmeler.

Ülkemizde ve dünyada kullanılan çeşitli Kronik böbrek yetmezliği   tedavileri vardır.  Hekimden hekime bu tedavi seçenekleri farklılık göstermesine rağmen çoğunlukla hastanın klinik bulguları ve belirtilerinin şiddetine göre verilen tedavilerle yüksek oranda düzelme sağlanır. Kısacası  .böbrek koruyucu tedaviler en sık tercih edilen tedavilerdir.

Kronik böbrek yetmezliği   geç tedavi edilirse Kronik böbrek yetmezliği olan kişi hastalık esnasında ciddi sağlık problemleri ile karşılaşabilir. Kronik böbrek yetmezliği   olan kişi bu hastalığı  hafif şekilde ve kısa sürede geçireceği hastalığı çok daha ağır ve uzun süre geçirebilir. Buda hem hayat konforunu bozabilir hem de iş gücü kaybına neden olabilir.

Kronik böbrek yetmezliği   tedavisi için yasal Uyarı: Unutmayın  Kronik böbrek yetmezliği  tedavisini tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan kişiler eczacılar veya diğer sağlık personeli gibi kişilerin ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Yarım doktor öldürür.  Aynı şekilde bir hasta Kronik böbrek yetmezliği  tedavisi  için başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz Kronik böbrek yetmezliği    tedavisi için   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın. Zaten  Kronik böbrek yetmezliği için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz detaylı Kronik böbrek yetmezliği  tedavisi  için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

 

Kronik böbrek yetmezliği KOMPLİKASYONLAR

GFR> %80 : Üre, kreatinin normal

GFR < %50: Gelişme geriliği, üre ve kreatinin değerleri artmaya başlar.

GFR <%40 : Anemi  oluşmaya başlar.

GFR <%30 : Anemi , kalsiyum ve fosfor metabolizması bozulur.

GFR < %10: Na ve K metabolizması bozulur. Sıvı retansiyonu üremi başlar.

 

Kronik böbrek yetmezliği   TAKİP:

KBY hastaları  2-3 ayda bir kontrole çağrılmalıdır.

**FM yapılmalı (Boy, kilo),TA  BK , PTH , HEMOGRAM İDRAR  bakılmalıdır.

 

Kronik böbrek yetmezliği  DESTEK TEDAVİSİ**

Amaç: Renal fonksiyon bozulmasının ilerlemesini yavaşlatmak. Azalmış veya yok olmuş böbrek fonksiyonlarını yerine koymak ve komplikasyonların gelişmesini önlemektir.

** Beslenme için 1 gr/kg/g protein içeren, Na, K, P dan fakir Ca dan zengin diyet başlanmalıdır.

** Asidoz için CaCO3 başlanmalıdır.

** Hiperfosfatemi varsa  tedavi edilmelidir. (ALLUGEL® TABLET)

** Gereğinde Kalsitriol başlanmalıdır.( ROCALTROL® TABLET  0,25 mikrogr/gün  gün aşırı)

** Gereğinde Mutivitamin başlanmalıdır.

** Anemi varsa  veya proflaktik Fe (po-iv) ve Folbiol haftada bir gün 5 mg başlanmalıdır.

** Anemi varsa Eritropoietin 50-150 ü/kg/g  haftada 2-3 kez  tek doz başlanmalıdır.

** HT varsa tedavi edilmelidir.

*****KISACA   TEMEL PRENSİPLER****

Hastalığın progresyonunu yavaşlatmak için yapılması gerekenler

** Hipertansiyonun optimal kontrolü yapılmalıdır.

** Proteinürik hastada ACE veya anjiyotensin II blokörü kullanılmalıdır.

** Serum P’u normal sınırlarda tutulmalıdır.

** Ca xP < 55 olmalı PTH normalin 2-3 katı olmalıdır.

** Enfeksiyon ve dehidratasyonun acil tedavisi yapılmalıdır.

** Anemi (Hedef Hgb  >11gr/dl) olmalıdır.

** Sigaradan kaçınma, NSAID kullanımını minimalize et, hiperlipidemiyi kontrol altına alınmalıdır.

 

Kronik böbrek yetmezliği  HASTALIĞI

      Böbrek fonksiyonlarının ileri derecede azalması sonucu homeostazın ve yaşamın kişinin kendi böbrekleri ve yoğun tıbbi yardım ile sağlanamayacak duruma gelmesine end stage BY denir.  Böbrek fonksiyonlarının yerine getirilmesi gerekir. Bu amaçla diyaliz veya böbrek nakli uygulanır.

 

  Kronik böbrek yetmezliği      DİYALİZE  ENDİKASYONLARI:

GFR 10-15 ml/dk/1.73 m2 altına indiğinde, sık sık volüm yüklenmesi oluşmaya başladığında, elekrolit bozukluklarında, asidoz, gelişme geriliği, üremik sendrom vb durumlarda endikasyon vardır.

 

    Kronik böbrek yetmezliği    PERİTON DİYALİZİ:

   Evde uygulanabilir. Teknik olarak hemodiyalizden daha kolay, özellikle bebekler için uygundur. Hastaneye uzak yörelerde yaşama imkanı, okul ve okul dışı aktivitelere katılabilme, daha az kısıtlı diyet imkanı sağlar. Hemodiyalizden daha ucuzdur. 30-50 cc/kg sıvı verilebilir. Hastanın sıvı yüküne göre 1.5-2.5-4.2 gr/dl glukoz içeren diyaliz sıvıları kullanılabilir.

 

 Kronik böbrek yetmezliği        HEMODİYALİZ:

    Hastane şartlarında yapılması gerekir. Haftada 3 defa 3-4 saat zaman ayrılması gerekir. Cihaza kanın ulaşabilmesi için ya şant açılmalı ya da büyük damarlara katater yerleştirilmelidir.

 

Kronik böbrek yetmezliği     böbrek  RENAL TRANSPLANTASYON ENDİKASYONLARI:

   Son dönem böbrek hastalarına uzun süreli diyaliz yapılması, gelişme geriliği, sosyal maladaptasyon, seksüel gelişimdeki olumsuzluklar, kronik ensefalopati, diyalizle yaşamanın zorlukları vardır.

** Ancak renal transplantasyonda kalıcı bir çözüm değildir. Kontrol edilemeyen progresif rejeksiyon ciddi morbidite ve mortalite ile birliktedir ve diyalize geri dönüşü gerekli kılar. 

 

Kronik böbrek yetmezliği BESLENME:

    Serum değerlerine göre Na, K ve P’dan kısıtlı diyet gerekebilir. Protein alımı gelişimi sağlayacak düzeyde olmalı (2.5 gr/kg/gün). Suda eriyen vitaminler açısından desteklenmelidir. Demir ve çinko, eksikliği gösterilirse eklenmelidir.

 

Kronik böbrek yetmezliği AŞILAMA:

    Rutin aşı programı uygulanmalıdır. Sağlıklı çocuklara yapılan tüm aşılar yapılmalıdır. İmmunsupresif alanlarda canlı aşı yapılmamalıdır. Böbrek transplantasyonundan önce MMR (measle-mumps-rubella), varisella gibi canlı aşılar mutlaka yapılmalıdır. Yıllık influenza aşıları vb yapılabilir.

 

Kronik böbrek yetmezliği İLAÇ DOZLARININ AYARLANMASI:

    Pek çok ilaç böbrekler yolu ile atıldığından dolayı kullanılan doz ve doz aralarının ayarlanması gerekir.

 

Kronik böbrek yetmezliği SIVI:

    Genelde son dönem böbrek yetmezliği gelişinceye kadar sıvı kısıtlanması gerekmez. (Normal susama merkezi etkisiyle) Çocukların çoğunda uygun Na alımı ile sodyum dengesi ayarlanır. Anatomik bozukluk nedeniyle idrarda Na kaybeden çocuklarda diyete sodyum eklenmeli, ancak hipertansiyon, ödem ve konjestif kalp yetmezliği bulunan durumlarda tuz kısıtlanması gerekir.

 

Kronik böbrek yetmezliği   reçetesi

Kronik böbrek yetmezliği   reçetesi için yasal Uyarı: Unutmayın  Kronik böbrek yetmezliği   reçetesi   tıp doktorları vermelidir. Tıp doktoru olmayan eczacı sağlık personeli dahil diğer kişilerin  Kronik böbrek yetmezliği reçetesi yazarak  ilaçla hastaları tedavi etmeye kalkışması hastalarda öldürücü sonuçlara neden olabilir. Aynı şekilde  Kronik böbrek yetmezliği     için  bir hasta başka bir hastanın ilaçlarını kullanmamalıdır. Çünkü reçete hastanın kendisine özeldir. Bu şekilde ölen bir çok hasta vardır. Bu yüzden tıp doktoru değilseniz hekim tarafından yazılmış  Kronik böbrek yetmezliği reçetesi   yoksa   kendi kendinizi adını dozunu yan etkilerini  kullanım sürelerini bilmediğiniz ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmayın.  Zaten Kronik böbrek yetmezliği    için tıbbi terimleri  doğru şekilde anlamanız imkansızdır.

Eğer tıp doktoru iseniz Kronik böbrek yetmezliği  örnek reçeteleri için aşağıdaki www.ilyasyolbas.com  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Eğer doktor değilseniz lütfen bu web sitesini ziyaret etmeyiniz.

Bu Kronik böbrek yetmezliği   reçete örnekleri sadece hekimler için yazılmış basit bir reçete örnekleridir.. Yoksa bu ilaçların isimleri, ilaçların kullanma dozları, veriliş şekilleri, dozları , yan etkileri  hastadan hastaya büyük oranda farklılık gösterebilir. Bu yüzden Kronik böbrek yetmezliği  reçetesi uzman bir hekim tarafından hastanın özelliklerine göre yazılmalıdır.

Kronik böbrek yetmezliği   Ameliyatı ne zaman yapılır ?

Kronik böbrek yetmezliği  tedavisinde Kronik böbrek yetmezliği ameliyatları   kullanılan tedavilerden biridir. Genelde  ilaç tedavisinin ve  diğer tedavilerin yeterice fayda vermediği durumlarda  Kronik böbrek yetmezliği    ameliyatı yapılır.  Kronik böbrek yetmezliği   ameliyatı yapılacaksa tecrübeli hekimler tarafından yapılmalıdır..  çünkü Kronik böbrek yetmezliği    ameliyatlarında  gerek hekime bağlı olarak gerekse hekimden bağımsız olsun çeşitli komplikasyonlar görülebilir.  Eğer hekiminiz Kronik böbrek yetmezliği   ameliyat tavsiye ediyorsa mutlaka o branşın uzmanı başka hekimlere danıştıktan sonra   Kronik böbrek yetmezliği ameliyatı olunması daha uygundur.

 

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ   VİDEOLARI, RESİMLERİ VE DİĞER GÖRSEL KONU ANLATIMLARI

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/nD8OCjBa6Qk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/iksptma7Xpc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Ynr1N21RfHM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/T2gItXaVDgM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

 

DİĞER MERAK EDİLEN SORULAR

Kronik böbrek yetmezliği  kimlerde sık görülür?

Genelde  Kronik böbrek yetmezliği  çocuk ve yetişkinlerde   .çeşitli    durumlara bağlı olarak sık görülür. Tabi ki kendine çok iyi bakan iyi beslenen şahıslarda da Kronik böbrek yetmezliği   görülebilir. Ama Kronik böbrek yetmezliği  kendine iyi bakan, iyi beslenen kişilerde sağlıklı bireylerde daha az oranda görülür.

 

Çocuklarda ve bebeklerde Kronik böbrek yetmezliği   görülür mü ?

Kronik böbrek yetmezliği  bebeklerde ve çocuklarda da yetişkinlerde olduğu gibi görülebilir. Kronik böbrek yetmezliği   tanı tedavisi belirtileri yine yetişkinlere benzerlik gösterdiği gibi bazen çok farklılıkta gösterebilir.. Sadece Kronik böbrek yetmezliği   tanı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, dozlar ve testler değişiklik gösterebilir. Kronik böbrek yetmezliği   çocuklardaki tanısında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından konmalıdır.

 

Kronik böbrek yetmezliği   nasıl oluşur ?

Böbrek işlevinin bozulması  sonucu Kronik böbrek yetmezliği  oluşur. Kronik böbrek yetmezliği   bazen çok ağır seyredebileceği gibi bazen de çok hafif seyredebilir.  Bu durum kişinin bünyesine göre değişebilir. Genelde sağlıklı bir bünyeye sahip kişilerde Kronik böbrek yetmezliği  hafif seyrederken bünyesi zayıf olan kişilerde daha ağır seyreder.

 

Kronik böbrek yetmezliği    için  korunma yolları?

Kronik böbrek yetmezliği  gelişimini engellemek için çocuk yetişkinler iyi ve dengeli beslenmelidirler, çevre temizliğine ve bireysel temizliklerine azami dikkat etmeliler, sigara alkol ve dumanlı ortamlardan uzak durmalılar, gereğinde sağlıkları için aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmelidirler. Eğer ailede  Kronik böbrek yetmezliği    benzer şikayetlere sık rastlanılıyorsa doktor kontrolünün önemi Kronik böbrek yetmezliği   için bir kat daha artmaktadır.

 

Kronik böbrek yetmezliği  geçici midir?

Evet tedavi edilebilir nedenlere bağlı Kronik böbrek yetmezliği geliştiği için  genelde Kronik böbrek yetmezliği   uygun  tedavi ile tam düzelir ve  geçicidir. Ama bazen  Kronik böbrek yetmezliği  kronikleşebilir yada  tekrarlayabilir. Eğer Kronik böbrek yetmezliği   olan  hastalar hastalıklarının tekrar etmesini muhakkak hekimler tarafından iyi bir şekilde tedavi edilmelidirler.

 

Kronik böbrek yetmezliği  ilaçları

Destek amaçlı ilaçlar    gibi ilaçlar Kronik böbrek yetmezliği  tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardır. Tabi ki bunun dışında da Kronik böbrek yetmezliği   tedavisinde    doktorlarca kullanılabilecek bir çok alternatif ilaç vardır. Hastalar bu ilaçları kullanarak Kronik böbrek yetmezliği şikayetlerinde kurtulabilirler.

 

Kronik böbrek yetmezliği   tedavisinde ilaçsız öneriler nelerdir ?

Kronik böbrek yetmezliği  tedavisi için temel tedavi ilaç tedavisi olmakla birlikte hastalar kendi kişisel temizliklerine daha çok dikkat etmeliler, çevresel kirliliklerden uzak durarak, ayrıca iyi beslenerek Kronik böbrek yetmezliği   iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler.

 

Kronik böbrek yetmezliği ilaçsız doğal tedavisi?

Kronik böbrek yetmezliği  ilaç tedavisi ile daha hızlı ve etkili şekilde düzelir. hastalar daha erken normal hayatlarına dönebilirler. Kronik böbrek yetmezliği    için İlaçsız tedavi etkisiz kalabilir ve hasta için ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle Kronik böbrek yetmezliği   için temel tedavinin ilaç tedavisi olduğu unutulmamalı ama diğer önerilerle Kronik böbrek yetmezliği   için iyileşme süreci hızlandırılabilir.

 

 

 

Kronik böbrek yetmezliği testleri

Kronik böbrek yetmezliği    testleri tanı ve takibi  için kullanılır. En çok kullanılan Kronik böbrek yetmezliği   testleri kan testleridir. Bunlar bazen Kronik böbrek yetmezliği   olsa bile normal sonuçlar olabilir. O yüzden testler her zaman tam güvenilir değildir. Diğer muayene bulguları ve şikayetler önem kazanır.

 

Gebelikte   Kronik böbrek yetmezliği

Kronik böbrek yetmezliği   normal dönemde görüldüğü gibi gebelik döneminde de görülür. Tüm özellikleri Kronik böbrek yetmezliği   olan  normal yetişkinlere benzerdir. Önemli olan Kronik böbrek yetmezliği   tedavisinde bebeğe zarar vermeyecek anne sütünü bozmayacak ilaçları tercih etmektir bunun dışındaki özellikler değişmez.

 

Kronik böbrek yetmezliği  bulaşıcı mıdır. Kronik böbrek yetmezliği nasıl bulaşır ?

Hayır Kronik böbrek yetmezliği.....  bulaşıcı bir hastalık değildir, nefesle , dokunmakla, öpmekle,  aynı eşyaları kullanmakla, aynı kaptan yemek yemekle, aynı ortamda bulunmakla ve bunun gibi nedenlerle bulaşmaz.

 

 

Bitkisel Kronik böbrek yetmezliği  tedavisi nedir ?

Kronik böbrek yetmezliği  tedavisi için şifalı bitkiler nelerdir?

Kronik böbrek yetmezliği tedavisi için alternatif tedaviler  nelerdir?

Daha öncede belirttiğimiz gibi Kronik böbrek yetmezliği  için temel tedavi doktorunuzun vereceği ilaçlar oluşturur. Hiç bir tedavi doktorunuzun verdiği Kronik böbrek yetmezliği tedavisinin yerini tutamaz ve tedaviyi terk etmeye mazeret olamaz.  Diğer alternatif bitkisel, diğer tedavileri (Ayurveda , Akupunktur , Geleneksel Anadolu Halk Hekimliği , Herbalism , Hipertermi , Siddha , Unani , Bitkisel tıp , Geleneksel Moğol Tıbbı , Çigong, Tui Na, Yoga , Ortomoleküler tıp, Oksijen terapisi , Ozon terapisi , Detoksifikasyon terapisi , Aromaterapi , Şelasyon terapisi , Homeopati , Kiropraktik , Osteopati , Diyet takviyesi , Elektromanyetik alanlar , Masaj , Reiki , Terapötik Dokunuş , Johrei , Manyetik Terapi , Ses Enerjisi Terapisi , Işık Terapisi , Aleksandr Tekniği , Refleksoloji , Feldenkrais Metodu , Craniosakral Terapi , Rolfing , Nöral Terapi , Hipnoz .. ) dünyada gelişmiş ülkelerde dahi özellikle bitkisel tedavi bazen Kronik böbrek yetmezliği  tedavisi için kullanılmaktadır. Ama bu tedavilerin bazıları Kronik böbrek yetmezliği   için sadece destek amacıyla bu işin ehli gerçekten eğitimini almış profesyonel kişilerce yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde Kronik böbrek yetmezliği   için  bu tür tedavileri verecek düzeyde eğitime ve olanaklara sahip kişiler çok  çok azdır. Özellikle sürekli olarak televizyon programlarında reklam veren ve her şeyi bitki taş vb gibi şeylerle iyileştireceğini söyleyen doktor, profesör gibi sıfatlar kullanan genellikle gümüş yüzük takan ve insanların dini duygularını da sömüren kişilerden uzak durulmalıdır.  aksi takdirde Kronik böbrek yetmezliği    hastaları tedavi olayım derken  çok ciddi zehirlenmelere maruz kalabilirler. 2 tutam şu ottan 2 tutam bu ottan karışımlarla hastalar düzelseydi zaten  tıp diye bir şey olmazdı. Tıp doktorları da Kronik böbrek yetmezliği    için  alternatif tedavilere karşı değiller sadece profesyonel olmayan kişilerce ve doğru şekilde suiistimal amacıyla kullanılmasından yakınmaktadırlar.

 

www.saglikmeydani.com

Anahtar kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği     tedavisi, Düşük   Kronik böbrek yetmezliğiin tedavisi,       Kronik böbrek yetmezliği aku,t  alerjik   alerji Kronik böbrek yetmezliği,  Ameliyatları  Kronik böbrek yetmezliği   alerji.   Kronik böbrek yetmezliği      tedavi,   Kronik böbrek yetmezliği  alerjisi,   allerjik Kronik böbrek yetmezliği,     alerjık Kronik böbrek yetmezliği Ameliyatı,     Kronik böbrek yetmezliği    hastalıgı,      Kronik böbrek yetmezliği    hastalıkları, Kronik böbrek yetmezliği ne iyi gelir. Kronik böbrek yetmezliği kesin çözüm,  Kronik böbrek yetmezliği nasıl düzelir,    Kronik böbrek yetmezliği   nasıl gelişir.   Kronik böbrek yetmezliği   nedır,,     Kronik böbrek yetmezliği      ilaci,   kronik Kronik böbrek yetmezliği Kronik böbrek yetmezliği   başlangıcı tedavisi   Kronik böbrek yetmezliğia kesin çözüm, ,    Kronik böbrek yetmezliği  için   belirtiler ve hastalıklar ,   Kronik böbrek yetmezliği   ilaclari,    Kronik böbrek yetmezliği     tedavisi ilaçları,    Kronik böbrek yetmezliği    bitkisel,    yenidoğanlarda Kronik böbrek yetmezliği,  Kronik böbrek yetmezliği   tedavisi ,Kronik böbrek yetmezliği    hastalığı duası, Kronik böbrek yetmezliği   duası,,,,  bebeklerde Kronik böbrek yetmezliği,,    çocuklarda Kronik böbrek yetmezliği,,      Kronik böbrek yetmezliği bitkisel tedavi,    Kronik böbrek yetmezliği      alerji tedavisi ,   alerji Kronik böbrek yetmezliği     tedavisi,   çocuk Kronik böbrek yetmezliği    ,   Kronik böbrek yetmezliği     çocuk,    Kronik böbrek yetmezliği    krizi,    bebeklerde Kronik böbrek yetmezliği,      Kronik böbrek yetmezliği   bitkisel tedavisi,    kronik Kronik böbrek yetmezliği    , Kronik böbrek yetmezliği     tedavisi,    bitkisel   bitkisel Kronik böbrek yetmezliği    tedavisi,     Kronik böbrek yetmezliğiın bitkisel tedavisi,      bitkilerle Kronik böbrek yetmezliği  tedavisi ,      akut   Kronik böbrek yetmezliği    alerjik belirtileri,     alerjik Kronik böbrek yetmezliği     belirtileri,    çocuk Kronik böbrek yetmezliğiı,      alerjik Kronik böbrek yetmezliğiın belirtileri ,      akut    Kronik böbrek yetmezliği     hastasi,   allerjik Kronik böbrek yetmezliği      belirtileri,    Kronik böbrek yetmezliği     hastalari,    Kronik böbrek yetmezliği     alerji belirtileri,    alerji Kronik böbrek yetmezliği      belirtileri ,   akut  Kronik böbrek yetmezliği     şifalı bitkiler,    şifalı bitkiler Kronik böbrek yetmezliği ,    kronik Kronik böbrek yetmezliği     çocukta,  Kronik böbrek yetmezliği  Kronik böbrek yetmezliği    şifalı bitki ,  Kronik böbrek yetmezliği     astimin belirtileri,,    Kronik böbrek yetmezliği     için şifalı bitkiler,    Kronik böbrek yetmezliği    hastalığı tedavisi,    Kronik böbrek yetmezliğie   iyi gelen bitkiler,    Kronik böbrek yetmezliği     hastalığının tedavisi ,   Kronik böbrek yetmezliği    hastanesi,       Kronik böbrek yetmezliği    hastaligi nedir,    Kronik böbrek yetmezliği     hastaligi belirtileri ,   Kronik böbrek yetmezliği     bronşit belirtileri,    bronşit Kronik böbrek yetmezliği    belirtileri,    Kronik böbrek yetmezliği    hastaliginin belirtileri,    Kronik böbrek yetmezliği    baslangici ,     çocuklarda Kronik böbrek yetmezliği   tedavisi,    Kronik böbrek yetmezliği    testi,    bebeklerde Kronik böbrek yetmezliği   tedavisi,    Kronik böbrek yetmezliği    makinası ,   Kronik böbrek yetmezliği   öksürüğü  ,  kronik Kronik böbrek yetmezliği,    alerjik Kronik böbrek yetmezliği   nedir ,   Kronik böbrek yetmezliği     belirtileri nelerdir,    kronik Kronik böbrek yetmezliği,   Kronik böbrek yetmezliği     alerjisi nedir,    bebeklerde Kronik böbrek yetmezliği     belirtileri ,   Kronik böbrek yetmezliği   testleri ,   ahmet maranki Kronik böbrek yetmezliği  Kronik böbrek yetmezliği   atakları ,   Kronik böbrek yetmezliği    doktorları ,   Kronik böbrek yetmezliği   ilaçları isimleri ,   Kronik böbrek yetmezliğia bitkisel çözüm ,    Kronik böbrek yetmezliği    bronşiale,   Kronik böbrek yetmezliği     bronşit,   bitkisel tedavi  ,  Kronik böbrek yetmezliği   nedir,    çocuklarda Kronik böbrek yetmezliği,m    Kronik böbrek yetmezliği   ve tedavisi ,   Kronik böbrek yetmezliği    atağı  , alerjik Kronik böbrek yetmezliği   neden olur,    Kronik böbrek yetmezliği    nedir nasıl tedavi edilir,    kronik Kronik böbrek yetmezliği   bronşit tedavisi,    sinirsel Kronik böbrek yetmezliği  Kronik böbrek yetmezliği   ölümcülmüdür ,    Kronik böbrek yetmezliği     tedavisi nasıl olur,    alerjik reaksiyon tedavisi ,   Kronik böbrek yetmezliği    tedavi merkezleri,    alerjik Kronik böbrek yetmezliği     belirtileri  nelerdir,   alerjik Kronik böbrek yetmezliği     nedenleri ,   Kronik böbrek yetmezliği     hastalığı geçermi ,   Kronik böbrek yetmezliği   sprey isimleri  ,    alarjik Kronik böbrek yetmezliği    Ameliyatı,    çocuklarda alerjik Kronik böbrek yetmezliği     belirtileri,     Kronik böbrek yetmezliği    geçicimidir,    çocuklarda alerjik kronik Kronik böbrek yetmezliği ,   Kronik böbrek yetmezliği    tedavisi  ,   alerjik Kronik böbrek yetmezliği   bronşit tedavisi ,    çocuklarda Kronik böbrek yetmezliği      hastalığı,    Kronik böbrek yetmezliği      ve öksürük,    Kronik böbrek yetmezliği    ilaçları nelerdir,    Kronik böbrek yetmezliği     bronşit hastalığı,    Kronik böbrek yetmezliği     tedavi yöntemleri  ,  kronik Kronik böbrek yetmezliği      nedir,    alerji tedavi yöntemleri ,   kronik Kronik böbrek yetmezliği    ,  Kronik böbrek yetmezliği      hastalığı için şifalı bitkiler,     Kronik böbrek yetmezliğia    faydalı bitkiler,    Kronik böbrek yetmezliğiın   tedavisi varmı ,    Kronik böbrek yetmezliği    bronşit ilaçları,      Kronik böbrek yetmezliği    tedavisi varmı ,     Kronik böbrek yetmezliği    başlangıcı tedavisi ,   Kronik böbrek yetmezliğia kesin çözüm,    kronik Kronik böbrek yetmezliği     tedavisi ,   Kronik böbrek yetmezliği      krizi belirtileri,    Kronik böbrek yetmezliği      belirtileri ve tedavisi  ,  ahmet maranki Kronik böbrek yetmezliği     tedavisi,    Kronik böbrek yetmezliği     alerji testi  ,  Kronik böbrek yetmezliği    tedavisi için şifalı bitkiler ,    Kronik böbrek yetmezliği    nasıl tedavi edilir  ,   nefes darlığı Kronik böbrek yetmezliği     alerji nasıl tedavi edilir ,    Kronik böbrek yetmezliği     tedavisinde şifalı bitkiler ,   Kronik böbrek yetmezliği   atak tedavisi ,  Kronik böbrek yetmezliği    ve belirtileri ,   Kronik böbrek yetmezliği     tedavisinde kullanılan bitkiler,    bronşit hastalığı tedavisi ,   Kronik böbrek yetmezliği    tedavisi şifalı bitkiler,     maranki Kronik böbrek yetmezliği   tedavisi ,  Kronik böbrek yetmezliği ilk yardım ,    Kronik böbrek yetmezliği    öldürürmü ,    Kronik böbrek yetmezliği     çeşitleri,    Kronik böbrek yetmezliği     krizi tedavisi ,    Kronik böbrek yetmezliği    aşısı ,   alerjik Kronik böbrek yetmezliği   ilaçları ,   alerjik Kronik böbrek yetmezliği   bronşit,    Kronik böbrek yetmezliği    spreyleri , Kronik böbrek yetmezliği    en iyi ilaç,  Kronik böbrek yetmezliği iyi gelen ilaçlar,   Kronik böbrek yetmezliği  krem merhem şampuanı,  Kronik böbrek yetmezliği   iyi gelen ilaç ,   bebeklerde Kronik böbrek yetmezliği    bronşit ,   Kronik böbrek yetmezliği   bronşit şifalı bitkiler ,    çocuklarda Kronik böbrek yetmezliği   bronşit ,   Kronik böbrek yetmezliği   hastalığının nedenleri ,     bebeklerde alerjik Kronik böbrek yetmezliği ,   Kronik böbrek yetmezliği   için bitkisel tedavi ,,    Kronik böbrek yetmezliği    geçermi,     Kronik böbrek yetmezliği   doğal tedavi ,   Kronik böbrek yetmezliği   tedavileri ,  Kronik böbrek yetmezliği son gelişmeler

 

 

 

Yorum Gönder