gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

HİPERTANSİYON

21 Mayıs 2013 Salı 23:26
Bu haber 1786 kez okundu

Etyoloji: %92-95’ inin esansiyel, , %5-6 böbrek kaynaklı ve %1-3 diğer nedenlerdir.

HİPERTANSİYON
      Etyoloji: %92-95’ inin esansiyel, , %5-6 böbrek kaynaklı ve %1-3 diğer nedenlerdir.

 

     Başlangıçta yapılması gerekli analizler: TİT, TK, BK (TG, HDL, kolesterol dahil), EKG, PA AC grafisi, bakılmalıdır. Tanıya göre ileri tetkiklerde istenebilir.

 

     Kardiyovasküler risk faktörleri :

55 yaş üstü erkekler, 65 yaş üstü kadınlar, sigara, total kolesterol > % 250 mg,  diyabet, bozulmuş glukoz toleransı, ailede erken kardiyovasküler hastalık, HDL kolesterolde azalma, LDL kolesterolde artma, obesite, diyabette mikroalbuminüri, yüksek fibrinojen, sedanter yaşam, yüksek riskli sosyo-ekonomik grup vb.

 

     Hedef organ hasarları : Sol ventrikül hipertrofisi (EKG, Tele, EKO), proeinüri ve /veya serum kreatinin düzeylerinde hafif yükselme (% 1.2-2.0 mg), aterosklerotik plağa ait ultrasonografik veya radyolojik bulgu (Aorta, karotis, iliak, femoral ),  retinal arterde yaygın ya da fokal daralma ( I,II) vb.

 

 

TEDAVİ YAKLAŞIMI

Yüksek-normal

(prehipertansif)

(130-139/85-89)

   Eğer ciddi risk faktörü yoksa genelde sadece yaşam şeklinin değişikliği yeterli olur. Bu hastalar ileride HT olma ihtimallerine karşr en az yılda bir kontredilmelidirler. Ama eğer DM, kalp yetmezliği gibi risk faktörleri varsa ilaç tedavisi hemen başlanmalıdır.

Evre 1 HT

(140-159/90-99)

     Risk faktörü yoksa yaşam şekli değiştirilerek hasta 6 ay sonra kontrole çağırılır. Eğer hala tansiyon değerleri düşmezse ilaç tedavisi başlanır. Risk faktörü varsa ilaç tevdisi hemen başlanır.

Evre 2: 160-179 /100-109

Evre 3: sistol: >180/ >110

Bu hastalara hemen ilaç tedavisi başlanmalıdır.

   

 Hedef tansiyon değerleri: Tüm hastalarda: <140/90 mmHg, Diyabetiklerde <130/85 mmHg ve Böbrek hastalarında <120/80

     İlaçsız tedavi(yaşam şeklini değiştirme): Özellikle tuz kısıtlaması, zayıflama, alkol ve sigaranın bırakılması, Düzenli egzersiz, hayvansal yağlarla beslenmeyi azaltma, diyetle yeterli K, Mg, Ca alımı

 

    İlaç tedavisi prensipleri: Öncelikle en düşük dozda tek ilaç başlanmalı, tansiyon 3 ayda konrol altına alınamazsa ilaç 2 katına çıkılır. Yine yanıt alınamzasa diüretik tedaviye eklenir. Eğer yanıt alınırsa ilk ilaç azaltılıp tedaviye devam edilir. Eğer yanıt alınamazsa ilk ilaç tam doza çıkılır. Yine yanıt alınamazsa başka ilaç kombinasyonları denenebilir. Etyoloji araştırılıp hasta hipertansiyon uzmanına sevk edilmelidir. 

 

   ** Hasta uyumunu artttırmak için uzun etkili, günde tek doz ilaçlar tercih edilmelidir.

 

   ** Yüksek riskli hastalar 3 ayda bir, düşük riskli hastalar 6 ayda bir kontrol edilip tedavi ona göre düzenlenmelidir.

 

    Hedeflenen kan basıncına ulaşamama: Hedeflenen kan basıncına ulaşılıp ulaşılamadığı konusundaki kararı genellikle üçüncü ayda vermek gerekir. Yüksek ya da çok yüksek riskli hastalarda bu süre daha kısa tutulmalıdır.

 

    Tedaviye dirençli hipertansiyon: Diüretik içeren üçlü antihipertansif tedaviye karşın kan basıncının 140 / 90 mmHg’nın altına inmemesi veya yaşlı hastalar için sistolik kan basıncının 160 mmHg’nın altına inmemesi durumudur .

 

HİPERTANSİF ACİL TEDAVİSİ

    ** Acil hipertansif durumlarda basıncı 2 saatte içinde %25 düşürülmeli daha sonraki 4 saat içinde 160/100 mmHg civarına indirilmelidir.

 

   ** Ortalama tansiyon 180 mmHg civarında olduğunda serebral ödem ve ansefalopati gelişir. Ensefalopatide (bulantı, kusma, görme bozukluğu) hipertansif tedaviye hızlı yanıt tanı koydurucudur. 

  

                 İlk seçenek ilaçlar: İV nitroprussid, fenoldopam veya nikardipindir.

 

   ** MI da dilaltı tercih edilmez IV nitroprussid kullanılır.

 

   Oral tedavi: Klinik  asemptomatikse ( Nörolojik bulgu başağrısı yoksa) oral tedavi yeterlidir.

 

        KAPTOPRİL® 25- 50 mg TABLET, furasemid yada diğer antihipertansifler verilebilir.

 

  Ciddi HT ve İV (Nitroprussid) tedavi: Kesinlikle uygun şartlarda uzman doktor tarafından verilmelidir. Pratisyen hekimler uygun olmayan şartlarda tedaviye kalkışmamalıdır.

 

Hipertansiyon

 

 

 

Yalancı Hipertansiyon

 

 

 

Hipertansiyon Nedir ve Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

 

Gebelikte Hipertansiyon

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder