gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

21 Mayıs 2013 Salı 23:25
Bu haber 19001 kez okundu

HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
 

HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

DURUM

SEÇİLECEK İLAÇ

Diabetik nefropati

ACE inhibitörleri

Tip 2 diyabet

ACE inhibitörleri, düşük doz diüretikler, beta blokerler

Sol vent disfonsiyonu

ACE inhibitörleri

Kalp yetersizliği

ACE inhibitörleri, diüretikler

Yaşlı hastalarda (izole sist HT)

Diüretikler, kalsiyum antagonistleri

Prostat hipertrofisi veya

Alfa blokerler

Glikoz intoler veya dislipidemi

Alfa blokerler

Anjina olanlarda

Beta blokerler, kalsiyum antagonistleri

Taşaritmisi olanlarda

Beta blokerler, kalsiyum antagonistleri (dihidropiridin hariç)

Esansiyel tremor olanlarda

Beta blokerler (nonkardiyoselektif)

Hipertiroidi

Beta blokerler

Osteoporoz

Tiyazid grubu diüretikler

Miyokard infarktüsü

Beta blokerler, diltiazem, verapamil

Migren

B blokerler (nonkardiyoselektif), Ca anta. (dihidrop hariç)

Gebelik

Alfa metil dopa, beta blokerler, kalsiyum antagonistleri

    İyi ilaç kombinasyonlar : (ACE-1+ diüretik), (ACE-1 + KKB) ve (A II ant +diüretik)

 

                    ** Aynı grubun ilaçları kombine kullanılmamalıdır.

 

   Duruma göre Kontrendike ilaçlar: Depresyonda B bloker, tip 1-2 diyabette ve dislipidemide Beta blokerle rve yüksek doz diüretikler, KC hastalıklarında labetalol, gutta diüretikler, renovasküler hast olanlarda ACE inh ve anj II reseptör blokerleri kullanılmamalıdır.

 

BAZI ANTİHİPERTANSİF İLAÇLARIN PİYASA İSİMLERİ

ACE inhibitörleri:

 

           Ramipril: DELİX® 2.5-5-10 mg 28 Tablet. (tek dozda)

           Silazapril: İNHİBACE® 1-2.5-5 mg 28 tablet (tek dozda)

           Lisinopril :RİLACE® 5-10-20mg 28 tablet (tek dozda) (en uzun etkili)

           Kaptopril: KAPTORİL®  25-50mg 50 tablet (2-3 dozda) (en kısa etkili)

           Enalapril: ENAPRİL® 5-10-20mg 20 tablet (tek dozda)

 

ACE inhibitörleri + diüretik:

 

           Ramipril +hidroklorotiyazid: DELİX PLUS® 2.5-12.5mg ve 5-25 mg 28 tablet (tek dozda)

           Silazapril +hidroklorotiyazid: İNHİBACE PLUS® 5-12.5mg 28 tablet (tek dozda)

           Lisinopril +hidroklorotiyazid :RİLACE PLUS® 0-12.5mg 28 tablet (tek dozda) (en uzun etkili)

           Enalapril +hidroklorotiyazid: KONVERİL® PLUS 20-12.5mg 20 tablet (tek dozda)

 

Anjiyotensin reseptör blokeri:

 

           Losartan: EKLİPS® 50mg28 tablet (tek dozda)

           İrbasertan: KARVEA® 75-150-300 mg 28 tablet

 

Anjiyotensin reseptör blokeri+ diüretik:

 

           Losartan +hidroklorotiyazid: EKLİPS® PLUS50-12.5mg 28 tablet (tek dozda)

           İrbasertan +hidroklorotiyazid: KARVEZİD®E 150-12.5mg ve 300-12.5mg 28 tb (tek dozda)

 

Diüretikler:Furasemid: DESAL® 40 mg 20 tablet 

                    Spironolakton: AKDACTONE® 25mg (20 tb)-100 mg (16 tb)

                    İndapamid: İNDAPEN® 2.5 mg tablet

 

Alfa bloker: Doksazosin: CARDURA® 2-4 mg 20 tablet

 

Beta bloker: Metoprolol tartarat: BELOC® DURULES 200 mg 20 tablet

                      Nebivolol: VASOXEN® 5 mg 28 tablet

                      Propranolol: DİDERAL® 40 mg 20 tablet

 

Alfa bloker +Beta bloker: Karvedilol: DİLATREND® 6.25-12.5-25mg tablet,

 

Ca kanal blokeri:Amlodipin: NORVASC® 5-10 mg tablet (tek dozda)

 

                     Lasidipin: LACİPİL® 4 mg 28 tablet (tek dozda)

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder