gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

İNFEKTİF ENDOKARDİT

21 Mayıs 2013 Salı 23:28
Bu haber 2259 kez okundu

İnfektif Endokardit ETYOLOJİ: Bakteriyel, viral veya fungal ajanlana bağlı kalbin endokard veya endotelyal enfeksiyonudur.

İNFEKTİF ENDOKARDİT
  

    İnfektif Endokardit ETYOLOJİ:

      Bakteriyel, viral veya fungal ajanlana bağlı kalbin endokard veya endotelyal enfeksiyonudur.

 

      ** Çocuklarda ve yetişkinlerde Streptococcus viridans en sık görülen etkendir. İkinici en sık etken stafilokoklardır.

 

      ** Çocuk vakaların % 70’inden fazlasını konjenital kalp hastaları oluşturur.

 

    İnfektif Endokardit KLİNİK:

 

       ** Ayrıca hastanın klinik seyri ve genel durumuna bakarak da etkeni tahmin etmek mümkündür.

 

      Streptokokus viridans:  Sinsi ve yavaş seyirli akut bir tablo oluşturur. Genel durum iyi ateş: 38-38.5C arasındadır.  Vaskülit ve otoimmunite vardır. Prognoz iyidir.

 

      Stafilokoklar ve pnömokoklar: Kronik ve ağır bir tablo oluştururlar. Genel durum kötü, ateş: 39-40 C arasındadır. Vaskülit ve otoimmunite yoktur. Prognoz kötü ve  Mortalite yüksektir.

 

       Bulgular: Ateş (% 80-90), Üfürüm (% 80-85, eski, yeni, karakter değiştiren), Yeni oluşan  üfürüm (%10-40), Osler nodülleri (% 7-10 el ve ayak parmaklarının ucunda ağrılı intradermal nodüller), Splinter hem0rajiler (%5-15 tırnak yataklarında lineer lezyonlar), Janeway lezyonları 8% 6-10 el ve ayak tabanlarında küçük, ağrısız eritemli veya hemorajik lezyonlar), Nörolojik anomaliler (% 30-40), Emboli (% 20-40), Splenomegali (% 15-50(, Clubbing (% 10-20), Peteşi (% 10-40), Roth spot (%4-10)

 

     Septomlar: Ateş (% 80-85 en önemli septomlardandır.), titreme (% 40-75), terleme (% 25),  iştahsızlık, dispne , öksürük, baş ağrısı, bulantı-kusma, karın ağrısı, sırt ağrısı, zayıflama, konfüzyon, myalji, artralji, göğüs ağrısı  

 

İnfektif Endokardit TANISI:

        Kan kütürü: En önemli tanı koydurucu laboratuar bulgusudur. Hastaların  % 85-90'ında pozitiftir. Antibiyotik  almış hastalarda   % 50-60 pozitiftir

 

       EKO: Çok yararlıdır. Hareketli vejetasyonların görülmesi, kapak disfonksiyon düzeyinde artış ve miyokardiyal abse oluşumu görülmesi çok değerlidir. <5 mm  vejetasyonlar  % 25 iken saptanabilirken  >6 mmvejetasyonlar % 70 oranında saptanabilir. Trans özofagial EKO’nun duyarlılığı % 88 – 100 , özgüllüğü ise % 91 – 100 ‘dir.

 

       Laboratuar: Sedim  yüksekliği (% 90-100), Kriyoglobin (+) (% 85-95), Dolaşan İK (% 80-90), Anemi (% 70-90), Lökositoz (% 20-30), Lökopeni (% 5-15), Trombositopeni (% 5-15), Rf (+) (% 40-50), Hipergammagli (% 20-30), Hipokomp. (% 5-15), Proteinüri (% 50-65), Mik. Hematüri (% 30-50)

 

  İnfektif Endokardit  TEDAVİSİ: 

Kesinlikle kardiyoloji uzmanı tarafından verilmelidir. Uzun süreli yüksek doz ve parenteral antibiyotik  kombinasyonlar tercih edilmelidir.

 

İNFEKTİF ENDOKARDİT PROFLAKSİSİ

         Profilaksisi gerektiren durumlar: Prostetik kalp kapakları, Kkh, cerrahi olarak oluşturulmuş sistemik-pulmoner şantlar, romatizmal ve diğer kazanılmış kapak hastalıkları, hipertrofik kardiyomiyopati, bakteriyel endokardit hikayesi, MY, mitral valv prolapsusu.

 

    ** Kapak lezyonu yapmamış geçirilmiş ARA, Kawasaki hastalığında, izole sekundum ASD bağlanmış duktus ve kapatılmış ASD ve fizyolojik, fonksiyonel veya masum üfürümlerde proflaksiye gerek yoktur.

 

         Profilaksisi gereken işlemler: Kanama yapan tüm diş girişimleri, tonsillektomi ve adenoidektomi, akciğer biyopsisi ve cerrahi girişimleri, rijit bronkoskop ile bronkoskopi, enfekte bir dokuda insizyon veya drenaj, GIS ve ürogenital sistem girişimleri, kalp ameliyatları 

 

         İnfektif Endokardit  PROFLAKSİ TEDAVİSİ:

         Dental girişimler ve üst solunum yolu cerrahisi için: Oral amoksisilin: < 30 kg için Girişimden 1 saat önce 50mg/kg > 30kg için girişimden 1 saat önce 2 gr verilir.

 

         Penisilin allerjisi veya depo penisilin alan ARA hastaları için: Oral veya IV Klindamisin < 30kg için girişimden 1 saat önce 20 mg/kg > 30kg için girişimden 1 saat önce 600 mg verilir.

 

         GİS cerrahisi veya instrumentasyonu ve yüksek riskli hastalar için:(Prostetik kapaklı, endokardit geçirmiş, pulmoner şant veya  kondüit): <30kg için girişimden 30 dk önce ampisilin (50 mg/kg) ve gentamisin  (2 mg/kg (ım/ıv)), >30kg için girişimden 30 dk önce ampisilin (2 gr) ve gentamisin 81.5 mg/kg) verilir.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder