gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

KALP RİTİM BOZUKLUĞU

21 Mayıs 2013 Salı 23:41
Bu haber 4281 kez okundu

KALP RİTİM BOZUKLUĞU TANISI : ** Tanı için detaylı bilgi için örnek EKG’ler sayfasına bakınız. (sayfa: )

KALP RİTİM BOZUKLUĞU
 KALP RİTİM BOZUKLUĞU   TANISI :

** Tanı için detaylı bilgi için örnek EKG’ler sayfasına bakınız. (sayfa: )

** 12 derivasyonlu EKG tanıda en iyi yöntemdir.

Ritm: Düzensiz taşikardiler hemen daima atrial fibrillasyondur.

QRS dalgası:: QRS<120 ms genellikle SVT düşündürür. QRS>120ms ise genellikle ventriküler taşikardi düşünülür. Tanıyı doğrulamak için eski EKG nin görülmesi çok faydalı olacaktır. 

P dalgası:P-QRS ilişkisinin 1:1 olması SVT düşündürür. AV dis. veya ventriküler atriyal blok VT’yi doğrular.

 

SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ TEDAVİ YAKLAŞIMI

Hastanın durumu stabilse önce vagal uyarılar denenir. Sonra medikal tedavi denenebilir. hastanın durumu kötü veya kötüleşecek gibiyse kardiyoversiyondan çekinilmemeli hemen   yapılmalıdır. Aynı zamanda üzün süren stabil SVT dede kardiyoversiyon yapılabilir.

 

           Supraventriküler Taşikardi  Vagal uyarı:

 

Supraventriküler Taşikardi  Bebek ve çocuklarda:

Yüze tatbik edilen buzlu su uygulaması en etkin yöntemdir. Kafaya çok soğuk su dökülür ya da çocuğun kafası soğuk suya batırılır.

 

Supraventriküler Taşikardi  Yetişkin ve  adolesan:

Karotid sinüs 5 saniyelik masajı ( Karotis üfürümü yoksa) veya valsalva, göz küresi masajı ve diğer manevralar denenebilir

 

                       Supraventriküler Taşikardi  Farmakolojik tedavide kullanılan ilaçler:

Amiodaron: İlk tercihtir. 5mg/kg 20-60dk gidecek şekilde verilir. CORDARONE 150 MG 6 AMPUL

Adenozin: Bebekler, çocuklar ve ergenlerde başlangıç dozu 50 μg/kg bolus olarak verilir. Üikemizde maalesef bulunması çok zor ve pahalıdır.

Prokainamid :15 mg/kg 30-60 dakikada gidecek şekildeverilir.

Lidokain: 1 mg/kg, IV bolus olarak verilebilir.

    ** İlaç uygulamaları sırasında hemodinamik denge yakından izlenmeli, devamlı EKG monitörizasyonu yapılmalıdır

KALP RİTİM BOZUKLUĞU  KARDİYOVERSİYONDA  KULLANILACAK ENERJİ SEVİYESİ

SVT ,atrial flatter ,ventrikuler taşikardide senkronize tip kullanılır.

       Yetişkin: Sirayla  50 ,75,100,150 J

       Çocuk: Sırayla  SVT de 0,5 j/kg -1 j/kg -,2 j/kg, -3 j/kg -,4 j/kg (Yani 1-2 J/kg arttırılabilir.)

Atrial fibrilasyon, ve ventrikuler fibrilasyonda asenkronize tip kullanılır.

       Yetişkin :  300 j , - 360 j

       Çocuklarda: 2 j/kg,- 4 j/kg,- 6 j/kg (Yani 2 J/kg arttırılabilir.)

    ** Hastanın bilinci açıksa dormicum, ketamin propofol vb. ilaçlarla sedatize edilmelidir.

KALP RİTİM BOZUKLUĞUNDA TEDAVİDE  PÜF NOKTALAR.

** Damar yolu açılmalı ve oksijen desteği sağlamalıdır.

** Asistolide direk adrenalin ve masaj yapılmalıdır.(CPR uygulamalı).

** Nabızsız VT ve VF de önce (max:3 defa) joul arttırılarak defibrilasyon yapılır. Ardıdan adranalin yapılır. Düzelmezse tekrar defibrilasyon yapılır. Düzelmezse antiaritmik amiodaron 5 mg/kg IV/IO bolus ve  Lidokain: 1 mg/kg IV/IO bolus yapılmalıdır. Aralarda mutlaka 2 dk kalp masajı (CPR) yapılıp değerlendirildikten sonra tekrar defibrilasyon yapılabilir.

** Klinik sürekli değerlendirilmeli Hemodinami bozulduysa derhal kardiyoversiyon ve gereğinde CPR uygulanmalıdır.

** 12 derivasyonlu EKG alınıp değerlendirilmelidir.

** Uzman görüşü alınıp hasta ileri merkeze sevk edilmelidir

     Bradiaritmide:  Önce Ventilasyon ve oksijenasyon düzeltilmelidir. Farmakolojik tedavi gerekirse en yararlı ilaç adrenalindir. Adrenalin doz: IV/IO: 0.01mg/kg (1:10000;0.1ml/kg) Trakeal tüp:0.1mg/kg (1:1000;0.1 ml/kg) ve 3-5 dak.bir aynı doz tekrarlanabilir. 

       ** Vagal tonus artışına bağlı bradikardilerde ise ilk kullanılacak ilaç atropindir. Atropin doz: 0.02 mg/kg Max doz: çocuklarda 0.5 mg, adelosan ve yetişkin 1 mg’dır)

      ** Kalp atımı düzelmez atım 50> veya klinik kötüyse kalp masajı uygulanır.

 

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder